background preloader

Rigobalazs

Facebook Twitter

Múzeumpedagógia. Módszertani ötletgyűjtemény és digitális módszertár. A Tempus Közalapítvány honlapján működő, bárki számára hozzáférhető módszertani gyűjtemények szerkesztésének gondolatát pályázóink és a műhelymunkáinkon részt vevők adták azzal a gyakori visszajelzéssel, hogy módszereiket szívesen megosztanák szélesebbkörben is a tanár kollégákkal.

Módszertani ötletgyűjtemény és digitális módszertár

Az ötletgyűjteményt pedagógusok írják és gazdagítják, és pedagógusoknak szól. Az érdeklődők több mint 800 kiváló módszertani ötlet között válogathatnak, a kínálat folyamatosan bővül. Az ötletek kipróbálását, használatát ajánljuk tanórai és tanórán kívüli foglalkozások, illetve projektek keretében is.Milyen motivációs szerepe lehet a Skype-nak az idegennyelv-tanulásban? Hogyan használható a Facebook az irodalomórán? Miképp jelenhet meg a tanulási célokat szolgáló játék és játékosítás (gamification) a tanórákon? A Digitális Módszertár a tanítási gyakorlatot újszerű, interaktív módszerekkel, a tananyag feldolgozását IKT-eszközökkel megtámogató ötletek gyűjteménye. Miért érdemes regisztrálni a TUDÁSTÁR oldalán? OktatóLapok - Magyar Nemzeti Levéltár. Memento Park Budapest. Történelemórák Sztálin csizmái árnyékában Az elmúlt években egyre több diákcsoport, iskolai osztály látogatott a Memento Parkba rendhagyó történelemórákra.

Memento Park Budapest

E célcsoport számára elkészült a Memento Park múzeumpedagógiai programja. A kisiskolásoktól egészen az érettségizőkig, a különféle korcsoportok számára más-más szintű és tematikájú programok ajánlottak. A szobrok által megidézett korszak, és néhány sajátossága, mint például a politikai propaganda eszközrendszere, a diktatúra szimbolikája, az egyén és a hatalom viszonya a tanulók számára is jobban megérthető e helyszínen. Mindehhez segítséget nyújtanak az intézmény által összeállított óravázlatok, irodalmi szemelvények, feladatsorok, valamint a „Válts rendszert!”

Csernobil – 30 év után. 1956 a Magyar Elektronikus Könyvtár dokumentumaiban. Gyűjtemények böngészése · <1956> Digitális gyűjtemény. Sorsfordítás '45-'62 - Főoldal. Tényleg! Hogy volt, hogy nem volt... OSA Archivum. Diafilm. Digitális történetmesélés. Emlékpontok vizuális archívum. E-Story project. A forradalom és a város. Absztrakt A workshop az 1956-os forradalmat a város és a városi terek használatának szempontjából elemezi és mutatja be.

A forradalom és a város

A cél a forradalom történéseinek közel hozatala a diákokhoz. Ez a megközelítés egyfajta “történelem alulnézetből” perspektívát is jelent, amennyiben olyan módon kívánja bemutatni a forradalom eseményeit, hogy a történéseket azok közegében, a város és a városi helyszínek terében mutatja meg és teszi értelmezhetővé. Ezeket a kérdéseket a workshop a következő témákon keresztül vizsgálja: Milyen útvonalakon vonultak a tüntetők a városon át október 23-án? A workshop céljai Rámutatni a történelem, a történelmi események és földrajzi, illetve térhasználati gyakorlatok és cselekvések összefüggéseire. Visszaemlékezések. 56-os Portál - Digitális könyvtár. Tüntetések, demonstrációk 1988-1989. Múzeumpedagógiai kiadványok. Lakás-Történet. Széttépett Esztendők - Holokauszt emlékév. JELES NAPOK — multimédiás oktatási segédanyag. Parlamenti bibliográfia. Parlamenti bibliográfia Soltész István (összeáll.): Bibliográfia az államról, az Országgyűlésről, a központi állami szervekről, az Alkotmányról és a választási rendszerekről, Szerző, Budapest, 2018.

Parlamenti bibliográfia

Dr. Soltész István, az Országgyűlés volt főtitkárának összeállításában ezidáig öt nyomtatott kiadást megért bibliográfia elektronikus változatban is épül tovább, amelynek gondozását és bővítését a főtitkár úr iránymutatásával és közreműködésével, vele együttműködésben az Országgyűlési Könyvtár munkatársai végzik. A nyomtatott formátum legújabb kiadása a könyvtár honlapján is megtalálható digitalizált változatban. A bibliográfiában feldolgozott dokumentumok köre: monográfiák, tanulmánykötetek tanulmányai, szakfolyóiratok cikkei, heti- és napilapok cikkei. Digitalizált Törvényhozási Tudástár - Gyűjteményismertetők. Magyar Nemzeti Digitális Archívum. Filmhíradók Online. Manda Hungarian National Digital Archive documentary. Alapfilmek.

