background preloader

Flipp

Facebook Twitter

Bästa "Flippa Klassrummet"-resurserna. Edpuzzel Du kan spela in din röst till pedagogiska videor.

Bästa "Flippa Klassrummet"-resurserna

På EdPuzzle kan du söka efter pedagogiska videor från Khan Academy, Youtube m.m. När du har hittat en video kan du infoga röstkommentarer. Du kan också skapa en rad frågor. Frågorna infogas längs en ​​tidslinje som överensstämmer med videon. Edpuzzel finns som en Chrome-app nu.Andra förslag Open Ed: En pedagogisk resurskatalog med över en miljon videor, spel och tester på engelska. EduCanon Spela in dina genomgångar eller använd en Youtube-video, sedan kan du skriva in frågor som eleverna i sin tur ska besvara. Andra förslag Screencast-o-matic Bästa och lättaste sättet att skapa skärm- och ljudinspelningar Du behöver inte installera något program för att skapa inspelningarna eftersom Screencast-O-Matic är helt webbaserat och körs direkt i din webbläsare. Flippat föräldramöte. How to Flip Your Classroom With eduClipper and PixiClip.

Flippat ÅP exempel.pdf. Flippa klassrum. Förstelärartankar i Karlskrona. Att flippa klassrummet handlar inte bara om att spela in ett filmklipp och ge eleverna det i läxa, det handlar om att göra en tankevända som pedagog och verkligen flippa pedagogiken!

Förstelärartankar i Karlskrona

Att det nu är enklare att flippa med all den teknik som finns tillgänglig är helt rätt men det är liksom inte det som är flippen. Att flippa klassrummet med en film i läxa och sedan arbeta likadant i klassrummet som man alltid har gjort är för mig ingen flip. Man behöver fundera över vad man vill ha för vinst, vad man vill få ut av det och vad man ser som fördelar och nackdelar. Jag gjorde för ett bra tag sedan ett blogginlägg om varför jag började flippa mitt klassrum på min blogg och ni kan ta del av det här. En lärares funderingar.

Jag menar att man måste inse att det handlar om att man vill tillgodose alla lärstilar, alla elever och att man vill kunna hinna med att hjälpa eleverna mer under lektionen. Detta läsåret har jag provat flippa lite med treor och fyror också både inom svenska och engelska. About flipping. Teachers: Involve parents in the flipped classroom, too. Try these free resources for the flipped classroom. The flipped classroom is an education trend that has generated a lot of buzz, but some educators have struggled to create or find videos that are both short enough and engaging enough to hold students’ attention.

Try these free resources for the flipped classroom

Yet, three free resources can help educators do that—and more. 10 must-watch videos for flipped learning. With flipped learning, how to make sure students are doing the work. Stacey Roshan has found that flipping her math class leads to more powerful classroom interactions.

With flipped learning, how to make sure students are doing the work

In the three years that my advanced math classes have been flipped, I have been able to get to know my students, as individuals, better than I have ever been able to before. My goal is always to make the classroom feel a little more like play, while still maintaining rigor. I have found that inverting the traditional classroom dynamic has lowered anxiety levels while increasing student performance. The same is proving true for other teachers around the world. So, why isn’t everyone flipping? Flipped class methods differ, so let me define mine: In my classes, most students watch videos on their laptops (and some on an iPad), at home. How to Flip Your Classroom With eduClipper and PixiClip. 16 Flipped Classrooms In Action Right Now. Invirtiendo la clase de Matemáticas: Flipped Classroom. Provocera och utmana!

Det jag verkligen hade sett fram emot och längtat efter med FlipCon, var givetvis att få träffa och lyssna till Jon Bergmann och Aaron Sams.

Provocera och utmana!

För er som inte vet vilka dessa två herrar är, så är det dessa båda som lade grunden till det som vi kallar ”Flippat Klassrum”. De har även skrivit de båda böckerna ”Flip your classroom”, som jag skrivit om här, samt deras senaste bok, ”Flipped learning” som ska bli sommarens lektyr i solstolen! På söndagen deltog jag och min rektor Wictoria i ett s.k Bootcamp, dvs en försmak inför konferensen som startade på tisdagen. När jag kliver in i rummet så står Jon och Aaron där och jag måste medge att jag blev trots allt lite starstruck ;) Om de var som jag tänkt mig? Tja, de var två olika personligheter (av det jag kunde uttyda under de dagar jag träffade de båda). Jag fick även ”nöjet” att köra en morgonlöpning med Jon på tisdagen, en timmes löpning kl 06.15…Nåväl, vad gör man inte för att knyta kontakter, nätverka med andra flippade människor. Nybörjarguide ~ Kilskrift.

Din nybörjarguide till att flippa klassrummet Vad bra!

Nybörjarguide ~ Kilskrift

Du har börjat intressera dig för att flippa klassrummet. Men vad är det egentligen? Jag intervjuades av Ålands Radio när jag var där och föreläste. Dessutom har jag med i radioprogrammet Skolministeriet när det handlade om det flippade klassrummet. Här kommer Aaron Sams och Jonathan Bergmanns föreläsning från BETT 2013. Samtiden - Bok och bibliotek 2013 : Digital revolution i klassrummet. Skolundervisningen förändras.

Samtiden - Bok och bibliotek 2013 : Digital revolution i klassrummet

Fysikläraren Daniel Barker föredrar metoden flipped classroom, alltså filmade föreläsningar och mer tid för diskussioner i klassrummet. Språkläraren Patricia Diaz använder webben. Moderator: Hans Renman, vd för Tänk om. Inspelat på Bokmässan den 26 september 2013. Arrangörer: Natur & kultur och Studentlitteratur. The 10 Best Web Tools For Flipped Classrooms. Mitt Flippade Klassrum. Barkersthlm. Fröken Flipp på krigsstigen! Av alla de förändringar som jag under senare år har gjort i mitt klassrum och i min undervisning, så är både jag och mina elever rörande överens att det som haft störst betydelse för deras ökade måluppfyllelse är den formativa undervisningen och den formativa bedömningen.

Fröken Flipp på krigsstigen!

Jag har i tidigare inlägg skrivit om Bedömning För Lärande och i den intervju som jag genomförde med mina elever, där de gav sin syn på mitt Flippade Klassrum, där pekar eleverna själva ut just den formativa bedömningen som en av de viktigaste byggstenarna. Jag använder sen den formativa bedömningen och det underlag eleven fått i sin feedback för att se vilken förmåga eleven måste öva mer på för att utveckla. Hur jag kan hjälpa eleven, t.ex. genom utvecklade begreppsmallar, stödmallar/stödstrukturer som tydliggör hur eleven kan göra för att utveckla sitt kunskapande.

Ett exempel på en sådan mall är Sambandsmodellen. Anpassa verktygen efter undervisningen. Flippfilm om att läsa mellan raderna. Anne Månsson. #flippatklassrum. Nybörjarguide.