background preloader

HBO Fraude 2001 spookstudenten

Facebook Twitter

Stop eindelijk eens de HBO-fraude. HO-plan kondigt volgende fraude aan. 21 september 2011 - Bestuurskundige en ex-HO-topambtenaar prof.

HO-plan kondigt volgende fraude aan

Roel in’t Veld verbaast zich over “zwarte gaten” in het plan van OCW voor de toekomst van het hoger onderwijs. “De perverse prikkels zijn gewoon weer terug.” In het Prinsjesdagdebat van UU en HU zette In't Veld uiteen waarom de Strategische Agenda enkele ondoordachte elementen bevat. "Er is een versterking aangebracht van de beleidsprikkels door de bekostiging. Dat is erg verkeerd. Die foutieve werking noemt de oud DG van OCW al jaren "perverse prikkels", omdat zij HO-instellingen uitnodigen zich te gedragen naar wat hen geld oplevert van OCW op de korte termijn. Door ScienceGuide nader bevraagd, bevestigt In´t Veld dat hij met name doelt op de "bonus en malus" die Zijlstra wil doorvoeren in de financiering van de instellingen.

"Je weet wat er dan gaat gebeuren. Spookstudent moet studiebegeleiding krijgen - TU Delta - Universiteitsblad TU Delft. 01 november 2001 door - compiled by david mcmullinAantal keer bekeken: 1750Dit artikel verscheen in Delta jaargang 33, nummer 33 Universiteiten en hogescholen zijn verplicht ook studenten te begeleiden die daar niet om vragen, vindt de Nationale ombudsman.

Spookstudent moet studiebegeleiding krijgen - TU Delta - Universiteitsblad TU Delft

Vorige week betichtte de Nationale Ombudsman de Universiteit Utrecht van onbehoorlijk gedrag. Straffeloos stond een student van 1995 tot en met 1999 ingeschreven zonder onderwijs te volgen en tentamens af te leggen. De ouders van student W. trokken in 2000 aan de bel toen bleek dat de jarenlang ontvangen studiefinanciering werd omgezet in een lening. Zij vonden dat het college van bestuur tekort was geschoten doordat zijn inactiviteit werd opgemerkt noch gecorrigeerd. Het verweer van de Universiteit Utrecht kwam erop neer dat de betreffende student tussen de wal en het schip was gevallen. De student meldde zich echter alleen aan bij de universiteit en liet na zich ook in te schrijven bij de faculteit. 11-12-1992 Spookstudenten zijn "volkomen legaal' - NRC. 16/09/97 De spookstudent bestaat nog steeds. Trouw.nl gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën ("cookies") onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

16/09/97 De spookstudent bestaat nog steeds

Ook kunnen we hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren en daardoor onze website verbeteren. Cookies van onszelf en van derden kunnen worden gebruikt om advertenties te tonen en artikelen aan te bevelen op Trouw.nl die aansluiten op uw interesses. Hef de HBO-raad op. Heertje: Weg met HBO-raad! 22 november 2010 - Prof.

Heertje: Weg met HBO-raad!

Arnold Heertje haalt rond het vertrek van Doekle Terpstra -"een speelbal van de misstanden" - uit naar zijn 'bêtes noires': de HBO-raad, de koepels en nu ook naar hogeschool Stenden. "Daar staan honderden studenten ingeschreven, die er helemaal niet studeren. Hun namen worden gebruikt, maar zij wassen borden in Chinese restaurants in Nederland. " Annalen van het Thijmgenootschap 94.4 - Echte economie, A. Heertje. Samenvatting In Echte economie speelt Heertje met de economie.

Annalen van het Thijmgenootschap 94.4 - Echte economie, A. Heertje

Helder en beeldend zet hij recht wat in de moderne economie is scheefgegroeid. Hij helkelt de specialisaties die het zicht ontnemen op de twee uitgangspunten van de economische wetenschap: schaarste en welvaart. Door deze overspecialisering zijn eenvoudige inzichten verloren gegaan en dat leidt tot maatschappelijke schade. Vooral de onderwaardering van natuur en cultuur is een negatief gevolg van de eenzijdige nadruk op de financiele kanten van de economie en de illusie van universele meetbaarheid.

In deze 'verhandeling' over schaarste en welvaart en over het geloof in leermeesters en lernen' legt Heertje het intellectuele tekort in de Nederlandse samenleving bloot. De econoom Arnold Heertje (1934) is emeritus hoogleraar van de Universiteit van Amsterdam. Na hbo-fraude nu ook fraude met diploma’s op mbo-school - NRC. Na de onthullingen over diplomafraude binnen het hbo is nu ook een het mbo fraude met diploma’s ontdekt.

