background preloader

Det sker

Facebook Twitter

Se højdepunkter og præsentationer fra årskonferencen - Sundhedsstyrelsen. 350 deltagere fra blandt andet plejecentre, forvaltninger og interesseorganisationer deltog den 4. november i Videnscenter for værdig ældreplejes årskonference, der i år havde temaet ”Kvalitet i en værdig ældrepleje”.

Se højdepunkter og præsentationer fra årskonferencen - Sundhedsstyrelsen

Bæredygtighed i et pædagogisk perspektiv med Per Schultz Jørgensen. Forløbet giver eleverne viden om og metoder til, hvordan de som pædagogiske assistenter kan facilitere aktiviteter, som kan styrke børn og unges evne til at forstå og tage stilling til bæredygtighed samt agere bæredygtigt.

Bæredygtighed i et pædagogisk perspektiv med Per Schultz Jørgensen

Forløbet kan indgå i undervisning med fokus på temaer som for eksempel børn og unges livskvalitet, trivsel og udvikling, sundhed, udviklingspsykologiske perspektiver og retninger samt psykologiske og sociologiske processer, der omhandler individets samspil med andre. Forløbet giver også mulighed for, at eleverne kan arbejde med at planlægge, igangsætte og gennemføre pædagogiske aktiviteter. Desuden kan forløbet kobles til grundfagene samfundsfag (globale forhold), psykologi (udviklingspsykologi) og dansk (analyse af begrebet bæredygtighed). Formålet med forløbet er desuden at løfte elevernes læring, motivere dem og styrke deres trivsel med undervisning af en gæstelærer, der er en faglig kapacitet på sit felt. AarhusBibliotekerne. Over 275 bogelskere var i løbet af november samlet for at høre om årets bedste udgivelser.

AarhusBibliotekerne

I løbet af november har de tre biblioteksansatte bag arrangementsrækken Sæsonens Bøger besøgt biblioteker rundt omkring i Aarhus for at give læselysten en saltvandsindsprøjtning. Der har været noget for enhver smag: krimier, kærlighedshistorier, eventyrlige slægtsromaner, feel-bad romaner, digte, exofiktion, kontrafaktisk fiktion og meget meget mere. Tusindvis af sider er blevet læst og anbefalet i løbet af en november, der i den grad stod i litteraturens tegn!

Nåede du ikke at være med til Sæsonens Bøger, så kan du her se, hvilke bøger Mette, Louise og Karina anbefalede. Debutanter læser op på Dokk1. Dont fear the weird. Danskere hylder SOSU’er. Nyt bibliotek og Sports- og Kulturcampus. Snart åbner det nye bibliotek i Gellerup.

Nyt bibliotek og Sports- og Kulturcampus

Art Weekend Aarhus. Lån fra alle Danmarks biblioteker. Stort frafald på SOSU-uddannelser. I Børnehøjde. Præsentationsdag - Klar til næste pandemi - med velfærdsteknologi. Online CareWare Præsentationsdag torsdag 25. november 2021 kl. 9.00-11.30 Det danske samfund og sundhedssystem har været hårdt presset under coronakrisen.

Præsentationsdag - Klar til næste pandemi - med velfærdsteknologi

Heldigvis har en del af udfordringerne kunnet afhjælpes med velfærdsteknologiske løsninger.Nogle af løsningerne fandtes i forvejen, og nogle er blevet opfundet undervejs. Det kunne fx handle om digitale træningsplatforme og apps, som kan muliggøre træning i eget hjem, eller apparater og målere, som kan holde øje med ens helbredsmæssige tilstand, så unødvendige læge- og hospitalsbesøg kan undgås. Flere af disse løsninger - nye som gamle - vil vi meget gerne sætte fokus på, på denne Præsentationsdag. Program Til denne online CareWare Præsentationsdag vil vi gerne invitere fagpersoner inden for sundhedsområdet med baggrund som fx terapeut, ingeniør, designer eller projektledere. Hvem er jeg? - Kortfilmpakke om identitet. Klimaforandringer – kan verdens ledere løse klimakrisen? Redaktionen, oktober 2021.

Klimaforandringer – kan verdens ledere løse klimakrisen?

