Honeybee: Bayer - Wageningen University - BBKA

Facebook Twitter

Silent Spring

Ban neonicotinoids now – to avert another silent spring. Here’s our choice.

Ban neonicotinoids now – to avert another silent spring

We wait and see if a class of powerful pesticides, made by Bayer and Syngenta, is indeed pushing entire ecosystems to oblivion, or suspend their use while proper trials are conducted. The natural world versus two chemical companies: how hard can this be? Papers published over the past few weeks suggest that these neonicotinoids, pesticides implicated in killing or disabling bees, have similar effects on much of life on Earth.

On land and in water, these neurotoxins appear to be degrading entire food chains. Licensed before sufficient tests were conducted, they are now the world’s most widely used pesticides. A paper in Nature last week showed a strong correlation between neonicotinoid concentrations and the decline of birds such as swallows, skylarks, yellowhammers, wagtails, starlings and whitethroats. Another paper reports that residues of neonicotinoids were found in all the soil samples the researchers took: these chemicals are highly persistent.

Who Killed The Honey Bee? (BBC Documentary)

Wageningen University - Tennekes. VOX _ Tennekes (journalistieke integriteits schending) UK gov does not possess a def: of the pre cautionary principle George Monbiot. Here's something remarkable I stumbled across while researching my column on Monday, but did not have room to include.

UK gov does not possess a def: of the pre cautionary principle George Monbiot

I hope you'll agree that it is worth sharing. I was trying to understand the context for the new chief scientist's cavalier treatment of scientific evidence, in an article he wrote opposing a European ban on neonicotinoid pesticides.

"system_error"

Zembla: moord op de honingbij. Beyond honeybee's - dragonflies bumblebee'setc: De bedreigende BIJzaak, Programma. Facebook Event De mens kan niet zonder bijen.

De bedreigende BIJzaak, Programma

De meeste groente- en fruitsoorten die verbouwd worden voor consumptie zouden niet kunnen groeien zonder de bestuiving van deze insecten. Bijen zijn essentieel voor de biodiversiteit en leveren jaarlijks miljarden op aan de landbouw in de Europese Unie. De laatste jaren zijn er buitengewoon veel bijen gestorven. Niet alleen imkers en boeren, maar ook wetenschappers en politici slaan alarm: als deze trend zich voortzet, dreigt ons ecosysteem en onze voedselzekerheid in gevaar te komen. Wat zijn de belangrijkste oorzaken van de bijensterfte? Met onder anderen: Moderatie: Teun van de Keuken Een programma van De Balie (redactie Marije Ligthart) in samenwerking met Greenpeace. Imidacloprid niet oorzaak wintersterfte bij bijen. Het insecticide imidacloprid is niet de oorzaak van de wintersterfte bij bijen.

Imidacloprid niet oorzaak wintersterfte bij bijen

Dat blijkt uit een meerjarige proef van de Wageningse bijenonderzoeker Sjef van der Steen Neonicotinoiden als imidacloprid liggen zwaar onder vuur. Velen wijten het verdwijnen van de bijen aan het overmatig gebruik van deze insecticiden, die in ons land onder meer als coating van sommige soorten maiszaad worden gebruikt. Diverse labproeven tonen de schadelijke effecten van neonicotinoiden aan. Maar hoe bijenvolken in het veld reageren is minder bekend. De Wageningse bijendeskundige gaf zestig relatief kleine (gem. 5500 bijen) vrijvliegende volken suikerwater verontreinigd met een dosis imidacloprid die twee keer hoger is dan nectar in het veld.

Bijenvolken blijken robuust genoeg om de effecten op te vangen. Honingbij, bij, statistiek, landbouw, insecticide. Al jaren gaat het slecht met de honingbij.

honingbij, bij, statistiek, landbouw, insecticide

Aangenomen wordt dat hiervoor drie hoofdoorzaken zijn: de varroamijt, pesticiden en een teruggang in biodiversiteit en voedselaanbod. Tijdens een symposium over bijengezondheid lieten ook Wageningse onderzoekers hun licht schijnen op de gezondheidsconditie van de honingbij. Maar aan hun onderzoeksmethode schort een en ander, vindt Jeroen van der Sluijs, specialist nieuwe risico’s bij de afdeling Milieu-Natuurwetenschappen van het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling.

Tijdens het symposium op 22 maart jl. werden onder meer twee Wageningse onderzoeken gepresenteerd aan de veelal (hobby-)imkers die de zaal in het centrum van Wageningen bevolkten. Sjef van der Steen [1] presenteerde een onderzoek naar de effecten van het landbouwgif imidacloprid op de vitaliteit en overwintering van bijenvolken. Een imker aan het werk Emma Jane Hogbin/Creative Commons Suikerwater met imidacloprid De honingbij foerageert op nectar en stuifmeel.

Timeline (in media res)

Research. Wetenschappers willen bestrijdingsmiddel met neonicotinoïden ver. Bijensterfte, oorzaken en gevolgen. Science Magazine: The trouble with neonicotinoids Francisco Sánchez-Bayo 14nov2014. Tennekes voordracht Den Haag Honingbank 14112014. Toxikologe Dr. Henk Tennekes über die Folgen des Pestizideinsatzes in der Landwirtschaft. Pearl crashed hence to be reorderd container.


  1. notpicnic Mar 14 2011
    Then my gues that you might be interested based upon your ecology pearl gains extra momentum. Pitty zembla's journalistic research is mainly dutch spoken. It's about the financial/research intertwinments between a dutch University and Bayer , leading to biased (NOT independent) research and hence Government( our department of agriculture is big) biased decision making obfuscating the true causes of the worldwide honeybee hives collapses. It caught my eye because this intertwining of corparate business and government/Uni/education starts to show up it's marketing head in so many facets of our globalising culture. See also my pearl of the uncut movement and it's deep ties with the still growing student/teacher protests
  2. Francois Mar 14 2011
    By the way, this pearltree is very impressive. I used to help my father with his beehives when I was a child...
  3. Francois Mar 14 2011
    sorry, you already knew this of course ;-)