background preloader

Spill i undervisningen

Facebook Twitter

The positive connection between games and online learning. By Mitch Weisburgh, cofounder of Games4Ed Game-based learning has the potential to drastically improve the way children are taught. Games have peculiar qualities that let them engage hard-to-reach students in a way lessons cannot. Researchers have begun to explore the intrinsic qualities of games that make them promising learning tools, and anecdotal evidence is available everywhere. I personally know a student who struggled in history until Assassin’s Creed sparked his interest in the French revolution; he is now an honors history student.

I know many students who spend hours playing Minecraft and many hours more learning new skills and techniques on YouTube, which they then apply to Minecraft. Clearly, a good game is a powerful motivator for learning. Who uses games? There is a sweet spot for learning that lies between what a person can do without help, and what they can only accomplish with help. Gamers beware, however. Games relate to another key aspect of learning. References: 101 Reasons That Video Games Can Be Educational - Royal Baloo. The elusive power of video games for education - Celia Hodent. What is this article about?

Educators interested in using video games for educational purposes should be aware of the considerable difficulties in developing a fun and engaging game, and take into account the user experience (UX). Game developers interested in education should understand the principles of learning, and the importance of transfer when creating an educational game. Video games and education Play is undoubtedly critical for a healthy development during childhood and infancy (1) and is beneficial for adults too (2). Children assimilate reality through play (3) and it remains the leading source of development for preschoolers (4). We have seen the interest of video game use for educational purposes growing the past two decades as the video game industry has exploded and now surpasses the movie industry as an entertainment activity.

No wonder why everyone, from educators to politicians, wants to create their own video games. Developing video games is hard To conclude References. Funker dataspill i skolen? - Institutt for pedagogikk. Dataspill reiser en rekke nye spørsmål, muligheter og utfordringer i forhold til læring. Mange lurer på om dataspill også kan brukes i undervisning, kan elever lære noe av å spille dataspill, og er det de lærer relevant for skole og utdanning? Stort potensiale hvis man har en pedagogisk innramming Forskning fra de to Institutt for pedagogikk- baserte forskergruppene TransAction og InterMedia, viser at dataspill har potensial som læringsressurser i skolen, men tegner et komplekst bilde av spillbasert læring. Dataspill er ikke noe man leser, men noe man gjør, og må ses i sammenheng med det sosiokulturelle miljøet spillingen foregår i. I stedet for å betrakte dataspill som gode læringsressurser i seg selv, er det mer fruktbart å se på dataspill som ressurser for samtale mellom elever og lærere, hvor faglig stoff tematiseres og gjøres tilgjengelig på en annen måte enn mer tradisjonelle læringsressurser.

Elevene liker måten å lære på "... Og hun har fått et godt inntrykk. Overføringsverdi. Forsker på dataspill i skolen | Computerworld. - Alle har en måte de lærer best på. Noen lærer best med kinetisk læring, andre med logikk eller visuelt, forteller Stig Andreassen, masterstudent ved Universitetet i Bergen. Han skriver masteroppgave i digital kultur med vekt på utdanning og dataspill, og har fulgt et prosjekt ved Nordahl videregående skole i Bergen der flere lærere bruker dataspill som pedagogisk verktøy. Prosjektet har resultert i tre læringsopplegg i samarbeid med Senter for Ikt i Utdanningen. Andreassen har samlet data og observert dataspill i bruk i fire skoleklasser ved Nordahl Grieg. Dataspill engasjerer God læring kjennetegnes ofte av engasjerende formidling av kunnskap og med resultat av forståelse hos eleven.

