background preloader

Vergaderen

Facebook Twitter

Zorg voor de notulen.
Voor de notulen moet er met de ondertitels géén rekening worden gehouden.

Hoe werkt een aandeelhoudersvergadering (AVA)? - StartFlex. Cooperatief Vlaanderen - Model van oproeping voor de algemene vergadering. De spelregels van het executive committee. Auteur: Charles Honée | Beeld: Yvonne Kroese | 09-05-2013 In een executive committee hebben zowel statutaire bestuurders als leden van het hoger management zitting.

De spelregels van het executive committee

Wat de bevoegdheden van het orgaan precies zijn, is volstrekt onduidelijk. Tijd voor spelregels. Bijna de helft van de Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen maakt gebruik van een zogeheten executive committee, een collectief waarin zowel statutaire bestuurders als leden van het hoger management zitten. Maar zo gebruikelijk als dit ‘orgaan’ lijkt, zo uiteenlopend zijn de opvattingen over de taken en verantwoordelijkheden van zo’n ‘exco’. Bij sommige ondernemingen heeft het committee alleen een adviserende rol, terwijl bij andere ondernemingen soms grote strategische besluiten binnen het exco lijken te worden genomen. ENQUÊTEDe Monitoring Commissie Corporate Governance Code besteedt in haar laatste rapport over de naleving van de code (2012) aandacht aan het fenomeen executive committee, zij het slechts summier.

Het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) Het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) moet maatregelen voorstellen en doorvoeren om het welzijn van werknemers te bevorderen.

Het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW)

In het comité zetelen vertegenwoordigers van het personeel en de werkgever. Bedrijven met meer dan 50 werknemers moeten een Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) oprichten. In ondernemingen met minder dan 50 werknemers* vervullen vakbondsafgevaardigden of werknemers zelf de taken van het CPBW. Het CPBW komt minimaal één keer per maand samen, en ook telkens wanneer minimaal een derde van de personeelsafgevaardigden daarom vragen. De vergaderingen worden geleid door de werkgever. Ondernemingsraad. De wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven regelt de oprichting van de ondernemingsraden in alle ondernemingen die 100 werknemers tewerkstellen en de vernieuwing ervan in alle ondernemingen die 50 werknemers tewerkstellen.

Ondernemingsraad

Onder onderneming dient te worden verstaan zowel de ondernemingen uit de privé-sector met een handels- of industriële finaliteit als de ondernemingen zonder winstoogmerk zoals de sociale en gezondheidsdiensten (hospitalen, ziekenhuizen) en de onderwijsinstellingen. Vergaderingen waar je blij van wordt - Effectief vergaderen, vergadertechnieken, vergadertraining. Tekst Daniëlla van ‘t Erve in Onderwijsblad05 Vergaderingen.

Vergaderingen waar je blij van wordt - Effectief vergaderen, vergadertechnieken, vergadertraining

Ze duren vaak eindeloos, zijn geestdodend en verhogen de werkdruk. Ze zijn nodig, maar het hoeft echt niet zo vaak, het kan sneller en zelfs leuker. Hij had steevast moeite de agenda bij elkaar te rapen en zag leerkrachten tijdens de vergaderingen hoe langer hoe meer onderuit zakken. Na een discussie over potloden, besloot directeur Jaap Muurling dat het radicaal anders moest. Effectief vergaderen. Vergaderingen voorzitten - deel 3: Lastige types. Vergaderingen voorzitten - deel 2: Leiding geven aan de vergadering. Vergaderingen voorzitten - deel 1: Voorbereiding.

Voorbeelden organisatiestructuren

Notulen ava 15 mei 2012. Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen. A1 Ik kan vertrouwde woorden en basiszinnen begrijpen die mezelf, mijn familie en directe concrete omgeving betreffen, wanneer de mensen langzaam en duidelijk spreken.

Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen

A2 Ik kan zinnen en de meest frequente woorden begrijpen die betrekking hebben op gebieden die van direct persoonlijk belang zijn (bijvoorbeeld basisinformatie over mezelf en mijn familie, winkelen, plaatselijke omgeving, werk). Ik kan de belangrijkste punten in korte, duidelijke eenvoudige boodschappen en aankondigingen volgen. B1 Ik kan de hoofdpunten begrijpen wanneer in duidelijk uitgesproken standaarddialect wordt gesproken over vertrouwde zaken die ik regelmatig tegenkom op mijn werk, school, vrije tijd enz. Ik kan de hoofdpunten van veel radio- of tv-programmas over actuele zaken of over onderwerpen van persoonlijk of beroepsmatig belang begrijpen, wanneer er betrekkelijk langzaam en duidelijk gesproken wordt.

Reserveren vergaderen enzo. Vergadertechnieken tips. Agenda-vergadering. In een agendavergadering worden verschillende onderwerpen na elkaar besproken.

Agenda-vergadering

Notulen. Binnen organisaties wordt heel wat vergaderd.

Notulen

Al dat overleggen zou zonder goede notulen echter weinig zin hebben. Welke verslagvorm kies ik voor mijn notulen? Handig schema! - blog.secretary.nl. Voor menig secretaresse is dit een ‘moeten’ in plaats van een ‘mogen’ taak.

Welke verslagvorm kies ik voor mijn notulen? Handig schema! - blog.secretary.nl

Hoe komt het nou dat dit soms zo lastig is? We zetten de problemen voor je op een rij: Er zijn eindeloze discussies die inhoudelijk heel diep gaanDeelnemers die lang van stof zijn waarbij je je afvraagt wat ze nu eigenlijk willen zeggenEen voorzitter die zijn best doet om de vergadering strak te leiden maar daar niet in slaagtEen keurige agenda die helaas niet wordt gevolgdDeelnemers die door elkaar pratenTermen die voorbij komen waarvan je niet weet wat ze betekenenAgendapunten die niet concreet worden afgerond.

Voorzitter van een vergadering. De voorzitter van een vergadering Als voorzitter heb je de volgende taken: organiseren van vergaderingen; zorgen dat de vergadergroep gemotiveerd en doelgericht is, structureren van het overleg; bewaken van processen en procedures (regelgeving); bewaken van de uitvoering van taken van de groep; vertegenwoordigen van de groep, juridisch en sociaal.

Voorzitter van een vergadering

(In reglementen noemt men dat de vertegenwoordiging van het orgaan in en buiten rechte) In dit hoofdstuk bespreken we de taken Voor de vergadering. Vergadermodellen. Vergaderen: hoe het wel moet. BuurtzorgVergaderen1edeel.wmv. Film vergadering eindopdracht vergaderen en samenwerken. J.l. / jl. J.l. / jl.

J.l. / jl.

Vraag Waar zet je punten in afkortingen als j.l. / jl. of as. / a.s.? Antwoord Hoewel het in beide gevallen om de afkorting van één woord gaat, krijgt jl.