background preloader

Duurzaam ondernemen

Facebook Twitter

Hier vind je inspiratie over milieuverantwoord ondernemen, duurzaam ondernemen en duurzame productie
interne milieuzorg voor bedrijven, wetgeving rond afval en milieu voor bedrijven

Duurzaam Aankopen 2.0. Deze interactieve handleiding helpt je op weg om duurzamer aan te kopen volgens de principes van de circulaire economie en is bedoeld voor zowel bedrijven als overheden.

Duurzaam Aankopen 2.0

Vertrekkende van je interne doelstellingen kan je op zoek gaan naar je werkelijke aankoopbehoeften. Deze behoeften kan je nu proberen in te vullen vanuit de circulaire economie. Circulair aankopen in 10 quotes - Blog. Op donderdag 26 februari organiseerden Plan C, Business & Society en KAURI het Inspiratie[e]vent Circulair Aankopen.

Circulair aankopen in 10 quotes - Blog

Met het event wilden we aankopers prikkelen en nieuwe wegen naar een duurzaam, circulair aankoopbeleid tonen. Een terugblik in 10 quotes. “Bedrijven die hun manier van denken, produceren en aankopen veranderen, zullen het sterkst uit de crisis komen.” Veerle Labeeuw – Vlaams Materialenprogramma, OVAM. The Circular Design Guide. De Donuteconomie in zeven stappen. Kate Raworth trekt met haar boek Donuteconomie volle zalen, in binnen en buitenland.

De Donuteconomie in zeven stappen

Voor wie geen tijd heeft om het boek te lezen bieden deze zeven video’s een uitkomst. 28-04-2018 09:00 | Door: Rianne Lachmeijer Kate Raworth pleit in haar boek Donuteconomie voor een evenwicht waarin de economie balanceert tussen een ecologische bovengrens en een sociale ondergrens. Haar verhaal is razend populair. Zo sprak Raworth op het World Economic Forum in Davos, zit met multinationals aan tafel en haar lezingen worden druk bezocht. Tegengaan van voedselverspilling. Social enterprises sorting out the textile waste problem. Duurzaamheid - Femma. Femma gaat voor duurzaam Het gaat niet zo goed met moeder Aarde.

Duurzaamheid - Femma

De wereld waar wij deel van uitmaken warmt op en verliest biodiversiteit. Haar lucht, water en bodem zijn vervuild. Het zijn mensen die de aarde en daardoor zichzelf ziek maken. Het is dan ook aan mensen om in te grijpen. Vrije Universiteit Brussel. Waarom Carbon Footprint?

Vrije Universiteit Brussel

De nulmeting van de koolstofvoetafdruk geeft een overzicht van alle directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen van VUB-activiteiten en infrastructuur in 2016. Deze nulmeting vormt de basis voor een doelgericht klimaatactieplan en fungeert als maatstaf ten opzichte van andere universiteiten en organisaties. De totale koolstofvoetafdruk van de VUB voor het jaar 2016 bedraagt 31.365 ton CO2e, wat overeenkomt met 2 ton CO2e per student. Ter vergelijking, dit is het equivalent van 125 miljoen kilometers te rijden met de auto of de totale afdruk van 1600 Belgen. De helft van de totale voetafdruk is vanwege personentransport (woon-werk, dienstreizen en studentenmobiliteit), 30% is afkomstig van direct energieverbruik (elektriciteit en verwarming) en 13% van kapitaalgoederen (infrastructuur, meubelen, wagens, ICT-apparatuur).

‘Grenzeloos Biobased Onderwijs’- project inspireert de opleiding van toekomstige biobased arbeidskrachten. Vlaanderen en Nederland zijn koploper op het gebied van biogebaseerde economie.

‘Grenzeloos Biobased Onderwijs’- project inspireert de opleiding van toekomstige biobased arbeidskrachten

Met een stevige aanwezigheid van agro- en chemie bedrijven en samenwerking tussen multinationals, KMO's, kennis- en onderwijsinstellingen en overheden is de regio ondernemend, onderscheidend en toepassingsgericht, en goed geplaatst om een voortrekkersrol te nemen. Maar er is een gebrek aan voldoende en goed gekwalificeerde arbeidskrachten om de biogebaseerde economie in de grensregio Vlaanderen-Nederland verder te ontwikkelen.

20 duurzame business model innovaties. OVAM SIS Toolkit. Het ontwerpen van een product of dienst is een proces van waardecreatie.

OVAM SIS Toolkit

De OVAM SIS Toolkit is een omvattend ontwerpinstrument om duurzaamheidsprincipes te integreren in innovatie- en designprocessen, dat u helpt de waardecreatie te vergroten. SIS staat voor 'Sustainable Innovation System'. De OVAM SIS Toolkit omvat een reeks overzichtelijke fiches, drie posters en twee dobbelstenen die u samen met uw collega's in een brainstormsessie of designproces kan inzetten. GroeneVENTscan. Mvo scan. DE MAKERS. Publicaties & tools - Plan C - Empowering Circular Futures. Masterclass Circulaire Economie. Tijdens vier sessies van een halve dag, ontdek je welke kansen de circulaire economie biedt voor de toekomst.

Masterclass Circulaire Economie

We kijken naar het hoe en wat, naar evoluties en beleid en welke key drivers belangrijk zijn om naar een circulaire economie (of een circulaire onderneming) te evolueren. Situering Je hebt al gehoord van grondstoffenschaarste, deeleconomie, Cradle2Cradle producten, leasingmodellen, production on demand, valorisatie van reststromen... maar je kan nog niet direct vatten wat dit voor jou zou betekenen? Dan is de Masterclass Circulaire Economie iets voor jou. De Masterclass Circulaire Economie zoomt in op opkomende circulaire trends: welke business strategieën zitten hier achter? Duurzaam ondernemen pakket voor scholen en bedrijven - SymbioVille - De Aanstokerij. SymbioVille is een leuke manier om spelenderwijs de ingrediënten te ontdekken van ondernemen in een circulaire economie.

Duurzaam ondernemen pakket voor scholen en bedrijven - SymbioVille - De Aanstokerij

Het spel is gebaseerd op de Resilience Design Toolkit. Deze toolkit helpt organisaties om op een duurzame en veerkrachtige manier te ondernemen.