. - Spill engasjerer på en annen måte enn vanlig undervisning. Bøkene har selvsagt fortsatt en viktig plass i klasserommet, det er ingen som kan påstå noe annet. . - Det viktige her, er at spillene plukker opp de elevene som ikke er så aktive ellers. Møter elevene på hjemmebane Ryggmargsrefleks var feil. Dataspill kan gi bedre undervisning. Da dataspillene gjorde sitt inntog i barnerommene, var mange foreldre og lærere bekymret. Ville dataspillet stjele all oppmerksomheten fra leksene? Men dataspill kan være et godt supplement til den tradisjonelle undervisningen. Det oppdaget Birgitte Holm Sørensen og kollegene hennes da de intervjuet en rekke elever fra åttende og niende klasse: – Noen av elevene sa: Engelsklæreren vår skulle bare vite hvor mye vi snakker og skriver engelsk i fritiden.

Disse elevene spilte dataspill hver dag, og måtte lære engelsk for å kunne greie seg i spillet. All samtale i spillet foregikk på engelsk, forteller Holm Sørensen. Hun er professor på ForskningsLab: It og LæringsDesign på Institut for Læring og Filosofi på Aalborg universitet i Danmark og har ledet forskningsprosjektet «Serious Games in a Global Marketplace». Skolen må anerkjenne dataspillene Men selv om spillene ga elevene ferdigheter i engelsk, så anerkjennes ikke dette potensialet på skolen. Dataspill til å lære språk Læreren må med. Ti tips om spill i skolen.

Er du nysgjerrig på hvordan man kan komme i gang med spill? Da har du kommet til rett sted! Her er ti tips om bruk av spill i skolen: Slik gjør du #1: Be not afraid. Det er ubehagelig å kjenne på egen manglende mestring. Første møte med dataspill kan være litt skummelt, om man har lite eller ingen erfaring fra før. Spill er et svært sammensatt medium, mer komplekst enn film og litteratur; en kompleksitet som sjelden kommer frem i media, og det kan derfor være vanskelig å skaffe seg oversikt. Spill kan handle om alt fra alvorlige temaer som sykdom og depresjon, til skattejakt, eventyr og problemløsing, og byr på et mangfold av ulike uttrykk som ikke er alltid er åpenbart om man ikke har brukt mye tid på dem. . #2: Spill! Det kan synes som en selvfølgelighet, men samtidig kan det ikke gjentas nok: spill de spillene du vil bruke, ja, også de du kanskje ikke kommer til å bruke.

. #3: Tenk godt over hvorfor du vil bruke spill i utgangspunktet #4: Tenk nøye over hvilke spillelementer du vil bruke. Kodu | Home. FILM: Minecraft gir læringskraft. Dataspill gir grunnlag for læring og refleksjon. «Rom for spill» – IKT og skole. Dette innlegget ble først publisert på Språkløyper 25. april 2017. Blogginnlegget er såpass langt at Språkløyper delte det i tre. Her får du alt i ett, men jeg har lagt inn en «Les mer…» for å ikke fylle opp forsiden på bloggen :-) «Rom for spill» Først vil jeg bare finne frem en bøtte kaldt vann og dyppe eget hode i den på vegne av alle entusiaster (og motstandere) av dataspill i skolen. Dataspill i skolen er ikke mer spesielt enn film i skolen, musikk i skolen, bøker i skolen (og skolebøker), teater i skolen, museum i skolen osv.

Så nei, dataspill i skolen kommer ikke til å revolusjonere undervisningen. Så hvorfor trenger vi dataspill i skolen og hvordan kan vi bruke spill i skolen på en didaktisk god måte? Så … hvorfor spill i skolen? Mange mener at vanlige dataspill er uten innhold og verdi for oss i skolen. Vi er etterhvert en god del lærere som eksperimenterer med dataspill i skolen. Jeg tenkte å ta dere med på en vandring i et veldig nytt felt i skolen. Hva er et spill?