56 képekben. Képzőművészet Magyarországon. S p y O n e - Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. 1956 Békés Megyében. Nemzeti Örökség Intézete. 1956 a XVIII. kerületben. Perek56. Emlékezet Portál. Az Emlékezet Portált a pécsi PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola szakvezető pedagógusa, Pethőné Nagy Csilla által meghirdetett, a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja alkalmából szervezett családtörténeti pályázat hívta életre.

Emlékezet Portál

A pályázati felhívás rövid kivonata, mely egyben az Emlékezet Portál ötletét is adta: Kedves babitsos diákok! Vajon hogyan lehet valóban a sajátunk, ízig-vérig a mienk egy történelmi ünnep vagy emléknap? Lehet-e olyan alkalom, ami lehetőséget ad arra, hogy a múlt idegenségében saját magunkat keressük és lássuk meg, ezáltal egyben ismerőssé, bensőségessé, sajáttá is alakítsuk az idegenséget? Még köztünk élnek közelebbi múltunk tanúi, még hiteles elbeszélőkkel lehet gombolyítani családtörténeti szálakat, fontos, embernevelő iskolai projektek lehetnek a családi kistörténetekről való kutatások, közzétételek. A ti családi emlékezetetek vagy családtörténeti dokumentumaitok milyen személyes tragédiákat, sorsokat, kistörténeteket őriznek? Nyitóoldal. Magyar Nemzeti Digitális Archívum. MagyarOktóber térkép. Történelmi források elemzése. Magyar történelmi térképtár.

MTI képgyűjtemény. Index. BUDAPEST-KÉPARCHÍVUM. Fotóadatbázis. Országalbum. Digitális Képarchívum (DKA) Terror Háza Fotó. Az 1956-os forradalom dokumentumai a Budapest Gyűjteményben. Jubileumi weboldalak: Budapesti felkelő csoportok, Magyar diákok Ausztriában 1956-57, A forradalom a világsajtóban, Irodalom a forradalomban. Zsukov, Bulganyin, Molotov, Kaganovics, Vorosilov, Szaburov egyetértenek: Ha ez az álláspont támogatásra talál, ha ebben egyetértünk, át kell gondolnunk, milyen lépéseket tegyünk.

Jubileumi weboldalak: Budapesti felkelő csoportok, Magyar diákok Ausztriában 1956-57, A forradalom a világsajtóban, Irodalom a forradalomban

Meg kell mondani, hogy mi elébük mentünk, de most nincs kormány. MAGÁNTÖRTÉNELEM, 1956 ÉS A KÁDÁR-KORSZAK. Digitális gyűjtemények. Adattárak – Politikatörténeti Intézet. Közéleti krónika 2011–2018 Magyarország belpolitikai történéseit, az országgyűlés krónikáját és tagjait, továbbá a közjogi szervek és kormányzati intézmények vezetőit tartalmazza évenkénti bontásban.

Adattárak – Politikatörténeti Intézet

Magyar Nemzeti Levéltár. Menu Jelenlegi hely Címlap » Közművelődés Virtuális kiállítások.

Magyar Nemzeti Levéltár

Országgyűlési múzeum - Országgyűlési Múzeum - Országgyűlés. Üdvözöljük az Országgyűlési Múzeum honlapján!

Országgyűlési múzeum - Országgyűlési Múzeum - Országgyűlés

Az Országgyűlési Múzeum 2014-ben azzal a céllal jött létre, hogy összegyűjtse, megőrizze és a nyilvánosság elé tárja a magyar parlamentarizmus emlékeit. Tevékenysége során az 1949-ben felszámolt régi Országgyűlési Múzeum nyomdokaiba kíván lépni, alapul véve annak előremutató ötleteit, népszerű kezdeményezéseit, eredményeit, ugyanakkor megfelelve a 21. század kihívásainak is. Négy állandó tárlatunkat a hagyományos és multimédiás múzeumi technikák felhasználásával alakítottuk ki az összesen 1700 négyzetméternyi kiállítóterekben. A múzeum kiemelt célközönsége a fiatalok, ezért az egyes kiállításokhoz kapcsolódóan számos múzeumpedagógiai foglalkozást tartunk eltérő korosztályú diákcsoportok részére. 1914-1920 Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság. 2020. március 19.

1914-1920 Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság

Hadszíntér és hátország. A HOLOKAUSZT MAGYARORSZÁGON. Általános információk. GULAG Emlékbizottság honlapja. GUPVI — Kolozsvár Mobiltelefon Applikáció. LAPÁTOS HADSEREG - Munkaszolgálat a II. világháború alatt. Home - Országház - Országgyűlés.