background preloader

Maatschappij

Facebook Twitter

21 lessons for the 21st century. 2020. Het visuele netwerk. De juiste prijs wordt berekend na inloggen.

2020. Het visuele netwerk.

Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten. door Christoph Ruys Smart cities, smart homes, het ‘internet of things’… Het zijn wellicht geen nieuwe of vreemde begrippen meer. Maar wat betekent het voor ons, en meer specifiek, wat betekent het in onze technologische netwerkmaatschappij op het gebied van visualisering? Hoe zullen visuele impulsen via technologische netwerken ons leven en werk beïnvloeden?

500 mensen die vandaag een begrip zijn. Actief eindigen 2017-2018. U koopt voor het eerst een e-book?

Actief eindigen 2017-2018.

Dit is uw (eenvoudig!) Stappenplan: Ontdek het comfort van de Wolters Kluwer Libreo app Met de Libreo-app is het heel eenvoudig om uw e-books te lezen op uw tablet of pc. Alleen mama. Gelukkig single met kinderen. Beschrijving Alleenstaande mama’s worden al te vaak volledig in beslag genomen door hun moederrol en dagelijkse beslommeringen.

Alleen mama. Gelukkig single met kinderen.

De constante overlevingsmodus is vaak vermoeiend en eenzaam. In dit boek staat de alleenstaande mama centraal. Wat kan jij doen voor jezelf om te groeien van alleenstaande mama naar een gelukkig leven als ‘staande’ mama. Het boek reikt ‘zes sleutels’ aan tot persoonlijke ontwikkeling als noodzakelijke voorwaarde om in alle levensdomeinen te groeien (financiën, werk, opvoeding, omgang met je ex, zelfvertrouwen, evenwicht tussen werk en privéleven, gezondheid …). Het boek biedt voor de traditionele hulpverlener een kijk in het leven van een alleenstaande mama.

Het boek beoogt tegemoet te komen aan de vragen waar alleenstaande mama’s mee zitten en hoe ze daar zelf een antwoord op kunnen bieden. Allemaal Sociaal 3.0. Kunnen ondernemers de wereld redden? Alles over wie ik ben. Als risico's viraal gaan. Welke wereld na corona? Welke wereld willen we na corona?

Als risico's viraal gaan. Welke wereld na corona?

Hoe gaan we van noodtoestand naar normaliteit, en wat wordt de nieuwe normaliteit dan? Het zijn fundamentele vragen voor wie voorbij de dagelijkse besmettingscijfers wil kijken en de impact écht wil begrijpen. De coronacrisis zette in het voorjaar van 2020 onze samenleving en onze vanzelfsprekendheden on hold. Scholen en universiteiten, cafés en restaurants, winkels en cultuurhuizen, bedrijven en sportstadia sloten. Thuiswerk is voor velen het nieuwe normaal, sociaal contact verloopt nog meer digitaal. Ondertussen leven we achter mondmaskers in een anderhalve-meter-samenleving, en langer dan even. Armoede en depressie. Een (niet) evident verband? Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie wordt depressie tegen 2020 de voornaamste vorm van morbiditeit.

Armoede en depressie. Een (niet) evident verband?

Van depressie weten we dat niet iedereen evenveel 'Lees meer… Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie wordt depressie tegen 2020 de voornaamste vorm van morbiditeit. Van depressie weten we dat niet iedereen evenveel kans maakt om ze te ontwikkelen, en dat depressieve klachten ontstaan door een complex samenspel van biologische, psychologische en sociale factoren. Eén van die sociale factoren is de plaats die iemand inneemt op de sociale ladder: hoe lager de sport waarop men staat, hoe hoger de kans op een depressie. Dit patroon vinden we in alle landen terug, ook in België zo blijkt uit dit boek. ProductDetails. Armoede en sociale uitsluiting. Jaarboek 2015. Deze 24ste editie van Armoede en Sociale Uitsluiting staat in het teken van kinderarmoede.

Armoede en sociale uitsluiting. Jaarboek 2015.

Iets meer dan 1 kind op 6 in ons land leeft in een gezin met een inkomen onder de armoededrempel. Dit cijfer is onrechtvaardig. Opgroeien in armoede beknot immers de latere kansen op succes. Dit boek wil kinderarmoede ontrafelen vanuit diverse invalshoeken. Armoede en sociale uitsluiting. Jaarboek 2020. Deze 29ste editie van het Jaarboek onderzoekt wat digitalisering betekent voor armoede en armoedebestrijding.

