background preloader

Maatschappij

Facebook Twitter

21 lessons for the 21st century. 2020. Het visuele netwerk. De juiste prijs wordt berekend na inloggen.

2020. Het visuele netwerk.

Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten. door Christoph Ruys Smart cities, smart homes, het ‘internet of things’… Het zijn wellicht geen nieuwe of vreemde begrippen meer. Maar wat betekent het voor ons, en meer specifiek, wat betekent het in onze technologische netwerkmaatschappij op het gebied van visualisering? Hoe zullen visuele impulsen via technologische netwerken ons leven en werk beïnvloeden?

500 mensen die vandaag een begrip zijn. Actief eindigen 2017-2018. U koopt voor het eerst een e-book?

Actief eindigen 2017-2018.

Dit is uw (eenvoudig!) Stappenplan: Ontdek het comfort van de Wolters Kluwer Libreo app Met de Libreo-app is het heel eenvoudig om uw e-books te lezen op uw tablet of pc. Na aankoop vindt u de boeken onmiddellijk terug op de boekenplank van uw Libreo-app. Bestel uw e-books en voer de betaling uit.Download de gratis Wolters Kluwer Libreo app voor uw PC, Mac, iPad of Android tablet*Log in op Libreo met hetzelfde e-mailadres en paswoord als op de webshop.Start met lezen. Alleen mama. Gelukkig single met kinderen. Beschrijving Alleenstaande mama’s worden al te vaak volledig in beslag genomen door hun moederrol en dagelijkse beslommeringen.

Alleen mama. Gelukkig single met kinderen.

De constante overlevingsmodus is vaak vermoeiend en eenzaam. In dit boek staat de alleenstaande mama centraal. Wat kan jij doen voor jezelf om te groeien van alleenstaande mama naar een gelukkig leven als ‘staande’ mama. Het boek reikt ‘zes sleutels’ aan tot persoonlijke ontwikkeling als noodzakelijke voorwaarde om in alle levensdomeinen te groeien (financiën, werk, opvoeding, omgang met je ex, zelfvertrouwen, evenwicht tussen werk en privéleven, gezondheid …). Het boek biedt voor de traditionele hulpverlener een kijk in het leven van een alleenstaande mama.

Het boek beoogt tegemoet te komen aan de vragen waar alleenstaande mama’s mee zitten en hoe ze daar zelf een antwoord op kunnen bieden. Allemaal Sociaal 3.0. Kunnen ondernemers de wereld redden? Armoede en sociale uitsluiting. Jaarboek 2015. Deze 24ste editie van Armoede en Sociale Uitsluiting staat in het teken van kinderarmoede.

Armoede en sociale uitsluiting. Jaarboek 2015.

Iets meer dan 1 kind op 6 in ons land leeft in een gezin met een inkomen onder de armoededrempel. Dit cijfer is onrechtvaardig. Opgroeien in armoede beknot immers de latere kansen op succes. Dit boek wil kinderarmoede ontrafelen vanuit diverse invalshoeken. Armoede en depressie. Een (niet) evident verband? Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie wordt depressie tegen 2020 de voornaamste vorm van morbiditeit.

Armoede en depressie. Een (niet) evident verband?

Van depressie weten we dat niet iedereen evenveel 'Lees meer… Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie wordt depressie tegen 2020 de voornaamste vorm van morbiditeit. Van depressie weten we dat niet iedereen evenveel kans maakt om ze te ontwikkelen, en dat depressieve klachten ontstaan door een complex samenspel van biologische, psychologische en sociale factoren. Eén van die sociale factoren is de plaats die iemand inneemt op de sociale ladder: hoe lager de sport waarop men staat, hoe hoger de kans op een depressie. Dit patroon vinden we in alle landen terug, ook in België zo blijkt uit dit boek.

Artificial intelligence. Op weg naar de artificiële mens? Artificial stupidity. Handleiding voor digitale humanisten. Basisboek duurzame ontwikkeling. Beschrijving Basisboek Duurzame Ontwikkeling biedt studenten een brede introductie op duurzame ontwikkeling, een onderwerp dat in onze moderne samenleving van eminent belang is geworden.

Basisboek duurzame ontwikkeling.