Funker dataspill i skolen? - Institutt for pedagogikk. Om spillmekanikker og elevenes forutsetninger | Spillpedagogene. [Tobias skriver:] Ett av mange samtaleemner om spill i skolen er elevenes forutsetninger for å få faglig utbytte av spillopplevelser (vi var så vidt inne på temaet i forrige podcast). Dette er et tema som både fortjener og behøver mer oppmerksomhet. Jeg akter å bøte på litt av denne mangelen med de følgende avsnittene. Alle spill har en umiddelbar teknisk/spillmekanisk barriere man må forsere, og det er som regel bak denne vi finner det faglig relevante innholdet. Med andre ord: først når man har lært seg å spille spillet, blir resten av innholdet tilgjengelig, i hvert fall på et mer uanstrengt vis. Spillmekanikkene er ofte et språk man må lære seg for å kunne avkode resten av spillet. Denne forseringen har imidlertid to unntak: om man spiller sammen i klasserommet på kun én skjerm, en «whole-classroom-approach», vil innholdet gjøres tilgjengelig for alle som ser på; forhåpentligvis er kontrollen i hendene på en elev som allerede mestrer spillet.

Like this: Like Loading... Educational Games and Resources | Fuel the Brain. Two Useful Game-based Learning Tools for Teachers. August 5, 2015 Game-based learning is a learning trend with an increasing attraction in today’s classrooms. At its core, game-based learning deploys learning principles incorporated in the gaming industry in educational settings. The purpose is to enhance students learning and create optimal learning experiences in and outside classrooms. This is usually done through the use of a variety of hands-on and highly competitive activities geared towards engaging students and motivating them to learn better. Below are two new web tools to help you incorporate the principles of game-based learning in your teaching. BrainRush allows you to set up virtual classrooms, assign any BrainRush to any student and monitor the activity and progress of each student in real time.

You can also easily differentiate your lesson plans by assigning remedial or advanced work based on unique student needs.BrainRrush library has zillions of BrainRushes, covering just about any topic. Jeopardy Rocks | #1 Jeopardy Classroom Review Game. 10 Video Games That Teach. In recent decades, video games have no longer been just games to be played on the computer, other platforms have already been embraced by consumers. This includes consoles like Xbox 360, handhelds like Nintendo Gameboy and DS, arcade gaming like, web browsers like in Facebook, mobile gaming through smartphones with iOS, Android and Windows operating systems and of course the more complex virtual reality (VR) platform which involves devices that are mounted on the head and body of the player.

Multi-platform games have also been a trend in recent years. All of these platforms provide players with a variety of ways to enjoy, learn and interact with other players. Video games used were originally used to entertain children, young adults, and even adults. The advent of more platforms paved the way to incorporate educational concepts in video games, injecting fun with the aid of technology in subjects that used to be taught conventionally in schools or at home. Brainversity PBS Kids Lab Roblox. A Dark Room. A Dark Room er et tekstbasert dataspill som forteller en mystisk historie som overlater til fantasien og stort rom for tolkning. Innledning Ettersom spillet (med unntak av deler av slutten) har et brukergrensesnitt basert på tekst, ligger det sjangermessig tett opptil vanlige noveller eller fortellinger. Det er bare det at her blir man totalt oppslukt i de små setningene og hendelsene spillet kommer med.

Dette læringsopplegget baserer seg på fortellerteknikken som er brukt i spillet, men spillet i seg selv er også en fantastisk ressurs man kan bruke spesielt i fagene norsk og engelsk. Spillet baserer seg på å gi litt og litt informasjon og forlater spilleren i uvisshet om hva som vil skje videre. Slik gjør du Uten å fotelle noe som helst om hva dere skal gjøre, ber du elevene gå til Der får de i begynnelsen veldig begrensede muligheter og må selv utforske og prøve seg fram.

Spill gjennom spillet. Fortellerteknikk - hva slags fortellerteknikk er dette? 4 Myths About Children Interacting with Technology. Quick, Draw! i engelskundervisningen! På nettsiden har Google laget en robot som kan gjette hva folk tegner og som samtidig blir bedre til å gjette etterhvert som folk bidrar med sine egne tegninger. Innledning Dette er en relativt kort aktivitet som kan brukes på barne- og ungdomstrinn og som særlig er rettet mot elever som er svake og/eller umotiverte i engelskfaget.