Na hbo-fraude nu ook fraude met diploma’s op mbo-school - NRC

Het ROC De Landstede in Zwolle heeft vorig jaar twintig ongeldige diploma’s uitgereikt, blijkt uit publicaties van de Inspectie van het Onderwijs. Het gaat om negentien scholieren die de opleiding Netwerkbeheerder volgden en één scholier die de opleiding ict-beheerder deed. De inspectie startte een onderzoek nadat ze signalen kreeg over mogelijke fraude met diploma’s bij de opleidingen. Leerlingen kregen diploma zonder stage te hebben gelopen De diplomafraude had volgens de school betrekking op een klas die in het schooljaar 2009-2010 binnen een jaar na het behalen van de opleiding op niveau 3, de opleiding voor niveau 4 afrondde.

Landstede eist naam klokkenluider. DEN HAAG/ZWOLLE - Het regionaal opleidingencentrum (roc) Landstede in Zwolle wil dat het ministerie van Onderwijs de naam bekend maakt van een medewerker, die bij de onderwijsinspectie melding heeft gedaan van fraude bij de afdeling ICT-Opleidingen van Landstede.

Landstede eist naam klokkenluider

De beschuldiging bleek na een onderzoek van de inspectie niet te bewijzen. Woensdag stapte het college van bestuur van Landstede naar de Raad van State in Den Haag. "Zo iemand kan geen beroep doen op bescherming van de persoonlijke levenssfeer", stelde raadsvrouw J. Haagse revolutie bij geld HBO en WO. 8 november 2011 - Het kabinet wil de financiering van hogeschool en universiteit omwentelen.

Haagse revolutie bij geld HBO en WO

Zijlstra wil verder gaan dan Veerman durfde dromen. HBO en WO schrikken zich achter de schermen al wild. Waar loopt dit op uit? OCW is een verborgen campagne aan het voeren om de HO-bekostiging fors te herzien. Hbo-fraude. Hbo-fraude is een term voor een fraudezaak bij het Nederlandse hoger onderwijs.

Hbo-fraude

De commissie-Schutte kwam in 2005 tot de conclusie dat er op verschillende onderwijsinstellingen op ruwweg drie manieren was gefraudeerd:[3] Door subsidie te vragen en te ontvangen voor opleidingen die wettelijk niet als volwaardige opleiding aangemerkt waren.Door buitenlandse dependances op te richten en zo geld te ontvangen voor daar ingeschreven studenten, terwijl het budget voor hoger onderwijs is bedoeld voor studenten die in Nederland studeren.Door op verzoek van het bedrijfsleven particuliere opleidingen te ontwerpen en hiervoor overheidsgelden te ontvangen. Maria van der Hoeven was volgens de Commissie Schutte als bestuurslid van de Technische Hogeschool Rijswijk op de hoogte van frauduleuze constructies voor 2,3 miljoen euro.[6] Zie ook[bewerken] Lein Labruyère Bronnen[bewerken]

HBO-FRAUDE - NRC. Wat nou als je hier een systeem van maakt?

HBO-FRAUDE - NRC

Je schrijft honderd studenten in en zorgt dat ze zo snel mogelijk als uitvaller worden geregistreerd. Dat betekent al gauw een winst van 7,3 miljoen euro. Dat is waar de zogeheten `Vlaamse constructie' op neerkomt. Accountants van het ministerie van Onderwijs oordeelden in februari dat zes hogescholen hiermee een bedrag van ruim 29 miljoen euro verdienden. De hogescholen van Amsterdam, Brabant, Deventer, Alkmaar, Groningen en Utrecht zouden Vlaamse studenten een paar jaar lang op verschillende plaatsen inschrijven.

Opeens zit het hbo in de beklaagdenbank. De hogescholen zeggen dat de manier waarop zij subsidie krijgen, bijna vróegen om creatief gebruik van de regels. Fraude hbo veel omvangrijker dan was gedacht - NRC. Het Onderwijsblad archief van de AOb. Een misstand aankaarten zonder persoonlijke schade op te lopen. Dat moet het effect zijn van een klokkenluiderregeling in het onderwijs. Nu eindigt het naar buiten brengen van ernstige malversaties vaak in een drama. Ook al kloppen de beschuldigingen, de arbeidsrelatie is zo verstoord dat de rechter meestal instemt met ontslag. Voor elke aspirant-klokkenluider: tips en raadgevingen. Stel, een docent ontdekt dat er op zijn school met de examencijfers wordt gesjoemeld, wat moet hij doen? 08-2-2002 'Hogescholen hadden veel meer spookstudenten'

