background preloader

Organisatiekunde

Facebook Twitter

#AskGaryVee. One entrepreneur's take on leadership, social media & self-awareness. The New York Times bestselling author draws from his popular show #AskGaryVee to offer surprising, often outrageous, and imminently useful and honest answers to everything you’ve ever wanted to know—and more—about navigating the new world.

#AskGaryVee. One entrepreneur's take on leadership, social media & self-awareness.

Gary Vaynerchuk—the inspiring and unconventional entrepreneur who introduced us to the concept of crush it—knows how to get things done, have fun, and be massively successful. A marketing and business genius, Gary had the foresight to go beyond traditional methods and use social media tools such as Twitter, Facebook, and YouTube to reach an untapped audience that continues to grow. #AskGaryVee showcases the most useful and interesting questions Gary has addressed on his popular show. Distilling and expanding on the podcast’s most urgent and evergreen themes, Gary presents practical, timely, and timeless advice on marketing, social media, entrepreneurship, and everything else you’ve been afraid to ask but are dying to know. 80 tips voor resultaatgericht coachen. ”U krijgt de jarenlange kennis en ervaring gebundeld in één handzaam boek.”HR Square, juni 2010 Coaching als managementstijlBegin de jaren '90, lang voordat coaching een hype werd, publiceerde Willem Verhoeven als één van de eersten in de wereld een boek over coaching als managementstijl.

80 tips voor resultaatgericht coachen.

Zijn definitie? Coachen is managen zonder hiërarchie, sturen zonder de baas te spelen. De eigen keuze en de verantwoordelijkheid van het individu staan centraal. Account management 3.0. Adviseren. Mensen geven graag, vaak en veel advies.

Adviseren.

Om daarmee anderen te helpen hun doelen te bereiken of om hun persoonlijke of professionele situatie verbeteren. Maar hoe stel je vast wat een verbetering is? Wat is de beste manier om iemand daarbij te adviseren? En vooral, welke kwaliteiten en vaardigheden moet je bezitten om deskundig advies te kunnen geven? Alignment 2.0. De optelsom van internal branding en employer branding in de praktijk. Bea Aarnoutse is managing partner en strategy director bij PROOF | internal & employer branding.

Alignment 2.0. De optelsom van internal branding en employer branding in de praktijk.

Bea heeft jarenlange ervaring met alignment in de praktijk, zowel aan bureau- als aan klantzijde. Bea Aarnoutse is sinds 2010 managing partner van PROOF. In de afgelopen zes jaar had het PROOF-team vaak een belangrijke rol bij veel verandertrajecten van haar opdrachtgevers en zorgde zo ook voor stevig onderscheidend werk. Nationaal en internationaal. Voor klanten als ABN AMRO, Delta Lloyd, KPMG, ING, Jumbo, Landal GreenParks, PostNL, SVB en Ziggo werd en wordt op de Veemarkt dagelijks gewerkt aan effectief en prijswinnend werk.

PROOF heeft zich de laatste drie jaar onder regie van Bea ontwikkeld tot een bureau dat zich focust op de volledige employee journey. Arbeid en gezondheid: een delicaat evenwicht? Cahiers Gevormd Welzijn De reeks ‘Gevormd welzijn’ is opgestart naar aanleiding van de 30-jarige viering (1979- 2009) van de opleiding Veiligheidskunde niveau 1 aan de Universiteit Antwerpen.

Arbeid en gezondheid: een delicaat evenwicht?

Ze biedt een forum aan waardevolle eind- en projectwerken die in het raam van deze opleiding werden verdedigd. In elk Cahier worden tevens flankerende bijdragen opgenomen waarbij experten inzoomen op een belangrijk, al dan niet actualiteitsgebonden, thema. De Cahiers bieden alzo op een vlot toegankelijke wijze zowel praktijkgerichte als theoretisch goed onderbouwde informatie aan elkeen die beroepsmatig actief is in het domein van het welzijn op het werk. Een multidisciplinair redactiecomité – bestaande uit Peggy De Prins , Sara Hermans, Paul Olivier , Marc Van Sprundel en Anne Van Regenmortel – zorgt voor een goede selectie en staat garant voor de kwaliteit van deze reeks. Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Meer over deze reeks. Arbeidsmarktcommunicatie van A/Z.

Onze eigen missie begint bij goed vakmanschap.

Arbeidsmarktcommunicatie van A/Z.

Vandaar het boek ‘Arbeidsmarktcommunicatie van A tot Z’. Want zowel nationaal als internationaal zijn er nauwelijks vakboeken over dit onderwerp beschikbaar. Argumenteren. Argumenteren is overal.

Argumenteren.

Bij de student die verslag moet doen van een project met een overtuigende presentatie, bij de verkoopster die je helpt bij het uitzoeken van een nieuw shirt, bij de onderzoeker die een advies moet opstellen. Je wordt ermee overspoeld als je tv kijkt – met reclames, documentaires en natuurlijk discussieprogramma’s. En de overgrote meerderheid van de weblogs staat vol met argumentatie. Dit boek gaat over hoe argumentatie gebruikt en misbruikt kan worden in al die verschillende situaties. Het leert je vast te stellen of een argumentatie geldig is en of ze sterk is, maar het leert je ook zelf een overtuigende argumentatie op te zetten. DoelgroepArgumenteren is geschikt voor studenten in het hoger onderwijs en voor iedereen die zijn argumentatievaardigheid wil ontwikkelen. Beleggingsverzekeringen. Belegging en verzekering: instrument voor vermogensoverdracht en successieplanning.

