background preloader

California Dreamin - Mamas & The Papas

California Dreamin - Mamas & The Papas

http://www.youtube.com/watch?v=N-aK6JnyFmk

Related:  nancysicocollaborations between Universities & Industry

Meer geld voor hoger onderwijs is onzinnig en pervers - archief nrc.nl Of het een goed plan is om het hoger onderwijs pluriformer te maken, betwijfel ik. De kans van nog meer overlappingen en elkaar bevechtende opleidingen is groot, evenals de verdere inflatie van de academische titels. Met het gebruikelijke ceremonieel en met de gebruikelijke toespraken is het nieuwe academisch jaar geopend. Daarin werden de nieuwe plannen aangekondigd en de gebruikelijke verzoeken om opnieuw meer geld voor het onderwijs ter beschikking te stellen.

Audio Analysis of the Beatles Multitrack Masters While digging through Usenet, I stumbled on these three unidentified tracks that pick apart three of the Beatles' original multitrack masters, isolating and highlighting pieces from "She's Leaving Home," "A Day in the Life," and "Come Together." It's an astounding, and very listenable, glimpse into their recording process. Update: Removed the downloads, see update below. Multitrack Analysis of She's Leaving HomeMultitrack Analysis of A Day In the LifeMultitrack Analysis of Come Together

Middelmaat overheerst op universiteit en hbo - archief nrc.nl Ik juich het initiatief van Plasterk toe om het universitair onderwijs te versterken met -naast breed toegankelijke universiteiten- ruimte voor gespecialiseerde topinstituten. Een broodnodige impuls voor de Nederlandse kenniseconomie. Bij de opening van het academisch jaar bij de Universiteit van Twente lanceerde de minister van Onderwijs, Ronald Plasterk (PvdA), het initiatief om ons hoger onderwijsbestel te verbreden. Kern van het initiatief is om naast breed toegankelijke onderwijsinstellingen ruimte te creëren voor gespecialiseerde topinstituten die de ambitie hebben om met de beste internationale instellingen te concurreren.

01-09-2009 Hoger onderwijs barst uit zijn voegen - Plasterk Het binaire stelsel van hbo en universiteit staat onder zware druk. Een diverse groep studenten wordt nu door twee types onderwijs geperst. Dat moet anders. Ons stelsel van hoger onderwijs begint uit zijn voegen te barsten. Silicon Valley: waar de toekomst wordt gemaakt - Eva de Valk - Lebowski Publishers Een introductie op Silicon Valley voor een algemeen publiek, waarbij verleden, heden en toekomst van Silicon Valley aan bod komen aan de hand van gesprekken met sleutelfiguren en bezoeken aan relevante locaties In nog geen vijftig jaar groeide een slaperig tuinbouwgebied aan de Amerikaanse westkust uit tot dé wereldwijde hotspot van technologische innovatie: Silicon Valley. In het gebied rondom San Francisco worden al decennialang vooruitstrevende producten en diensten bedacht, gefinancierd en geproduceerd.

‘Silicon Valley kent geen beleid’ 15 december 2014 00.35 door Jos WassinkAantal keer bekeken: 317Dit artikel verscheen in Delta jaargang 47, nummer 8 Journaliste Eva de Valk vertrok in 2012 naar de Verenigde Staten toen haar vriend onderzoeker werd aan Stanford University. Ze merkte dat nog niemand voor Nederland verslag deed vanuit Silicon Valley en zag een mooie kans. Foto’s: Hans Stakelbeek Met alle andere journalisten in Washington en New York, lag er een heel gebied voor je open? Dromen van een studie in Californië I'd be safe and warm If I was in L.A. California dreamin' On such a winter's day Studenten hoeven niet langer meer te dromen zoals The Mamas en the Papas.

De Universiteit Utrecht en de Universiteit van Californië "Een speeltuin waar we leuke dingen in doen." Zo ervaart de hoogleraar Franse Taalkunde Henriëtte de Swart haar samenwerking met Donka Farkas, hoogleraar Taalkunde aan UC Santa Cruz. De twee semantische taalkundigen schreven de afgelopen jaren samen verschillende artikelen, vooral over indefinieten, uitdrukkingen met een onbepaald lidwoord of zonder lidwoord. "We hebben allebei een fascinatie met vreemde verschijningen van indefinieten in verschillende talen", stelt De Swart. "In het Roemeens kun je bijvoorbeeld 'een boek' zeggen, maar ook 'een een boek'." Het is al meer dan tien jaar geleden dat De Swart en Farka elkaar ontmoetten.

Utrecht versterkt samenwerking met University of California 04-09-2006 De Universiteit Utrecht en de University of California stellen jaarlijks maximaal honderd studenten in de gelegenheid om een half jaar of een jaar aan de andere instelling te gaan studeren. Dat is de kern van een overeenkomst die de twee universiteiten maandag 4 september hebben gesloten. De overeenkomst werd getekend tijdens de opening van het academisch jaar in de Domkerk. Voor Utrecht zette collegevoorzitter Yvonne van Rooy haar handtekening, voor de Amerikaanse universiteit tekende Henry Yang, chancellor van de University of Santa Barbara, een van de tien instellingen die samen de University of California vormen. Naast studentenuitwisseling is intensivering van de samenwerking op onderzoekgebied een belangrijk doel van de overeenkomst. Ook wordt in Utrecht vanaf 11 september een jaarlijkse reeks colleges door gastdocenten uit Californië gestart.

Related:  Music videos 250's-60's Popannée 1960-69back in the dayschanteuses en vracpop,mid 60s