Den 31. oktober til 12. november 2021 mødes verdens ledere til FN’s klimatopmøde, COP26, i Glasgow. Mødet anses for det vigtigste klimatopmøde siden 1997, hvis vi skal lykkes med at håndtere klimakrisen i tide og afbøde effekterne af klimaforandringerne. FN’s nye rapport fra august 2021 om klimaets tilstand kommer til at spille en central rolle på klimatopmødet – og rapporten tegner ikke noget lyst billede. Den fastslår, at den globale opvarmning vil overstige både tærsklen på 1,5 grader og 2 grader i løbet af dette århundrede, medmindre der de næste årtier gennemføres store reduktioner i udledningen af CO2 og andre drivhusgasser. Som optakt til COP26 har man netop afholdt ungdomsmødet Youth4Climate, hvor omkring 400 unge mellem 15-29 fra hele verden fik lejlighed til at præsentere deres forslag til at håndtere klimaforandringerne.

Et andet skridt er en ny klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi. Født i den forkerte krop - foredrag om at være transkønnet. Verdensmålene - for bæredygtig udvikling. Bliver verden bedre?

Verdensmålene - for bæredygtig udvikling

Nogle vil sige, at verden aldrig har været bedre; Folk lever længere, flere mennesker end nogensinde kan læse og skrive, andelen af fattige i verden er faldet og flere mennesker har adgang til rent vand. Andre vil sige, at verden aldrig har været mere uretfærdig end den er i dag: forskellen mellem de fattigste og de rigeste vokser, og udviklingen på klimaområdet går stadigt i den forkerte retning. I denne bog kigger vi på den seneste statistik for at beskrive, hvordan verden har udviklet sig over de seneste årtier. Bogen beskriver også de nye verdensmål for bæredygtig udvikling, som trådte i kraft den 1. januar 2016. Den nye udviklingsdagsorden markerer vejen frem mod en mere bæredygtig fremtid for mennesker og vores planet inden 2030.

Denne bog er udarbejdet af FN’s Udviklingsprogram UNDP. Invitation: webinar om bæredygtighed. Invitation til webinar Torsdag den 25. november Kl. 12.00-14.30 Tilmeld dig På webinaret kan du opleve en af vor tids største teaterinstruktører, Katie Mitchell, der i mange år har arbejdet med bæredygtighed og har instrueret flere af sine internationale forestillinger online.

Invitation: webinar om bæredygtighed

Præsentationsdag - Hjælpemidler i et bæredygtigheds- og designperspektiv. Online CareWare Præsentationsdag torsdag 28. oktober 2021 kl. 9.00-11.30.

Præsentationsdag - Hjælpemidler i et bæredygtigheds- og designperspektiv

Inspiration til bedre elevtrivsel på erhvervsuddannelserne. Tænkepauser ; 92. Nærvær og omsorg i ældreplejen - Sundhedsstyrelsen. Kommunerne har kunne ansøge om midler fra Puljen til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen.

Nærvær og omsorg i ældreplejen - Sundhedsstyrelsen

Puljen er på 245 mio. kr., og ansøgningerne skulle være på minimum 5 mio. kr. Formålet med puljen er at udvikle og afprøve nye innovative veje til at styrke omsorg og nærvær for borgere i ældreplejen, herunder at se på veje til at reducere unødvendige dokumentationskrav. Puljen er en udmøntning af finanslovsinitiativet om omsorg og nærvær i ældreplejen fra finanslovsaftalen for 2020 mellem regeringen, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet.

Finanslovsinitiativet indebærer en årlig tilførsel på 125 mio. kr. fra 2020 til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen. I 2020 og 2021 udmøntes 122,5 mio. kr. årligt som en ansøgningspulje. Visioner og anbefalinger til danmark som et digitalt foregangsland digitaliseringspartnerskabet. Webinarrække med fokus på betydningen af bevægelse for børn i 0-6års alderen. Bæredygtig global udvikling. Tumlekaravanen - Fokus på motorisk leg og bevægelse. Der er fokus på motorisk leg og bevægelse for de 0-3-årige med bevægelseskonceptet Tumlekaravanen. Dagtilbud i hele landet kan få inspiration til en hverdag med mere fysisk aktivitet ved at bestille Tumlekaravanens online læringsmaterialer, der sætter bevægelsesglæden i centrum, og gør det nemmere at sætte rammerne for en hverdag fyldt med tumleri og sansemotorisk udvikling.

