background preloader

NVAO - Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie

Facebook Twitter

Nvao.net. LSVb: Kwaliteitswaakhond NVAO houdt zich niet aan eigen regels - LSVb - Voor heel studerend Nederland. Opleidingen waarvan het eindniveau onvoldoende is, krijgen soms drie jaar de tijd om dit te herstellen.

LSVb: Kwaliteitswaakhond NVAO houdt zich niet aan eigen regels - LSVb - Voor heel studerend Nederland

Dit blijkt uit een inventarisatie van hersteltrajecten in het hoger onderwijs door de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Volgens de regels van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) mag de hersteltermijn maximaal één jaar zijn. De NVAO, de organisatie die de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen beoordeelt, houdt zich dus niet aan haar eigen regels. Ook zijn er opleidingen waarbij het hersteltraject verloopt via een creatieve route. NVAO : @Keuzegids @studentenbond Jammer... SebasHameleers : @studentenbond hebben jullie... Studentenvakbond: ‘NVAO doet aan pappen en nathouden’ Slechte opleidingen krijgen soms te veel tijd om hun onderwijs te verbeteren, vindt de Landelijke Studenten Vakbond.

Studentenvakbond: ‘NVAO doet aan pappen en nathouden’

Maar onderwijskeurmeester NVAO zegt zich gewoon aan de regels te houden. Opleidingen met een te laag afstudeerniveau krijgen sinds 2011 hooguit een jaar de tijd om zich te verbeteren. De NVAO neemt die regel met een korreltje zout, stelt de LSVb, en ‘misbruikt de herstelperiode’. De LSVb keek naar 38 opleidingen die een ‘gele kaart’ voor het afstudeerniveau kregen. Acht daarvan mochten er langer dan een jaar over doen om weer op niveau te komen. Geen externe inspectie meer: Universiteiten mogen zichzelf controleren. De instellingen krijgen een ongelofelijke verantwoordelijkheid Didier Pollefeyt, vicerector onderwijsbeleid KU Leuven Het Vlaamse hoger onderwijs heeft zijn slag thuis gehaald.

Geen externe inspectie meer: Universiteiten mogen zichzelf controleren

ScienceGuide - Vlaamse kwaliteit versoepeld. 24 november 2014 - In Vlaanderen worden al vanaf 16 december a.s. alle externe kwaliteitscontroles op HO-opleidingen tot 2020 opgeschort.

ScienceGuide - Vlaamse kwaliteit versoepeld

De KU Leuven en de UGent melden dit in De Morgen. Minister Crevits wilde snel duidelijkheid voor zowel haar beleid als HBO en WO. Zij mogen kiezen welke 'piste' zij voor hun borging verkiezen. De HO-instellingen gingen namelijk schoorvoetend akkoord met hogere collegegelden, maar dan wel in ruil voor minder administratieve lastendruk. Zij wensten een stopzetting van de visitaties, als tegenhanger van de invoering van Instellingstoetsingen. "Het is een bijzonder grote verandering", zegt Didier Pollefeyt van de KU Leuven in De Morgen.

Geen vrijheid blijheid Concreet betekent het dat alle hogescholen en universiteiten mogen kiezen tussen ‘twee pistes’. Kwaliteitskeuring hoger onderwijs grondig herzien. Nieuwsbericht | 02-06-2015 De kwaliteitskeuring in het hoger onderwijs is aan een grondige herziening toe.

Kwaliteitskeuring hoger onderwijs grondig herzien

Overbodige administratieve rompslomp wordt opgeruimd, het accent komt meer te liggen op verbetering dan op verantwoording en de verantwoordelijkheid voor de kwaliteitsborging komt weer te liggen waar het hoort: bij de docenten en studenten. De kwaliteit van het onderwijs moet te allen tijde gegarandeerd zijn. Daar hoort ook het afleggen van verantwoording bij.

Maar in het huidige stelsel is de verantwoordingsdruk zo hoog, dat het veel belangrijkere proces van verbetering onder druk staat. Bussemaker lanceert pilot voor instellingsaccreditatie. Minister Bussemaker laat in een brief aan de Tweede Kamer weten dat vanaf 2017 drie hogescholen en drie universiteiten de accreditatie van hun opleidingen in eigen hand mogen nemen.

Bussemaker lanceert pilot voor instellingsaccreditatie

Tot nu toe heeft de onafhankelijke Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) deze kwaliteitsbeoordeling altijd gedaan. Als het experiment na drie à vier jaar een succes blijkt te zijn, zal de overheid de nieuwe vorm van accreditatie waarschijnlijk door meer instellingen zelf laten uitvoeren. Onderwijskeuring: Bussemaker kiest radicaal nieuwe koers.

