background preloader

Tülays 3

Facebook Twitter

Tülays IKT-sida. Blabberize.

Tülays IKT-sida

Chrome apps. Ett verktyg för kreativitet. Tema Djur och Växter. Svenska djur och växter "Svenska djur och växter är en kortlek med de vanligaste djur- och växtarterna i svensk natur.

Tema Djur och Växter

På kortens baksida finns artnamnet på svenska, engelska och latin. En rubrik som anger artens grupptillhörighet (t.ex. insekter) ger möjlighet att sortera korten. En tillhörande lärarhandledning finns. Kortleken finns i tre varianter; SMALL, MEDIUM och LARGE. SMALL: 36 djur och växter. Skansens Djursidor. Bästa verktygen för att lägga frågor, länkar m.m. till en video.

The RenPy: Visual Novel. Fantastiska berättelser/sagor/bilderböcker på engelska. Nya appar och digitala resurser inom migration och integration. 22 bästa webbsidorna och apparna för det nya läsåret. Bästa digitala mattesidorna. Matematik.fi Matematik.fi är en komplett, elektronisk lärobok i matematik för årskurs 7-9 i den grundläggande utbildningen.

Bästa digitala mattesidorna

Bästa verktygen för att lägga frågor, länkar m.m. till en video. Nätpratskorten. Bästa verktygen för att lägga frågor, länkar m.m. till en video. Dansvänlig modern musik med kunskap i fokus. Interaktiva No-sajter. Educational Technology and Mobile Learning: Teacher Tools. Det enklaste sättet att dela med dig av foton. Visuell matematik. Twine / An open-source tool for telling interactive, nonlinear stories. Sommarlovsaktiviteter. COOP: Barnens favorit mat Gör egna sopbublor Två recept på egna såpbubblor Origamiskolan "Origamiskolan kommer med hjälp av ett flertal lektioner förklara på ett enkelt och pedagogiskt sätt hur man viker de allra vanligaste grundvikningarna och grundformerna.

Sommarlovsaktiviteter

" Bygga musikinstrument Du kan använder material så som lådor, äggkartonger, kartong, papper, sträng, kritor, färg, lim m.m. och bygga egna musikinstrument. My ebook maker: Skapa epub-böcker. Kreativ Matte. Bästa vetenskap-apparna och webbsidorna (engelska) Skapa egna korsord. Coding with Chrome. Klassificera djur. Bästa webbsidorna/apparna för att rita, skriva, måla på din skärm. Ett webb-whiteboard.

Bästa webbsidorna/apparna för att rita, skriva, måla på din skärm

Gå in på sidan och börja skriva eller rita. Pixiclip PixiClip är en interaktiv whitebord som gör att du kan spela in din skärm och dela med dig av filmen. Du kan skriva eller rita med en penna eller en markör, radera saker, ändra färger och även lägga till bilder som du har laddat upp tidigare. Ett mobilverktyg för vetenskapliga experiment. Norden i Skolan. Magazine Cover: Be a superstar! Emoji-målning. Bygg hemsidor eller skapa interaktiva appar. Bästa verktygen för att skapa pedagogiska spel.

TinyTap (app) Med den här appen kan du spela eller skapa egna pedagogiska spel.

Bästa verktygen för att skapa pedagogiska spel

Scratch (webbsida/app) Gruppen arbetar för att barn och unga ska ha ett kreativt förhållningssätt till teknik och IKT. Man programmerar genom olika block som sätts ihop. Passa, är det lätt att göra en kod som fungerar.Scratch är utformad speciellt för åldrarna 8 till 16, men används av människor i alla åldrar. Här finns det några idéer: Minecraft (webbsida/app) "Minecraft är ett kreativt sandlådespel, där du kan skapa enorma konstruktioner. KODU Game Lab.

Skapa egna spel. Blockprogrammering. Utveckla skrivandet på engelska. Pobble Här hittar ni en ny bild varje dag och en massa skrivövningar som hör till bilden:

Utveckla skrivandet på engelska

Bästa digitala mattesidorna. Låt Akinator gissa vilken kändis du tänker på. National Geographics kartor. Ett Tidslinje-verktyg. 4 Online-verktyg för att skapa diagram. Vår-aktiviteter.

Påsk

Tülays IKT-sida: Två appar, två webbsidor som mäter bullret omkring dig! Skapa interaktiva berättelser/spel. Bilder som förändrar världen. Digitala elevövningar för årskurs 0-1. Skapa egna quizer. Skapa talande bilder/bildspel. Blabberize.

Skapa talande bilder/bildspel

Vad är det som är trendigt i utbildningsteknologin 2016? Kodning och robotik Skolverket har nyligen redovisat ett nationellt skolutvecklingsprogram.

Vad är det som är trendigt i utbildningsteknologin 2016?

Där står det: ”Insatsen syftar dels till att förankra förändringar i styrdokumenten och dels till att öka kompetens hos lärare vad gäller att undervisa om programmering och utveckla elevernas digitala kompetens.” Detta innebär att programmering kommer in i läroplanen. Att programmera robotar gör kodningen roligare för elever. Hur mycket varmare blev din stad på 2015? Reading Activities. Skriv historier tillsammans. Vad är Augmented Reality (AR)? Gratis bilder. Experimentera med musik. Spela in videoklipp med en dator. Internationella kvinnodagen. Google-klassrummet. Vad är Google klassrummet och hur fungerar det?

Google-klassrummet

Google Classroom utifrån tre perspektiv "10 anledningar att börja använda Google Classroom i ditt klassrum nu" Systemet är designat för användning i skolan. Det innebär att man utgått från att göra det enkelt för lärare/elever. Tydliga översikter över inlämningar för såväl lärare som elev är ett sådant exempel.Classroom är helt integrerat med Google drive.

Tangentbordsträning. Här hittar du de bästa digitala verktygen till det du vill göra. Bästa "Text till tal"-verktygen. Text to speech Skapa en egen avatar och skriv vad den ska säga på 25 olika språk. Acapela Fler än 100 syntetiska-röster på 30 språk finns tillgängliga. VozMe Natural Reader (software) Bästa matte-spel sidorna 2. Imath Game Splashmath Mathjong ADDieMath Math Öva addition, subtraktion, division och multiplikation. Mathblaster Det behövs konto. Maths Games Många bra spel. Förstora eller förminska dina bilder. Compressor "Compressor.io är ett kraftfullt online-verktyg för att minska storleken drastiskt på dina bilder och foton, med bibehållen hög kvalitet och nästan ingen skillnad före och efter kompression. Minskar upp till 90% av filstorleken. " Picresize Image optimizer. Nimbus Screenshot and Screencast. Nya Google-forms. "Google Form är ett gratisverktyg för att kunna skapa och analysera undersökningar.

Nyligen fick verktyget en större uppdatering med nya mallar för att göra det enklare att komma igång snabbt med din research. Googles senaste uppdatering av Forms gör det enklare att skapa undersökningar genom att välja mellan olika mallar. Du kan välja exempelvis mall för kundundersökningar, personalundersökningar eller varför inte bara en Quiz. Tanken med mallarna och de färdiga frågorna är att du ska enkelt kunna komma igång med din research utan att behöva anlita extern hjälp. Förutom mallar har Google även lagt till support för tillägg och app script. Du kan nu också enklare analysera dina enkäter och även hantera påminnelser direkt i Google Form.

" skriver DagensAnalys. Bästa webbsidorna för att skapa konst 3. Den internationella modersmålsdagen. Bästa webbsidorna för många spännande experiment.