Alt materiale kan bestilles og downloades ganske gratis! Find det her. Fra januar 2021 besøger Tumlekaravanens tumleinstruktører en række dagtilbud i udvalgte kommuner og afvikler en bevægelsesdag i det enkelte dagtilbud. Program VVAEkonference2021. Demenshaandbog Seksualitet hos mennesker med demens i aeldreplejen Tilgaengelig.

SosuPlus. An introduction to community and primary health care. Social- og sundhedsuddannelserne er blevet fagligt styrket. Verdensmålsugen. Psykiatrifonden. Virtuel undervisning i gymnasiet. Dansk på social- og sundhedsuddannelserne. Konference: Hvem sætter dagsorden for gamle menneskers liv? Højsang / Theresa Salomonsen. Nursing care : an essential guide for nurses and healthcare workers. Nyansatte i ældreplejen. Lyt til livet på AUH - Hvad sker der bag murene? - Aarhus Universitetshospital. Præsentationsdag - Teknologi til træning og rehabilitering. Virtuel CareWare PræsentationsdagTorsdag 26. august 2021 kl. 09.00-11.30.

Byg bro fra grundskolen til jeres erhvervsskole. Nest møder dagtilbud - Aarhus den 20. januar 2022 - Paedagogisk.com. Livet - illustreret / Lisa Aisato. "Den store legekonference" 26-27 okt. - Pædagogisk Forum. ’Forårs ’-og Efterårskonferencen 2021 – (Udsat fra 2020) ”Den store legekonference’ ’Forårs’konferencen – 26.-27.okt. 2021 i Kolding Efterårskonferencen – 25.-26.nov. 2021 i København Programmet Ditte Winther-Lindqvist, legeforsker, lektor, DPU, Aarhus Universitet ”Hele legen rundt” Nu har du adgang til Skoletube. Podcast til SOSU-elever: Omsorg i den virkelige verden - Center for it i undervisningen. SOSU DANSK. Spændende elev-opgaver til podcast om omsorg. Opgavesættene består af en underviservejledning og en elev-opgave, som kan hentes i pdf og evt. printes. Der er opgaver til de 4 podcast-afsnit, som alle starter med, at eleverne skal lytte til det pågældende podcast-afsnit.

Find opgaverne nederst på siden her. ”For det første skal podcastene give eleverne lyst til at læse i grundbogen. For det andet skal podcastene giver eleverne en større forståelse mellem teori og praksis. Og til sidst skal podcastene give eleverne en bedre forståelse for de grundlæggende begreber inden for deres fag.” Podcastene levendegør stof fra grundbogen. Gymnasieportaler. Kildekritik. Hvilke eksempler på manipulation kender vi historisk? Et eksempel på forsøg på manipulation med virkeligheden ved omskrivning af kilder er den såkaldte holocaustbenægtelse, altså benægtelsen af jødeudryddelsen under det nazistiske styre i Tyskland før og under 2. Verdenskrig. Holocaustbenægtelsen er bygget op om tre centrale påstande: Didaktika - Forside. Buggi. FEM KORTE - OM STUDIETEKNIK. Inspirationsmateriale om feedback på erhvervsuddannelserne. Hvad er en cookie? En cookie er en lille datafil, som bliver gemt på din computer, tablet eller mobiltelefon. En cookie er ikke et program, der kan indeholde skadelige programmer eller virus.

Hjemmesidens brug af cookies Cookies kan være nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Henry Heerup - grafiske arbejder Udstilling. LIKE : shitstorme, fake news, fear of missing out, what's not to like? Elsevier aftale 2021-24. Aftalen er den første i Danmark, der sikrer fuld læseadgang til Elseviers tidsskrifter og gratis og umiddelbar adgang (Open Access) til de artikler, der bliver udgivet af forskere på de institutioner, der er omfattet af aftalen. Guide til virtuelle kunstoplevelser. Museer og Kunsthaller skal fortsat holde lukket, og mange aktuelle udstillinger står derfor uden et fysisk publikum til at opleve dem.

Derfor har flere institutioner nu valgt at præsentere udstillingerne online. Her anbefaler vi en række virtuelle kunstoplevelser. Statens Museum for KunstKunstens Danmarkskort Ved hjælp af kunstig intelligens har SMK placeret over 4000 kunstværker fra museets samling på et digitalt danmarkskort, som angiver værkets geografiske placering. Med danmarkskortet tilbyder museet en online kunstrejse rundt i det danske land, og ønsker samtidig at brugerne hjælper til med at finde det enkelte værks præcise tilblivelsessted. Forside. Lisa Aisato.