Waarom cookies? Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kan blijven op een website of dat bijvoorbeeld je locatie- en taalinstellingen worden onthouden. Daarnaast houden ze bij het online winkelen je digitale winkelwagentje bij. Ook kunnen websitehouders dankzij cookies zien hoe vaak hun sites - en welke pagina's - door bezoekers worden bekeken. Sommige cookies maken het mogelijk om je surfgedrag te volgen. Zo kunnen sites en adverteerders mogelijk iets zeggen over je voorkeuren, waardoor ze relevantere advertenties kunnen laten zien. Meer informatie over de cookies die worden gebruikt en de partijen die deze cookies plaatsen. 27-2-2002 Fraude met spookstudenten direct gevolg van vermarkting onderwijs. Fraude met spookstudenten direct gevolg van vermarkting onderwijs. 15-02-2002 Bestuurders weg om hbo-fraude.

BREDA, 15 FEBR. Twee bestuursleden van het bedrijf Opleiding en Ontwikkeling (O en O) in Breda hebben vandaag besloten hun functie neer te leggen. Accountants van het ministerie van Onderwijs lichten het bedrijf momenteel door wegens mogelijke betrokkenheid bij een miljoenenfraude in het hoger beroepsonderwijs. J. van Zwieten, directeur en bestuurslid van O en O, is vorige week al opgestapt, zo werd vandaag bekend. Inmiddels is een interim-manager aangesteld die samen met het enig overgebleven bestuurslid, H. van Lamoen, het Bredase bedrijf zal leiden.

Het accountantsonderzoek van het ministerie richt zich met name op de samenwerking van zes hogescholen met O en O, waarbij studenten werden ingeschreven die niet of nauwelijks college zouden volgen. De twee vertrekkende bestuursleden, J. van Lotringen en P. De hogescholen van Utrecht, Brabant, Deventer en Groningen zeggen hun contracten met O en O te hebben verbroken. 14-8-2002 Opleidingsinstituut O&O gaat aan affaire hbo-fraude ten onder - NRC. 5-4-2002 Frans Leijnse (HBO-raad): geen tweedeling schone/niet schone instellingen. 16-4-2002 Bormans Collegelid Hogeschool van Amsterdam afgetreden om hbo-fraude. 8-2-2002 Code HBO-raad volgde op deining in Hogeschool Brabant over O&O. Bert Nous BREDA (9819) 16-4-2002 Bormans Collegelid Hogeschool van Amsterdam afgetreden om hbo-fraude. Archief. 5-2-2003 Frans Leijnse PvdA (HBO-raad) informateur. 19-02-2003 Onvoldoende toezicht op (hoger) onderwijsinstellingen.

De controle en het toezicht op het (hoger) onderwijs functioneren niet goed. Op signalen van misbruik en oneigenlijk gebruik van subsidieregels door scholen heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCenW) niet adequaat gereageerd. Verbeteracties op dit ministerie hebben tot op heden niet tot de gewenste resultaten geleid. Bekostigingsregels zijn vaak onduidelijk. Veel hoger onderwijsinstellingen zijn er 'creatief' mee omgegaan en dit heeft tot onregelmatigheden geleid.

De precieze omvang hiervan in financiële termen is niet vast te stellen omdat in het 'zelfreinigend onderzoek' van het ministerie nog teveel zaken onuitgezocht zijn gebleven. Het rapport bestaat uit twee delen. De review op het 'zelfreinigend onderzoek' heeft plaatsgevonden op verzoek van de ministers. 19-02-2003 Onregelmatigheden bekostiging in het (hoger) onderwijs. Onderzoek Op verzoek van de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCenW) en van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) werd een review uitgevoerd op het zogenaamde 'zelfreinigend onderzoek'.

Onder het Ministerie van LNV vallen enkele landbouwonderwijsinstellingen. Daarnaast heeft de Algemene Rekenkamer een onderzoek verricht op verzoek van de Tweede Kamer. De controle en het toezicht op het (hoger) onderwijs functioneren niet goed. Het Ministerie van OCenW heeft niet adequaat gereageerd op signalen van misbruik en oneigenlijk gebruik van subsidieregels door onderwijsinstellingen. Onderzoek fraude in onderwijs breder. DEN HAAG, 22 AUG. Staatssecretaris Nijs (Onderwijs) heeft het accountantsonderzoek naar mogelijke fraude in het beroepsonderwijs en het hoger onderwijs uitgebreid van achttien naar vijftig instellingen.