Armoede en sociale uitsluiting. Jaarboek 2020

De samenleving digitaliseert in sneltempo en dat brengt heel wat kansen en uitdagingen mee op diverse levensdomeinen. We krijgen inzicht in de belangrijke rol van sociale ondersteuningsnetwerken voor digitale inclusie en in de digitalisering van het sociaal werk. Wat is het nut van online gezondheidsinformatie en heeft iedereen daar toegang toe? Wat betekent de invoering van het elektronisch artsenvoorschrift voor kwetsbare doelgroepen? Artificial intelligence. Op weg naar de artificiële mens? Artificial stupidity. Handleiding voor digitale humanisten. Basisboek duurzame ontwikkeling.

Beschrijving Basisboek Duurzame Ontwikkeling biedt studenten een brede introductie op duurzame ontwikkeling, een onderwerp dat in onze moderne samenleving van eminent belang is geworden.

Basisboek duurzame ontwikkeling.

Waarom kiezen voor Basisboek Duurzame Ontwikkeling? Geschikt voor alle disciplines in het hoger onderwijs; evenwichtige beschrijving van duurzame ontwikkeling; zeer toegankelijk. Basisboek Duurzame Ontwikkeling is gericht op studenten van alle disciplines in het hoger onderwijs, onder meer technische, economische, sociale, groene, leraren- en kunstopleidingen. Het beschrijft duurzame ontwikkeling op een evenwichtige manier, rekening houdend met people, planet en profit/prosperity. De didactische kwaliteiten van het boek zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met meer dan dertig docenten en hun studenten en de wetenschappelijke correctheid wordt gewaarborgd door een adviesraad van internationaal vooraanstaande wetenschappers.

Beginselen van samenleven. Handboek ethiek en rechtsfilosofie. Over het boek: Iedereen heeft het wel eens over vrijheid, gelijkheid, waardigheid of legitimiteit.

Beginselen van samenleven. Handboek ethiek en rechtsfilosofie.

Zeker in discussies over politiek, ethiek en recht zijn dit terugkomende begrippen. Maar wat betekenen ze precies? En welk gewicht hebben ze in een debat? Beminnen. Nieuw licht op seksuele vrijheid. Binnen bij bol.com. Undercover bij de winkel van ons allemaal. Een anonieme hal van acht voetbalvelden groot aan de rand van een bedrijventerrein in Waalwijk.

Binnen bij bol.com. Undercover bij de winkel van ons allemaal.

Eindeloze schappen met spullen en spulletjes. Welkom in het distributiecentrum van bol.com. Hier gaat Jeroen van Bergeijk undercover, omdat hij wil weten wat er gebeurt als wij om vijf minuten voor middernacht besluiten dat we morgen een stofzuiger of een airfryer nodig hebben. Wie zijn de mensen die ervoor zorgen dat we ons pakketje thuisbezorgd krijgen? Butagas, blauwe vuilniszakken en 'Du' van Peter Maffay. > Uitgeverij>sociaal-politiek>Butagas, blauwe vuilniszakken en 'Du' van Peter Maffay Bekijk groter Butagas, blauwe vuilniszakken en 'Du' van Peter Maffay Verkrijgbaar.

Citizen science. Hoe burgers de wetenschap uitdagen. Change of Era (E-book) Constructing Cassandra. Reframing Intelligence Failure at the CIA, 1947–2001. Coronavirus: elektroshock voor België? Beschrijving ‘Ik ben een systeemverbeteraar en hoop dat de coronacrisis een sense of urgency zal creëren, a wake-up call’, stelt de auteur. Deze crisis kan en mag inderdaad niet worden vergooid. Het is desondanks een unieke opportuniteit. Vanuit die gedachte analyseert de auteur de coronacrisis. Hij bespreekt wat de nieuwe tendensen zullen zijn in het tijdperk ‘na corona’ (n.C.). Rudy Aernoudt heeft masters in filosofie en economie (KU Leuven) en Europese economie (Europacollege). ‘Met zijn boek, zijn analyse en zijn voorstellen slaat Rudy Aernoudt spijkers met koppen in het politieke en maatschappelijke landschap, dat wakker geschud moet worden.’ – Mark Eyskens, minister van staat‘De elektroshock, nadat Aernoudt de stopcontacten van ons maatschappelijk conformisme durvend en uitdagend lospeuterde, schept angst maar schreeuwt naar verbeelding en actie.’ – Herman De Croo, minister van staat Inhoudsopgave.

