background preloader

Thematafel 'Duurzaamheid 2019'

Facebook Twitter

#duurzaambeton trending topics. Taal: Nederlands Uitgeefdatum: November 2014 ISBN: 978-90-71806-00-1 Aantal pagina's: 64 Formaat: 16,5 x 23 cm Uitvoering: wire-O binding aan lange zijde/full colour Beton speelt een belangrijke rol in een duurzame samenleving.

#duurzaambeton trending topics.

Door zijn veelzijdigheid biedt het vele mogelijkheden voor duurzaam bouwen. Deze vele mogelijkheden maken duurzaam bouwen met beton wel complex. Hoog tijd voor een helder overzicht voor alle partijen die duurzaam willen bouwen. Uiteraard met beton! Overheid, opdrachtgever, gebruiker, architect, constructeur, aannemer, installateur en alle andere adviseurs: samen hebben zij heel wat keuzes te maken in alle fases van het bouwproces.

De publicatie is zo opgezet dat de diverse onderwerpen onderling zijn gelinkt. Gratis digitale versie Naast een gedrukte uitgave is '#duurzaambeton – trending topics' gratis verkrijgbaar als interactieve pdf. 40 graden in de schaduw. Over leven in een ander klimaat. An Introduction to sustainability: environmental, social and personal perspectives. Description An Introduction to Sustainability provides students with a comprehensive overview of the key concepts and ideas which are encompassed within the growing field of sustainability.

An Introduction to sustainability: environmental, social and personal perspectives.

Basisboek duurzame ontwikkeling. Beschrijving Basisboek Duurzame Ontwikkeling biedt studenten een brede introductie op duurzame ontwikkeling, een onderwerp dat in onze moderne samenleving van eminent belang is geworden.

Basisboek duurzame ontwikkeling.

Waarom kiezen voor Basisboek Duurzame Ontwikkeling? Geschikt voor alle disciplines in het hoger onderwijs; evenwichtige beschrijving van duurzame ontwikkeling; zeer toegankelijk. Basisboek Duurzame Ontwikkeling is gericht op studenten van alle disciplines in het hoger onderwijs, onder meer technische, economische, sociale, groene, leraren- en kunstopleidingen. Biomimicry in architecture. Darwin in de stad. Evolutie in de urban jungle. De blauwe revolutie. Verduurzaam je organisatie in 4 stappen. De Blauwe Revolutie bevat 8 toepasbare lessen van radicaal verduurzamen.

De blauwe revolutie. Verduurzaam je organisatie in 4 stappen.

Het is geschreven voor ondernemers met duurzame ambities. Auteur Siemen Cox: 'Ik onderneem sinds 2009. Als ondernemer ontmoet je veel andere ondernemers. Ondernemers zijn volgens mij de meest inspirerende mensen die er zijn. Ondernemers zijn bij uitstek geschikt om de problemen op het gebied van klimaat aan te pakken. 'Ik heb zelf ondervonden hoeveel wilskracht en doorzettingsvermogen ervoor nodig is om te komen tot echt duurzame keuzes, om verder te raken dan een papieren certificaat aan de muur, om CO2 serieus te reduceren, om nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen, om de belangen van de natuur mee te nemen bij de beslissingen die aan de bestuurstafel worden genomen.' De inzichten die ik de afgelopen vijf jaar heb opgedaan bij het neerzetten van RotterZwam en BlueCity heb ik vertaald naar 8 simpele en makkelijk toepasbare lessen waarmee jij vanaf morgen het verschil kan maken.'

De disruptieparadox. In 5 stappen naar echte vernieuwing. De essentie van duurzaamheid: gedrag én bewustzijn. > Boekenportaal>milieu & ecologie>De essentie van duurzaamheid Bekijk groter De essentie van duurzaamheid Gedrag Verkrijgbaar Analyse van de huidige mondiale ecologische, economische en sociale misstanden, met een pleidooi voor de mogelijkheiden voor zowel individuen als ondernemingen om te werken aan oplossingen.

De essentie van duurzaamheid: gedrag én bewustzijn.

De klimaatparadox. Bevolkingsgroei of klimaatbeheer. Peter van Druenen Wij dromen van een lang en gezond leven voor iedereen, investeren tot het uiterste in medemenselijkheid en voeden daarmee het monster overbevolking dat verantwoordelijk is voor het snel veranderende klimaat.

De klimaatparadox. Bevolkingsgroei of klimaatbeheer.

De Club van Rome wees hier in 1972 al op in de bestseller Grenzen aan de groei, die de wereld wakker schudde. Intussen is de bevolkingsgroei als allesbepalende factor volledig uit het klimaatdebat verdwenen, omdat daaraan buitengewoon moeilijke morele vragen gekoppeld zijn. Kun je de bevolkingsgroei wel aan banden leggen?