Selve ideen bak Quick, Draw! Er enkel. Slik gjør du Elevene benytter sine egne mobiltelefoner og går inn på Det er en god ide å jobbe med læringspartner og (selvsagt) legge opp til at diskusjonen dem imellom skal foregå på engelsk. Sett av rundt 20 minutter til å la elevene tegne og be dem notere poengsummen sin i hver runde de spiller. Be også elevene om å skrive ned alle ordene de ikke visste hva betydde og de ordene de ikke klarte å tegne.

Mål Målet er å styrke det grunnleggende engelske ordforrådet til elevene på en engasjerende og kreativ måte. Utstyr Mobiltelefoner og internett. Tips. Gone Home - En spillnovelle for engelskfaget. Gone home er et kort, narrativt dataspill som kan brukes i skolen som et alternativ til novelle, spillefilm eller roman. Innledning I Gone Home, spiller du en 19 år gammel jente fra USA som nettopp har returnert til sitt barndomshjem etter et år i Europa. Huset står tomt. Din oppgave er å finne ut av hva som har skjedd med familien din, og samtidig nøste opp i gamle og nye familiehemmeligheter. Gone Home i et nøtteskall: Spilletid: 4 timer (Minst 60 minutter aktiv spilltid bør gjøres i klasserommet)Anbefalt antall skoletimer: 5-15Trinn/fag: 9. kl-VG3 engelskVanskelighetsgrad (Spillmekanisk): Enkelt Slik gjør du Spillet kan brukes i skolen som et alternativ til novelle, spillefilm eller roman.

Vil du få et inntrykk av om dette er et spill som er aktuelt for din undervisning? Mål Utvalgte kompetansemål 8.-10. klasse Utvalgte kompetansemål VG1/VG2 Utstyr Gone Home kan kjøpes hos de fleste online spillutsalg til mellom 10-20$/stk om du vil kjøpe det som privatperson. Oppgaveforslag. Student-Made E-Books: A Beautiful Way to Demonstrate Learning. Mysimpleshow - create your own explainer video in minutes. The Tech Edvocate’s 2017 List of 116 of the Best Teaching and Learning Apps. *The Tech Edvocate is pleased to produce its “Best of the Best” resource lists. These lists provide our readers with rankings for edtech related blogs, twitter accounts, influencers, products, etc. These lists are meant to be fluid, and for that reason, they are regularly updated to provide up to the moment information.* Technology is changing the way we teach and learn at a rapid speed.

So, how can teachers make learning more interactive and more fun with technology? True, teachers can make up games to teach a concept that involves every student. One of the great aspects of having tablets, laptops, and desktops in the classroom is the availability educational apps. Virtual Reality Apps Star Chart – with over 20 million users this app brings the universe a little closer. Math Apps Prodigy Game – This app is free for teachers and aligns with math curriculum for grades 1-8. Assorted Teaching and Learning Apps Teacher Communication Apps Movie Making Apps Study Skills Apps Science Apps Conclusion. Gaming i alle fag! mobil.

(KRONIKK - Øystein Imsen, Lektor i ungdomskolen): For å motvirke skoletretthet i ungdomsskolen og frafall i videregående skole, skal undervisningen bli mer praktisk. Det har våre politikere bestemt, samtidig som de unge er oppslukt av en spennende, digital spillverden. Norske medier har lenge framstilt dataspill som noe farlig, noe som korrumperer ungdommen og fører til forfall og apati.

Før dataspill ble populært, var det tv som hadde den samme effekten – og før det var det rockemusikk, tegneserier og jazz. Maker Faire ble arrangert på Teknisk museum denne måneden. (Foto: Koding for kidsa). - Enten programmerer du, eller så blir du programmert selv I skolen har man tradisjon for å være moralistisk motkultur mot nye kulturelle trender, og dette kan være en av mange grunner til at skolen ikke har klart å henge med i den digitale utviklingen.

Hva kan barna lære av dataspill? - Leselysten blomstrer opp når det jobbes med dataspill, skriver lektor Øystein Imsen. Tradisjonelle fag i ny drakt.