Datadictatuur. Hoe de mens het internet de baas blijft. De blauwe planeet II. Een nieuwe kijk in verborgen diepten. De Bosatlas van de duurzaamheid. De Bosatlas van het klimaat. De belofte van de jeugd?! De huidige samenleving verandert in hoog tempo en is complex. Meer dan in voorgaande generaties groeit de jeugd op in een volstrekt andere samenleving dan zijn of haar opvoeders zijn opgegroeid. De jeugdigen lijken de uitdagingen die de nieuwe samenleving met zich meebrengt met flair te kunnen benutten. Ze omarmen nieuwe media en technologieën, pakken de ruimte om hun eigenheid en talenten te ontwikkelen, zijn gevoelig voor authenticiteit en bewegen zich flexibel in verschillende contexten en stappen zo hun toekomst verwachtingsvol tegemoet. Of is dit wat het lijkt en is de werkelijkheid achter de social media-imago's anders? De buurt en de school: gescheiden contexten? Een onderzoek bij kinderen naar de relatie tussen hun buurt en hun onderwijservaringen en -verwachtingen.

Welke is de meest geschikte omgeving voor een kind om in op te groeien? De stedelijke buurt is meestal niet het antwoord op deze vraag. Integendeel, de stad wordt beschouwd als overbevolkt, vervuild, druk, onpersoonlijk en allesbehalve een gepaste leefomgeving, zowel voor kinderen als jongeren. Dergelijke invalshoek benadrukt de stedelijke buurt als beperkend en negeert de potentiële kansen. Hoe kinderen die opgroeien in een stedelijke context dit zelf ervaren, blijft echter achterwege in de discussie. De constructie van het migrantenprobleem. Een geschiedenis. Reeks : ASP editions In voorraad € 45,00 ISBN: 9789057185557 576 pagina's Verschijningsdatum: 24-10-2016 Google Book Search. De coronastorm. Hoe een virus ons verstand wegvaagde. (Ook als E-book) De eerste 1000 dagen. Het fundamentele belang van een goed begin vanuit biologisch, medisch en maatschappelijk perspectief.

De hamsteraar. Kritiek van het logistiek kapitalisme. De herontdekking van de relationele mens - Henk Vandaele. De herontdekking van de tijd. 13 denkers over vandaag en morgen. De klimaatparadox. Peter van Druenen Wij dromen van een lang en gezond leven voor iedereen, investeren tot het uiterste in medemenselijkheid en voeden daarmee het monster overbevolking dat verantwoordelijk is voor het snel veranderende klimaat. De Club van Rome wees hier in 1972 al op in de bestseller Grenzen aan de groei, die de wereld wakker schudde. Intussen is de bevolkingsgroei als allesbepalende factor volledig uit het klimaatdebat verdwenen, omdat daaraan buitengewoon moeilijke morele vragen gekoppeld zijn. Kun je de bevolkingsgroei wel aan banden leggen? De kracht van hoop. > Uitgeverij>sociaal-politiek>De kracht van hoop Bekijk groter. De liefdesladder. Over familie en nieuwe liefdes. De maatschappij van de sociologie.

De malaise van de multiculturaliteit. Migraties en de multiculturen die daar rechtstreeks uit voortvloeien, zijn door de hele beschavingsgeschiedenis eerder regel dan uitzondering. In elk rijk werd er gemengd en gemixt, geëmigreerd en geïmmigreerd, meestal met véél bloed, zweet en tranen. Toch heeft het ontzettend lang geduurd alvorens de wetten en mores die stelden wat mocht en niet mocht kritisch in vraag werden gesteld.

De mensenrechten bijvoorbeeld, een vrij recente humane uitvinding, wordenbegrijpelijkerwijs met alle kracht verdedigd en het minste euvel in dat verband wordt als een onmiddellijk te verwijderen smet gezien. De dwangmatigheid echter waarmee dat geschiedde en de naïviteit die daarbij tentoongespreid werd, leverden een hysterische politieke correctheid op, die, na het failliet van het communisme (marxisme), de behoefte aan een utopie bleef invullen via de nieuwe ideologie van een overspannen multiculturalistische idylle. Dit boek is eveneens verkrijgbaar als e-book. De meeste mensen deugen. Een nieuwe geschiedenis van de mens. De meestermethode. De gemakkelijkste manier om te stoppen met milieuvervuilen.

De mens. Een kleine geschiedenis van onze allergrootste fuck-ups. De Muur. Het schrikbeeld van Engeland: het land wordt langs de kustlijn omringd door een enorme muur. Waar eens golven op stranden sloegen bevindt zich nu een massieve, duizenden kilometers lange betonnen grens. Dag en nacht patrouilleren er mensen op de muur, jonge mannen en vrouwen met geweren en het bevel alle vreemdelingen buiten te houden. De odyssee van Mohamed. De onzichtbare wooncrisis. > Uitgeverij>sociaal-politiek>De onzichtbare wooncrisis Bekijk groter. De platformsamenleving. Strijd om publieke waarden in een online wereld. Van Airbnb tot Uber, en van Nextdoor tot Facebook, een steeds groter deel van het maatschappelijk en economisch verkeer verloopt via online platformen. De opkomst van deze platformen leidt tot optimistische vertogen.