Budgettering en budgetcontrole. Charity management. Implementatie in uw marketingsstrategie. Waarom wordt er steeds meer aan mensen gevraagd zich te engageren voor een goed doel?

Charity management. Implementatie in uw marketingsstrategie.

Hoe groot is het menselijke engagement als vrijwilliger en donateur in een periode waarin de economie achteruitgaat? Creashock. Anders denken, durven doen met resultaat. De geheimen van de makelaar. Alles over stapsgewijs je huis kopen of verkopen. Je woning kopen of verkopen: het vormt nog steeds een in beton gebeitelde mijlpaal in het leven van de doorsnee Vlaming.

De geheimen van de makelaar. Alles over stapsgewijs je huis kopen of verkopen.

Vroeg of laat krijgt iedereen ermee te maken. En allemaal willen we ons droomhuis bemachtigen voor een prikje of een gouden zaak doen bij het verkopen van onze eigen woonst. Bij een succesvolle aankoop of verkoop komt echter bijzonder veel kijken. De (ver)koper dient zich te ontpoppen als een makelaar met inzicht in de complexe spelregels van de vastgoedmarkt. Als een onderhandelaar die de kunst beheerst om een verkoopprijs juist in te schatten en het onderste uit de kan weet te halen. In haar boek klapt erkend vastgoedmakelaar Eveline Hoste (ooit Miss Belgian Beauty) uit de biecht. De ondernemersgids. Alle basisinformatie voor elke zelfstandige. Editie 2017.

Inhoudstafel Hoofdstuk I - Starten met een onderneming.

De ondernemersgids. Alle basisinformatie voor elke zelfstandige. Editie 2017.

De regels van het spel. Management van sport en beweging. Auteurs Steven Vos & Jeroen Scheerder Sport, en bij uitbreiding beweging, is in de afgelopen decennia opgeschoven van een maatschappelijk randverschijnsel naar het centrum van de samenleving: sport en beweging zijn alledaags geworden. Deze ontwikkeling heeft voor heel wat veranderingen in het sport- en bewegingslandschap gezorgd. Zo is er niet enkel een grote verscheidenheid aan sport- en bewegingsactiviteiten, maar ook een variatie aan aanbieders van deze activiteiten. In dit boek staat het strategisch, tactisch en operationeel management van organisaties die sport en beweging aanbieden centraal. Het betreft organisaties uit zowel de non-profit, de publieke als de commerciële sector.

In het boek wordt onder meer uitvoerig aandacht besteed aan de balans die sport- en bewegingsorganisaties dienen te vinden tussen hun externe omgeving en de eigen interne werking. De norm ISO 14001. Milieumanagementsystemen. (E-book). De norm ISO 9001. Kwaliteitsmanagementsystemen. (E-book). Digital transformation. Bereid je organisatie voor op de toekomst. Ethisch ondernemen duurt het langst. Handboek bedrijfsethiek. Nieuwe editie Auteur Anne Marie Van Onsem Het is vandaag bon ton om het over ethisch ondernemen, duurzaam ondernemen, maatschappelijk verantwoord of betrokken ondernemen te hebben.

Ook de term sociaal ondernemen heeft zijn intrede gedaan. Nochtans worden we voortdurend geconfronteerd met bedenkelijke praktijken (financiële en andere) in de bedrijfswereld. Deze gebeurtenissen werpen een schaduw over alle mooie principes en het geloof dat ethisch ondernemen ook succesvol kan zijn. Dit boek wil studenten confronteren met de economische, sociale en ecologische grenzen van onze samenleving. Externe controle in de praktijk. Meer dan ooit staan de kwaliteit en de betrouwbaarheid van financiële verslaggeving centraal in onze maatschappij.

De diverse boekhoudschandalen en de nieuwe regels voor financiële verslaggeving benadrukken dat. Deze evolutie heeft de aanpak van de controle sterk beïnvloed. De identificatie van risico’s is complexer geworden. Financiële wiskunde. Met toepassingen in Excel. Iedereen krijgt vroeg of laat wel te maken met financiële wiskunde. Wie een lening afsluit, een spaarrekening opent of een levensverzekering aangaat, kan er niet omheen. En natuurlijk zijn financiële berekeningen ook dagelijkse kost in de bedrijfswereld. Om weloverwogen beslissingen te kunnen maken is een fundamentele kennis van financiële wiskunde dus onontbeerlijk. MS Excel is daarbij de aangewezen tool om zo efficiënt mogelijk te werk te gaan. Handboek managementvaardigheden. Het coachingsinstrumenten boek. Het zakboekje voor de zelfstandige. Editie 2017. Impactgedreven ondernemen. Aan de slag met sociale businessmodellen. De kerndoelstelling van sociale ondernemingen bestaat uit het creëren van sociale meerwaarde, tegelijkertijd moeten ze ook oog hebben voor economische en financiële elementen.

