background preloader

Časopisy

Facebook Twitter

Vesmír - přírodovědecký časopis. Věda, příroda, medicína, technologie. Chemické listy - Oficiální časopis České společnosti chemické. Publishing Group : science journals, jobs, and information. Chemistry Education Research and Practice. Bill Byers, University of Ulster, UK Melanie Cooper, Michigan State University, US Iztok Devetak, University of Ljubljana, Slovenia Onno de Jong, University of Utrecht, Netherlands Jan H van Driel, Leiden University, The Netherlands Odilla Finlayson, Dublin City University, Ireland Alex H Johnstone, University of Glasgow, UK Ajda Kahveci, Çanakkale Onsekiz Mart University, Turkey Orla Catherine Kelly, Church of Ireland College of Education, Ireland Iwona Maciejowska, Jagiellonian University, Poland Rachel Mamlok-Naaman, The Weizmann Institute of Science, Israel Mansoor Niaz, Universidad de Oriente, Venezuela MaryKay Orgill, University of Nevada, Las Vegas, US Tina L Overton, Monash University, Australia George Papageorgiou, Democritus University of Thrace, Greece Ilka Parchmann, University of Kiel, Germany Zoltán Toth, University of Debrecen, Hungary Georgios Tsaparlis (Founding Editor), University of Ioannina, Greece Inbal Tuvi-Arad, The Open University of Israel, Israel.

An Error Occurred Setting Your User Cookie. This site uses cookies to improve performance. If your browser does not accept cookies, you cannot view this site. Setting Your Browser to Accept Cookies There are many reasons why a cookie could not be set correctly. Below are the most common reasons: You have cookies disabled in your browser. Why Does this Site Require Cookies? This site uses cookies to improve performance by remembering that you are logged in when you go from page to page.

What Gets Stored in a Cookie? This site stores nothing other than an automatically generated session ID in the cookie; no other information is captured. In general, only the information that you provide, or the choices you make while visiting a web site, can be stored in a cookie. Scientia in educatione. Orbis Scholae - odborný časopis. Pedagogická orientace. Pedagogická orientace (ISSN 1211-4669 print; ISSN 1805-9511 on-line; reg. č. MK ČR E 20166) je vědeckým recenzovaným časopisem, který se zaměřuje na obecnější, aktuální problémy pedagogické teorie a praxe, školního vzdělávání, pedagogického výzkumu, vzdělávací politiky a vzdělávání učitelů. Cílem časopisu je podporovat rozvoj pedagogického myšlení. Pedagogická orientace nabízí publikační příležitosti jak renomovaným odborníkům, tak začínajícím autorům. Je platformou pro členy České pedagogické společnosti, ale současně je otevřena příspěvkům zvenčí, a to domácích i zahraničních autorů.

Pedagogická orientace uveřejňuje následující typy příspěvků: studie (teoretické, přehledové, metodologické, empirické), diskusní příspěvky, zprávy, recenze. Pedagogická orientace vychází čtyřikrát ročně, poslední číslo každého ročníku vychází v anglickém jazyce. Časopis Pedagogika ISSN 0031-3815 (Print), ISSN 2336-2189 (Online) | Časopis pro vědy o vzdělávání a výchově. The main aim of this monothematic volume is to contribute to the field by offering from different perspectives and different contexts a wide spectrum of topics related to the application of digital technology in learning, in teaching and, generally, in education in advanced societies.

We would like to mediate the latest knowledge and findings of pedagogy and psychology about the impact of digital technology on forming cognitive processes of pupils and to point out on methodical, instructional, pedagogical and organisational aspects of education using digital technology. Qualitative systematic reviews, research studies, comparative studies, critical review, meta-analysis or mixed-mode studies and reviews that are not focused only on positive experiences with digital technology, but that also indicate their limitations, risks and negative aspects or consequences are welcome.