Zes hogescholen en zes universiteiten mogen in de komende jaren een ‘instellingsaccreditatie’ aanvragen, kondigt minister Bussemaker aan.

Onderwijskeuring: Bussemaker kiest radicaal nieuwe koers

Ze zijn dan verlost van opleidingskeuringen door buitenstaanders. Deze hogescholen en universiteiten moeten aantonen dat ze zelf de vinger aan de pols van hun onderwijs houden. Ze krijgen dan jarenlang geen keurmeesters meer op bezoek. Opleidingsaccreditatie enige optie voor kwaliteit. Cookies op Trouw.nl. VVD kraakt onderwijsplan Bussemaker. Dat laat VVD-Kamerlid Pieter Duisenberg weten aan NU.nl.

VVD kraakt onderwijsplan Bussemaker

"Dit is een feest voor bestuurders, niet voor studenten", aldus Duisenberg. Bussemaker wil dat scholen zich concentreren op de kwaliteit van hun onderwijs en niet op de verantwoording. Die verantwoordingsdruk is volgens haar zo hoog dat het de verbetering van de onderwijskwaliteit onder druk zet. "De afgelopen jaren bestond de neiging om controle op controle te stapelen. Bussemaker gaat niet snel genoeg, vinden universiteiten. NEDERLAND.

Bussemaker gaat niet snel genoeg, vinden universiteiten

De plannen van minister Bussemaker gaan niet ver genoeg, vindt Karl Dittrich van universiteitenvereniging VSNU. Slechts zes universiteiten mogen straks een ‘instellingsaccreditatie’ aanvragen en dat zijn er te weinig. “We willen het onderwijs teruggeven aan docenten en studenten”, zegt VSNU-voorzitter Karl Dittrich. En dat wordt volgens hem ook hoog tijd.

Het huidige stelsel van opleidingskeuringen leidt tot “ongelooflijke paniek”. Het zou helpen als universiteiten hun eigen onderwijskwaliteit mogen bewaken, zodat docenten minder last hebben van de opleidingsaccreditaties. Willen alle universiteiten dan die nieuwe instellingsaccreditatie aanvragen? “Op één na, misschien.” EM.Online: Detail. Zes hogescholen en zes universiteiten mogen in de komende jaren een ‘instellingsaccreditatie’ aanvragen, kondigt minister Bussemaker aan.

EM.Online: Detail

Ze mogen dan zelf hun opleidingen gaan beoordelen. Het gaat om een experiment. Casper Hulshof sur Twitter : "@ErasmusMag @notPICNIC Het visitatiesysteem is op dit moment niet heel anders."... NotPICNIC sur Twitter : "@Titchener hm, 'grondig' smokescreen & mirrors vd minister waar ik door te weinig kennis van m'n kant even niet doorheen kijk ? @ErasmusMag" Gamechanger voor kwaliteit. 27 mei 2015 - “Het is voor het eerst dat we dit doen.” De AACSB tekent als eerste wereldwijde accreditatieorganisatie samenwerking met de NVAO. “Lasten van de uitvoering van borging gaan daarmee omlaag en de kennisdeling door instellingen gaat tegelijkertijd omhoog,” zegt CEO Tom Robinson. AACSB accrediteert ‘business schools’ over heel de wereld en heeft zijn hoofdkwartier in Tampa, in Florida.

Hun nieuwe centrum is in Amsterdam gevestigd en van hieruit gaat men Europa, Azië en het Midden-Oosten ondersteunen. Bijna 1400 HO-instellingen zijn aangesloten, waarvan bijna 350 in Europa. Opmars nieuwe accreditatie. 27 juni 2016 - De NVAO heeft 18 opleidingen binnen het vakgebied bedrijfskunde, economie en econometrie van de Universiteit van Amsterdam (UvA) geaccrediteerd die zijn beoordeeld op basis van de getekende overeenkomst met AACSB International, de branche- en accreditatieorganisatie voor business schools wereldwijd. Dit is de eerste accreditatie die op grond van deze samenwerkingsovereenkomst is toegekend. De universiteiten van Groningen, Maastricht en Tilburg zijn dit jaar ook gestart met het voorbereiden van een gezamenlijke accreditatie door NVAO en AACSB. NVAO-bestuurslid Paul Zevenbergen: “De samenwerking tussen onze organisaties betekende voor de business- en economie-opleidingen van de Universiteit van Amsterdam dat de accreditatieprocedures voor zowel de NVAO als die van AACSB in één keer konden verlopen.”