De kracht van liminaal denken. Creëer de verandering die je wilt door je manier van denken te veranderen. Het maakt niet uit wie je bent of wat je situatie is, verandering is altijd mogelijk.

De kracht van liminaal denken. Creëer de verandering die je wilt door je manier van denken te veranderen.

En als er een situatie is die je wilt veranderen, kan liminaal denken daarbij helpen. Overtuigingen vormen de basis van alles wat mensen zeggen, denken en doen. Als mensen hun overtuigingen veranderen, kunnen ze hun gedrag veranderen, wat hun leven zou kunnen veranderen. Je hebt geen formeel gezag, budget of bekrachtiging nodig om liminaal denken toe te kunnen passen. Aan de hand van zes principes (beginselen) en negen oefeningen (praktijken) leer je vervorming van de realiteit te minimaliseren, je begrip te verbeteren en nieuwe mogelijkheden voor positieve veranderingen in je werk en je leven te openen.

Het woord liminaal komt van het Latijnse woord voor drempel. “Liminaliteit is de fase tussen ‘niet meer’ en ‘nog niet’. De kracht van liminaal denken is ook als e-book te bestellen. De mens. Een kleine geschiedenis van onze allergrootste fuck-ups. De Tesla-revolutie. Waarom de olie-industrie haar macht verliest. Het grootste gedeelte van de energie die wij gebruiken komt tot nu toe uit de fossiele brandstoffen aardgas, aardolie en steenkool.

De Tesla-revolutie. Waarom de olie-industrie haar macht verliest.

Maar door het succes van onder andere zonne- en windenergie is er sprake van een nieuwe energierevolutie en zal de macht van oliegiganten minder worden. Het verkoopsucces van Tesla laat zien hoe snel de wereld verandert. De tovenaar en de profeet. Twee grondleggers en hun concurrerende ideeën over een leefbare toekomst op onze planeet. Donuteconomie. In zeven stappen naar een economie voor de 21e eeuw. Duurzame energietechniek. Duurzaam ontwerpen van groene ruimten. Vademecum. Over het boek: Dit vademecum biedt handvaten voor het ontwerpen van groene ruimten vanuit een duurzame ambitie.

Duurzaam ontwerpen van groene ruimten. Vademecum.

Eerst komen een aantal sleutelbegrippen aan bod. Vervolgens toont het aan hoe een geïntegreerde synthese van meerschalig, meerlagig en meervoudig ontwerpen kan leiden tot kwalitatieve en duurzame groene ruimten. Specifieke aandacht gaat hierbij naar praktische ‘tips and tricks’. Daarnaast bevat dit vademecum een draaiboek dat in zeven fasen het projectproces beschrijft om groene ruimten te maken, ongeacht hun schaal, complexiteit of context.

Uit de inhoud: InhoudsopgaveVoorwoord. Duurzame ontwikkeling. Een multidisciplinaire visie. Dwalen in het antropoceen. Eerste hulp bij klimaatverwarring. Waarom de opwarming van de aarde veel meer is dan een milieuprobleem. De klimaatwetenschap heeft het alsmaar moeilijker haar boodschap aan de man te brengen.

Eerste hulp bij klimaatverwarring. Waarom de opwarming van de aarde veel meer is dan een milieuprobleem.

Niet alleen hinkt het onderwijs achterop, in heel wat landen kanten politici en opiniemakers zich steeds harder tegen de bevindingen van klimaatonderzoekers. Wat moeten we daarvan denken? Zou het dan toch allemaal wel meevallen met de opwarming van de aarde? In Eerste hulp bij klimaatverwarring bekijkt Pieter Boussemaere het klimaat vanuit een historische invalshoek. Hij geeft een overzicht van ons klimaat in verleden, heden en toekomst, met als rode draad het verhaal achter de ontdekking van het probleem, de controverse errond en de duizelingwekkende belangen waarin het verstrikt raakte. Ecotips. Trends in sustainability. Fundamentals of sustainable development. Gezondheidspromotie. Denk- en doeboek. Over het boek: Deze introductie in de gezondheidspromotie, die theorie combineert met praktijkvoorbeelden, leert hoe gezond gedrag bij individuen en bij doelgroepen te bevorderen. Het streefdoel is doordacht handelen naar patiënten, cliënten en doelgroepen toe.