Doordat ze bestaande praktijken en instituties - van taximarkt tot lokale democratie - letterlijk en figuurlijk 'ontregelen', zouden deze platforms leiden tot economische en maatschappelijke innovatie. Kort samengevat luidt hun belofte: minder overhead en minder overheid. De samenleving. Kennismaking met de sociologie. De samenleving biedt een toegankelijke inleiding tot het bestuderen van samenlevingen en het samenleven, de veranderingen daarin en de sociologische theorieën die erover zijn geformuleerd.

De scheidingsnavigator. De weg door scheidingsprocessen. De ScheidingsNavigator is bedoeld om u handreikingen te geven om uw cliënten door het gehele scheidingsproces heen te navigeren. Deze handreikingen bestaan uit onder andere een uitgebreide proceskaart waar de processen en de fasen van een 'doorsnee' (echt-)scheiding in opgetekend staan, een uitgebreide uitleg over de fasen binnen de processen waar cliënten mogelijk doorheen gaan en verschillende praktische modellen die als tools ingezet kunnen worden. De sleutel past niet meer op elke deur. Dynamische gezinnen en flexibel wonen.

Over het boek: Gezinnen zijn vandaag dynamisch, flexibel en divers, en dus stellen ze nieuwe eisen op het vlak van wonen. De Staat van de Welvaartsstaat. De stad is een boek. Over slimme steden, technologie en literatuur. De trajecten van niet-begeleide buitenlandse minderjarigen. Verwachtingen, agency en psychosociaal welzijn. De vrederechter tot uw dienst. De wereld is rond. Een optimistisch masterplan voor de transformatie van business en maatschappij. De wereld redden. Met peer-to-peer naar een postkapitalistische samenleving. De wereld van De Wachter. Die droom heb ik nog steeds. Schoolloopbanen en levensverhalen van jongeren in een diverse samenleving.

Digitalis. Hoe we onze wereld kunnen heruitvinden. Dit was het nieuws niet. Diversiteit in de samenleving. Concepten, voorbeelden uit de praktijk en methoden voor de diversiteitsbewuste professional (E-book) Diversiteitscompetentie. Niet culturen, maar mensen ontmoeten elkaar (Topoimodel). Diversiteits-communicatie. Verbindende communicatie & marketing. Divers jong. Over diversiteit bij en tussen jongeren in Vlaanderen. DNA. Hoe de menselijke genetica ook jouw leven zal veranderen.

Dood en leven van grote Amerikaanse steden. Earth Charter, education and the sustainable development goal 4.7: research. Experiences and reflections. Eating tomorrow. Agribusiness, family farmers, and the battle for the future of food. Economie. De essentie zonder formules. Een leven lang opgejaagd. De plek van woonwagenbewoners in Vlaanderen. Een Wereld vol patronen. De geschiedenis van kennis. Eindeloos ouderschap. Zorgen voor je kinderen houdt nooit meer op. Emanciperen kun je leren. Kracht en macht, altijd en overal.

Enquête research. Ethiek van de digitale media. Families in transitie, transitie in families. Feitenkennis. 10 redenen waarom we een verkeerd beeld van de wereld hebben en waarom het beter gaat dan je denkt. Flow. Psychologie van de optimale ervaring. Frames, formats en selfies. Wat moordenaars, hoofddoeken en bewakingscamera's vertellen over onze identiteit. Fundamentals of sustainable development. Futures. Turen naar onzekere tijden. Wending/Bonding/Trilling. Gedeeld geluk. Ouderschap in intentionele meeroudergezinnen. (E-book) Geluk 2.0. The World Book of Happiness. De wijsheid van 100 geluksprofessoren uit de hele wereld. Geluk voor kinderen. Geluk voor kinderen - vriendschap. Gemanipuleerd. Wie bepaalt jouw keuzes...

Gender trouble. Feminism and the subversion of identity. Generatie Z. Ken ze, begrijp ze en inspireer ze voor een beter leven. Gesluierde vrijheid. De moslima in de moderne wereld. Gigantisme. Van too big to fail naar trager, kleiner en menselijker. Grensverleggers. Over kwesties die ons verdelen. Grootmeesters van de sociologie.

Grote verwachtingen in Europa. 1999-2019. Grote vragen over fijn stof. Halal of niet? Alle vragen omtrent islam en onderwijs in Vlaanderen beantwoord. Handboek groepsdynamica. Een inleiding op theorie en praktijk. Help! Ik ben gelukkig. Schizofrenie van een samenleving. Hé reclassering! Het 50+ brein. Ouder wordende hersenen in de moderne maatschappij. Herdenken herdacht. Het gemankeerde (t)huis. Een visuele antropologie over de woonpraktijken van ouderen in Brussel.