Zij deed dit nadat de Algemene Rekenkamer had geoordeeld dat het onderzoek tot dusverre een onvolledig beeld gaf. 19-2-2003, Mogelijk parlementaire enquête over hogescholen. Volkskrant.nl gebruikt cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden Ja, ik accepteer cookies Volkskrant.nl gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën (cookies) onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Commissie Schutte

11 maart 2003 Boekenonderzoek op elke hogeschool - NRC. Het gaat er volgens Nijs om of de scholen in strijd met de letter of de geest van de wet hebben gehandeld. Mochten instellingen inderdaad misbruik hebben gemaakt, dan volgt aangifte bij het openbaar ministerie, zegt Nijs. De VVD-bewindsvrouw stelt het onafhankelijke onderzoek na een hard oordeel van de Algemene Rekenkamer, vorige maand. Volgens de Rekenkamer is het ministerie van Onderwijs ernstig tekortgeschoten bij de aanpak van de onderwijsfraude. 11-3-2003 CDA en VVD steunen Nijs’ nieuwe onderzoekscommissie ‘hbo-fraude’

Archief. 13-3-2003 Onafhankelijk onderzoek naar onderwijsfraude - TU Delta - Universiteitsblad TU Delft. 13 maart 2003 door onbekendAantal keer bekeken: 1072Dit artikel verscheen in Delta jaargang 35, nummer 9 Staatssecretaris Nijs wil een onafhankelijke commissie instellen die nog eens onderzoek doet naar geknoei met studentenaantallen. Alle universiteiten, hogescholen en regionale opleidingscentra moeten tussen april en januari 2004 onder de loep worden genomen. 9-10-2003 Linkse partijen houden hoorzittingen over bestuurscultuur hbo.

Archief. 13-11-2003 Universiteit Leiden - Onderzoek mogelijke bekostigingsfraude in het HBO. Onderzoek mogelijke bekostigingsfraude in het HBO Zoals U waarschijnlijk ook uit de media hebt vernomen, krijgt het onderzoek naar mogelijke bekos­ti­gingsfraude in het HBO een vervolg. Na het zogenaamde Zelfreinigend Onderzoek bij alle instellingen voor hoger onderwijs, is er voor het vervolg van het onderzoek een Commissie Rekenschap, de zgn. Commissie Schutte, ingesteld. Het is de bedoeling dat de onder­zoekers van de Commissie (accountants) bij alle instellingen van hoger onderwijs on­der­zoek gaan doen. 13-11-2003 Universiteit Leiden - Onderzoek mogelijke bekostigingsfraude in het HBO. 22-1-2004 Kosten fraude-onderzoek lopen verder op - TU Delta - Universiteitsblad TU Delft. 19-03-2004 Schutte zal kwestie over hbo-fraude niet oplossen.

2 april 2004 Kleine groep van grote zondaars in rapport over onderwijsfraude - NRC. 02-04-2004 Hoger onderwijs kreeg 58,4 miljoen overheidsgeld te veel. 25-02-2004 Schutte: ‘Omvangrijke hbo-fraude indianenverhalen’ 10-12-2004 Nog eens 3,7 miljoen euro aan hbo-fraude. TU Delft wijst oordeel Commissie Schutte af. Uitspraak 200602889/1. OCW int 'hbo-fraude-geld' nu al. 17-3-2005 OCW-accountant berispt om rapport hbo-fraude. 20-05-2005 HvA wil onterechte subsidie behouden. 24-05-2005 Hbo-fraude loopt op tot 96 miljoen.

11-01-2006 Oud-HvA-bestuurder adviseert ministerie over hbo-fraude. 11-01-2006 Oud-HvA-bestuurder adviseert ministerie over hbo-fraude - Sax.nu. 18-08-2006 ‘Hbo-fraude’ blijkt geen fraude: kabinet repareert wet. 18 april 2007 Hogeschool moet ministerie 7 ton terugbetalen. 09 maart 2007 'Hogescholen frauderen met cijfers studenten' 18 mei 2006 Hoger beroep Saxion-zaak. 05 september 2006 'Hoger beroep Saxion-Hogescholen ingetrokken' 13 juni 2008 Inspectie blijft Deventer Hogescholen kritisch volgen. 12.01.2009 Amsterdam haalt bakzeil in ‘hbo-fraude’-zaak. 13-1-2009 HvA haalt bakzeil in ‘hbo-fraude’ -zaak. Minister van Onderwijs onder vuur. Hanzehogeschool Groningen moet ministerie 1,5 miljoen betalen.

More (not yet)

Even more (not yet)