Precies dat weinig evidente evenwicht blijkt vaak een struikelblok. Op basis van grondige research ontwikkelden de auteurs het Impact Driven Business Modelling (IDBM): een businessmodel dat de sociale en economische doelstellingen integreert. In dit boek leggen ze stapsgewijs de IDBM-methodiek uit en passen die toe op verschillende interessante cases (o.a. Streetwize, Roof Food). Inspirerend coachen. De kunst van dynamisch en uitdagend communiceren. Je iPad als mobiel kantoor. Slim (samen)werken, waar je ook bent. Er zijn inmiddels meer dan één miljoen iPads in Nederland en het aantal blijft maar groeien. Naast het grote succes in de privésfeer schaffen steeds meer professionals en managers de iPad aan, met het doel hun werk slimmer, efficiënter, mobieler en zoveel mogelijk papierloos uit te voeren. Maar in de praktijk komt daar nog onvoldoende van terecht, omdat zakelijke gebruikers onvoldoende weten hoe ze de iPad optimaal kunnen gebruiken.

Met Je iPad als mobiel kantoor is dat verleden tijd. Met dit boek kan iedereen leren hoe je veel tijd bespaart, minder of zelfs geen papier meer hoeft te gebruiken, en altijd en overal al je informatie ter beschikking hebt. Het boek heeft een heldere indeling op basis van de zes belangrijkste werkthema’s voor elke professional: je iPad als informatiemanager, als creatiemanager, als communicatiemanager, als tijd- en taakmanager, als presentatiemanager en als relatiemanager. • De meest actuele gids voor iedere zakelijke gebruiker van de iPad. Kennismaken met Lean. Leidinggeven. Leidinggeven gaat over het ontwikkelen van vaardigheden op het gebied van leidinggeven.

Wat moet je als (beginnend) leidinggevende allemaal kunnen om je doelen te bereiken en je medewerkers met je mee te krijgen? Welke vaardigheden zijn noodzakelijk en in welke situaties pas je die toe? Leidmotief. Handboek leiderschap en persoonlijke ontwikkeling. Maatschappelijk verantwoord. Hoe?Zo! Morele oordeelvorming en normbesef in de praktijk. Beschrijving In Maatschappelijk verantwoord Hoe? Zo! Gaat het om het morele oordeelvermogen in de beroepspraktijk.

Meer bereiken? Dan doe je het beter anders! Timemanagement, energiemanagement, lifemanagement. Mens en organisatie. De spanning tussen mens en organisatie is een thema dat elke medewerker, elke manager, elke toekomstige werknemer aangaat. Het zoeken naar passende antwoorden op de inherente en onvermijdelijke spanningen tussen mens en organisatie houdt zowel de ‘reflective practitioner’ als de wetenschapper bezig. In de herwerkte editie werd een grondige actualisering doorgevoerd op basis van nieuw wetenschappelijk onderzoek met veel referenties naar werken van 2010 en later. Mooi werk. Naar een betere baan zonder weg te gaan. Naar een nieuwe mindset. Geef jezelf meer slagkracht. Inspiratie voor hedendaags ondernemen. Onderhandelen. Ontwikkel je persoonlijke effectiviteit. Online reputatiemanagement. Over webcare, reputatie meten en voorkomen van imagoschade. Als oprichter van Buzzcapture is Alex van Leeuwen al bijna tien jaar nauw betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van online reputatiemanagement voor grote merken en organisaties zoals ING, Procter & Gamble, NS en Rijkswaterstaat.

Oplossingsgerichte coaching. Simpel werkt het best. Onroerend goed als belegging. Beschrijving Bij het beleggen in onroerend goed komt veel kijken. Organisatiekunde. Overleggen en samenwerken. Overleggen en samenwerken moet je doen! Daarom vind je in dit boek geen lange theoretische beschouwingen maar wel alle benodigde informatie om op een efficiënte manier tot betere resultaten te komen. Aan de hand van een duidelijke rolverdeling leer je welke technieken en vaardigheden nodig zijn om effectief samen te werken en te vergaderen, zowel in de voorbereiding als tijdens en na overlegsituaties.

P6-methode. Projectaanpak in zes stappen. Recruitment. Reinventing organizations. Succesvol lean. Supply chain metrics that matter. Strategisch communicatiemanagement. Focus op de ontvanger. The network always wins. Trainen. Een praktijkgids. Uitgemeten. De accountabilitycyclus voor communicatie. Verbindende communicatie werkt. Wat als de klant nee zegt? Praktische gids met antwoorden op alle bezwaren. Wat is een bedrijf? We love events. Een gedurfde kijk op marketing.

Werken aan WEconomy. Duurzaamheid coöperatief organiseren. Werken met cultuurverschillen. Werken met een arbeidshandicap. Gids voor werkgevers. Werken met Logistiek. Supply chain management. Zakelijke doelen bereiken met social media. Zo maak je een exportplan. Zorgen voor kwaliteit. Handboek kwaliteitsontwikkeling voor non-profit organisaties.