In die optiek wordt er een systematische redenering opgebouwd over leefstijl- of gedragsfactoren en sluit elk hoofdstuk af met enkele ethische beschouwingen en kernwoorden. Bijzondere aandacht gaat naar de invloed van de sociale omgeving op gedrag. Ook worden tools aangereikt om te werken met moeilijk bereikbare doelgroepen. Grensverleggers. Over kwesties die ons verdelen. Over het boek:Dit boek gaat over mensen die grenzen verleggen: pedagogen, ontwikkelingswerkers, architecten, antropologen, geografen, filosofen, sociaal werkers, kunstenaars, opbouwwerkers, actievoerders, leerkrachten en heel veel vrijwilligers die zich dagelijks inzetten voor een betere wereld. Moedige mensen die het niet nalaten zichzelf en hun omgeving in vraag te stellen, nieuwe horizonten te verkennen, grenzen te doorbreken.

Mensen die uitnodigen tot kritisch denken over mens en samenleving en over onze gezamenlijke toekomst. In dit boek presenteert de auteur zijn evoluerende inzichten over opvoeding, vorming en onderwijs, maar ook over maatschappelijke uitdagingen zoals democratie, duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid. Daarbij laat hij niet na ook zichzelf in vraag te stellen. Het resultaat is een bijdrage tot de visieontwikkeling binnen het vakgebied van de sociale pedagogiek, maar ook ruimer, in relatie tot kwesties die er toe doen. Grote vragen over fijn stof. Het duurzame ontwerpproject. Het mobielste land ter wereld. Een dialoog over duurzame mobiliteit. Over het boek: Hoewel België nog nooit zo mobiel is geweest, gaat er geen week voorbij zonder dat het verkeer ter sprake komt als bron van frustratie, vervuiling, onveiligheid en klimaatverandering. De opkomst van het ethische principe van duurzaamheid heeft het mobiliteitsdebat nog complexer gemaakt.

Hoe je stopt met plastic. De wereld veranderen begint met één plastic flesje. In het oog van de klimaatstorm. > Uitgeverij>ecologie>In het oog van de klimaatstorm Bekijk groter In het oog van de klimaatstorm Verkrijgbaar In dit boek geeft de belangrijkste klimaatwetenschapper van België een helder antwoord op de vragen die ertoe doen en gunt hij ons een blik achter de schermen van de grote internationale conferenties. Klont. Bodo Klein heeft zich op het ministerie van Veiligheid onmogelijk gemaakt en moet een paar weken in de luwte blijven. Zo kan hij mooi een opdracht uitvoeren voor zijn minister: hij wordt op pad gestuurd om verdachte uitspraken te onderzoeken van de wereldberoemde spreker Alexei Krups.

Helaas komt op hetzelfde moment de familie van zijn vrouw logeren.Alexei Krups reist intussen rond met een bejubelde lezing over digitale technologie. Door het gebruik van data en kunstmatige intelligentie zullen de roman en de politiek teloorgaan, waarschuwt hij opgewekt. Halverwege zijn tournee merkt Krups tot zijn verbazing dat hij een groot expert is geworden op het gebied van alle denkbare technologieën. Leadership agility. Ontwikkel je repertoire van leiderschapsstijlen. Lesgeven over duurzame ontwikkeling. Didactische handreiking. Over het boek:Duurzame ontwikkeling is op de meeste scholen in België en Nederland geen regulier schoolvak. Er is ook geen lerarenopleiding ‘duurzame ontwikkeling’. Het thema duurzame ontwikkeling komt echter veelvuldig voor in het onderwijs, zowel bij mens- en maatschappijvakken als bij natuur- en technologievakken (of –opleidingen).

Met afzonderlijke schoolvakken, modules en projecten is de inhoud van duurzame ontwikkeling in het onderwijs echter wat gefragmenteerd. Dat was voor de auteurs van dit boek reden om een boek op te stellen, waarin onderwijs over duurzame ontwikkeling als een samenhangend geheel wordt beschreven. Lucht, water en bodem. Over milieuproblemen en hun oplossing. Milieu en milieubehoud. Economische benadering. Over het boek: Dit studieboek biedt een heldere inleiding tot de economische benadering van milieuvragen en de aansluitende beleidsaanpak. Hoewel inleidend, behandelen de auteurs de belangrijkste aspecten, met vernieuwende bijdragen zoals: verduidelijking van de inhoud van duurzame ontwikkeling, weergave van de kosten-batenafweging met afzonderlijke aandacht voor de publieke en de privésferen en verklaring van de EU-emissiehandel.

De econoom ontdekt in het eerste hoofdstuk een ruimere visie door toetsing van de economische benadering aan inzichten uit andere disciplines. Het tweede hoofdstuk maakt de niet-econoom vertrouwd met de basisconcepten van economisch denken. Het derde hoofdstuk beschrijft de methoden om niet-geprijsde factoren alsnog een monetaire waarde toe te kennen. Naar een duurzaam rivierbeheer. Hoe herstellen we de ecosysteemdiensten van rivieren? De Schelde als blauwe draad.

