background preloader

Write in English

Facebook Twitter

FutureMe.org: Write a Letter to the Future. [WATCH] Kim Kardashian’s Letter To Future Self — Have Patience With North. Kim Kardashian has made a long list of advice she wants her future self to remember.

[WATCH] Kim Kardashian’s Letter To Future Self — Have Patience With North

A Letter To Myself. Write-a-Letter-to-Your-Future-Self2.pdf. A letter to future me_template.docx. Bedömningen börjar i planeringen så vad gör vi på lektionen? Bedömningen startar i planeringen sägs det så vad behöver undervisningen fokusera på för att kunna vara bedömningsbar?

Bedömningen börjar i planeringen så vad gör vi på lektionen?

Det beror ju helt på vad man valt att fokusera på och innan jag börjar undervisningen måste jag veta vad, hur, och när bedömningen sker. Inför våren har jag valt att fokusera på skrivandet i den lilla grupp jag har i engelska i årskurs 6 där merparten har ett annat förstaspråk än svenska. Då jag tidigare bara har planerat för årskurs 7-9 är jag bara förtrogen med kunskapskraven för år 9. Inför denna skrivuppgift fick jag därför titta på vilka kunskapskrav som gäller för den tänka uppgiften. Jag valde även att ta hjälp av Kommentarmaterialet till kursplanen i engelska, även om det är samma värdeord för årskurs 6 som 9 ville jag tänka till kring värdeordens betydelse. Konkretisering av lärandemålen När du som pedagog planerar är det viktigt att man utgår från vad som är lärandemålen för att eleven ska klara kunskapskraven. Bedömningsaspekter engelska.docx. Aha det är så jag ska utveckla min text! Nu förstår jag precis hur jag ska skriva...

Aha det är så jag ska utveckla min text!

Aha det är så jag ska utveckla min text! Nu förstår jag precis hur jag ska skriva...

Nu förstår jag precis hur jag ska skriva… Citatet ovan kommer från en elev i årskurs nio. Ni kanske vill veta hur vi arbetade för att eleven skulle utbrista i eufori vad hen kom på. Jag tänkte dela upplägget med er och det är väldigt enkelt. Det utgår nämligen från de gamla nationella proven som återfinns på Skolverkets hemsida. Upplägget i sig är inte revolutionerande men för just denna elev var det det. I /…/ skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formlera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.

Sara Bruuns klassrum: Texttyper. En argumenterande text går ut på att du ska övertyga dina läsare om att din åsikt är den rätta eller att du ska försöka få dina läsare att handla på ett visst sätt.

Sara Bruuns klassrum: Texttyper

Jag har valt att göra denna genomgång på svenska då flera av er uttryckt att ni (engelska år 8) tycker det blir alldeles för svårt annars. I förväg vill jag att ni har läst igenom detta inlägg och sett filmen. Personal Narrative. Story Starters for Kids. English Language Arts: Writing Prompts/Journal Topics. What is...

English Language Arts: Writing Prompts/Journal Topics

What is something you dislike about yourself? Check Spelling, Style, and Grammar with After the Deadline. Сollection of 11 sources with learning activities. Check English Grammar and Spelling Online. Att skriva en argumenterande text på engelska. En argumenterande text går ut på att du ska övertyga dina läsare om att din åsikt är den rätta eller att du ska försöka få dina läsare att handla på ett visst sätt.

Att skriva en argumenterande text på engelska

Jag har valt att göra denna genomgång på svenska då flera av er uttryckt att ni (engelska år 8) tycker det blir alldeles för svårt annars. I förväg vill jag att ni har läst igenom detta inlägg och sett filmen. Lektionstid kommer vi arbeta med detta på engelska. Jag kommer att hjälpa er med ord och med exempel på hur det blir på engelska. Vi kommer först att skriva tillsammans i klassen och sedan när ni kan det skriver ni enskilt.

Det finns en del som man måste tänka på för att texten ska bli bra: 1. 3. Med följande stödmall kan ni utveckla ert skrivande med mer beskrivningar, jämförelser, förklaringar och diskussioner från olika perspektiv.

Vi har gjort en mindmap på tavlan och detta är summeringen av den. Nu är det snart dags för de nationella proven i engelska. NP engelska. My Hero. Evaluation at the end Must heroes be good humans?

My Hero

Mitt öppna klassrum. How to write a news report An article is written lite a pyramid.

Mitt öppna klassrum

I have illustrated it here with all the parts that are included. In this text below they have the color red. Planning Plan your story – start off by choosing your subject from this webbsite. Collect your sources. Letter to future self. Ni kommer att få skriva brev till framtiden som en del i projektet i Erasmus+. Breven kommer grävas ner i en ceremoni fredagen den 27/11 kl 13:00 på skolgården. Era brev ska vara färdiga fredagen den 20/11. Ni kommer att skriva breven för hand och sedan skriva rent dem på syrafritt papper som bevaras bättre. Vi kommer sedan lägga in breven i en kapsel som ska tåla väder och vind. I kapseln får ni stoppa ner bilder, teckningar, saker mm som visar på hur vi lever nu. Du har två alternativ att välja på för din skrivupgift: 1.

Du får skriva fritt om hur det är att leva idag. 2. Om ni inte vill skriva ett större område kan man dela upp och beskriva olika områden som mode, teknik, skola, framtid, intressen mm. Engelska. We will rehearse for the national test in English. We will listen to a few listening comprehensions and read a few reading comprehensions from previous years and have a look at how to avoid some common misstakes. You can find the tests here. We will also read a few essay examples to learn from their good and bad solutions. Below I give you some links to introduce yourself in a formal and informal way, and the liking words you might use to compare and contrast.

I have also put up some posters to visualize what it means. Here you find a checklist too check your writing. Checklist for news report. Checklist Feedback given by: ______________________________________ Does the text answer all the questions: WhatWhereWhenWhyWhoHow Is the text: Clear: and only has short words? SVOMPT – word order in English.

SVOMPT rule is one of the most important rules in English.

SVOMPT – word order in English

If students learn to follow this rule, their English will improve dramatically, and they will be understood. Once a student knows some words and follows the SVOMPT rule, we can say that he/she can speak English. I love Darren Crown’s explanation of the origin of the SVOMPT word order. How to write BlackOutPoetry by @annikasjodahl.

Linkingwords2.