Reeks : UPA In voorraad € 29,95 ISBN: 9789057181948 252 pagina's Verschijningsdatum: 08-05-2014 Hoe herstellen we de ecosysteemdiensten van rivieren? De Schelde als blauwe draadPatrick Meire, Mark Van Dyck. Nieuwe energie. Nederland na het fossiele tijdperk. Omnichannel in retail: een antwoord op e-commerce. Op eigen kracht. De bevrijding van gas, olie en kernenergie. Organisaties in transitie. Ondernemend in een veranderende wereld. De wereld om ons heen verandert in hoog tempo. Veel organisaties krijgen te maken met fundamentele veranderingen in hun bedrijfsvoering. Organisaties hebben behoefte aan professionals die zowel strategisch als operationeel kunnen inspelen op steeds veranderende omstandigheden. In Organisaties in transitie staat centraal hoe (aanstaande) professionals flexibel kunnen omgaan met veranderingen, risico’s kunnen inschatten en actie kunnen ondernemen in een veranderende omgeving. Planet U. Sustaining the world, reinventing the university.

Positieve leefstijlverandering. Wat elke professional moet weten over leefstijl en gedragsverandering. Een positieve leefstijlverandering levert mensen veel op: gezondheid, energie en vitaliteit. De gedragsverandering die hiervoor nodig is, blijkt voor veel mensen een flinke uitdaging. Dit boek biedt alle inzichten en handvatten om een leefstijlverandering uit te lokken en mensen te ondersteunen en te begeleiden naar een gezonde(re) leefstijl. Ingrid Steenhuis en Wil Overtoom beschrijven diverse leefstijlgedragingen, om vervolgens in te gaan op het veranderen van leefstijl. Hoe zorg je dat mensen zich bewust worden van hun leefstijl, hoe motiveer je ze tot een verandering en hoe dicht je de kloof tussen intenties en gedrag? Hoe verander je ingesleten gewoonten en welke rol speelt de sociale omgeving hierbij? Regenerative Energiesysteme. Technologie, berechnung, simulation (+DVD). Sie sind hier: Startseite » Buch » Regenerative Energiesysteme Leseprobe Erneuerbare Energien müssen bis Mitte des Jahrhunderts unsere gesamte Energieversorgung sicherstellen, wenn wir aus der Kernenergie aussteigen und den Klimawandel erfolgreich stoppen wollen.

Die 9., aktualisierte und erweiterte Auflage dieses erfolgreichen Lehrbuches behandelt die volle Bandbreite der regenerativen Energiesysteme und geht dabei auch auf aktuelle Entwicklungen wie photovoltaische Eigenverbrauchssysteme, die Power-to-Gas-Technologie sowie nötige Technologiepfade für eine erfolgreiche vollständige Energiewende ein. Samen werken aan gezondheid. Psychosociale en medische basiskennis voor de sociaal werker. De omvorming van de verzorgingsstaat tot participatiesamenleving en de veranderende kijk op gezondheid veroorzaken een overlap in de werkterreinen van zorg en welzijn. Interprofessionele samenwerking is van groot belang voor professionals in beide sectoren.

Dit is alleen mogelijk als men elkaars beroepenveld kent en elkaars taal spreekt. Six batteries of change. Laad je bedrijf op voor verandering. Smart cities. Hoe technologie onze steden leefbaar houdt en slimmer maakt. Stadsleven. Een visie op de metropool van de toekomst. Stroom onder stoom. Elektriciteit vandaag en morgen. Susanova. Sustainability in energy and buildings 2018. Proceedings in sustainability on energy and buildings (SEB'18). This book contains selected papers from SEB-18, the Tenth International Conference on Sustainability in Energy and Buildings, which was organised by KES International and Griffith University and held in Gold Coast, Australia in June 2018.

SEB-18 invited contributions on a range of topics related to sustainable buildings and renewable energy, and explored innovative topics regarding intelligent buildings and cities. Applicable areas included the sustainable design and of buildings, neighbourhoods and cities (built and natural environment); optimisation and modelling techniques; smart energy systems for smart cities; green information communications technology; and a broad range of solar, wind, wave and other renewable energy topics. Sustainable energy solutions for climate change. Terra reversa. De transitie naar rechtvaardige duurzaamheid. The day after tomorrow. Hoe overleven in tijden van radicale innovatie.

Transitie. Onze welvaart van morgen. Urban Sustainability Transitions. Wetenschappelijke parels. Het belangrijkste wetenschappelijke nieuws volgens 193 'briljante geesten'. Zaken die je raken. Hoe sociaal ondernemers maatschappelijke verandering creëren.