Waarom kiezen voor Basisboek Duurzame Ontwikkeling? Geschikt voor alle disciplines in het hoger onderwijs; evenwichtige beschrijving van duurzame ontwikkeling; zeer toegankelijk. Basisboek Duurzame Ontwikkeling is gericht op studenten van alle disciplines in het hoger onderwijs, onder meer technische, economische, sociale, groene, leraren- en kunstopleidingen. Het beschrijft duurzame ontwikkeling op een evenwichtige manier, rekening houdend met people, planet en profit/prosperity.

De didactische kwaliteiten van het boek zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met meer dan dertig docenten en hun studenten en de wetenschappelijke correctheid wordt gewaarborgd door een adviesraad van internationaal vooraanstaande wetenschappers. Beginselen van samenleven. Handboek ethiek en rechtsfilosofie. Over het boek: Iedereen heeft het wel eens over vrijheid, gelijkheid, waardigheid of legitimiteit.

Beginselen van samenleven. Handboek ethiek en rechtsfilosofie.

Zeker in discussies over politiek, ethiek en recht zijn dit terugkomende begrippen. Maar wat betekenen ze precies? En welk gewicht hebben ze in een debat? Aan de hand van actuele controverses onderscheiden de auteurs de voornaamste inhouden die deze beginselen krijgen, en lichten ze deze kritisch door. Beminnen. Nieuw licht op seksuele vrijheid. Binnen bij bol.com. Undercover bij de winkel van ons allemaal. Een anonieme hal van acht voetbalvelden groot aan de rand van een bedrijventerrein in Waalwijk.

Binnen bij bol.com. Undercover bij de winkel van ons allemaal.

Eindeloze schappen met spullen en spulletjes. Welkom in het distributiecentrum van bol.com. Hier gaat Jeroen van Bergeijk undercover, omdat hij wil weten wat er gebeurt als wij om vijf minuten voor middernacht besluiten dat we morgen een stofzuiger of een airfryer nodig hebben. Wie zijn de mensen die ervoor zorgen dat we ons pakketje thuisbezorgd krijgen? En wie pakt het uit als we het retourneren? Butagas, blauwe vuilniszakken en 'Du' van Peter Maffay. > Uitgeverij>sociaal-politiek>Butagas, blauwe vuilniszakken en 'Du' van Peter Maffay Bekijk groter Butagas, blauwe vuilniszakken en 'Du' van Peter Maffay.

Butagas, blauwe vuilniszakken en 'Du' van Peter Maffay.

Citizen science. Hoe burgers de wetenschap uitdagen. Change of Era (E-book) Constructing Cassandra. Reframing Intelligence Failure at the CIA, 1947–2001. Datadictatuur. Hoe de mens het internet de baas blijft. De blauwe planeet II. Een nieuwe kijk in verborgen diepten. De Bosatlas van de duurzaamheid. De Bosatlas van de duurzaamheid Duurzame ontwikkeling in kaart en beeld.

De Bosatlas van de duurzaamheid.

De Bosatlas van het klimaat. De belofte van de jeugd?! De huidige samenleving verandert in hoog tempo en is complex. Meer dan in voorgaande generaties groeit de jeugd op in een volstrekt andere samenleving dan zijn of haar opvoeders zijn opgegroeid. De jeugdigen lijken de uitdagingen die de nieuwe samenleving met zich meebrengt met flair te kunnen benutten. Ze omarmen nieuwe media en technologieën, pakken de ruimte om hun eigenheid en talenten te ontwikkelen, zijn gevoelig voor authenticiteit en bewegen zich flexibel in verschillende contexten en stappen zo hun toekomst verwachtingsvol tegemoet. Of is dit wat het lijkt en is de werkelijkheid achter de social media-imago's anders? De buurt en de school: gescheiden contexten? Een onderzoek bij kinderen naar de relatie tussen hun buurt en hun onderwijservaringen en -verwachtingen. Welke is de meest geschikte omgeving voor een kind om in op te groeien?

De stedelijke buurt is meestal niet het antwoord op deze vraag. Integendeel, de stad wordt beschouwd als overbevolkt, vervuild, druk, onpersoonlijk en allesbehalve een gepaste leefomgeving, zowel voor kinderen als jongeren. Dergelijke invalshoek benadrukt de stedelijke buurt als beperkend en negeert de potentiële kansen. Hoe kinderen die opgroeien in een stedelijke context dit zelf ervaren, blijft echter achterwege in de discussie.

Dit boek laat de kinderen, uit drie verschillende stedelijke buurten, zelf aan het woord. De constructie van het migrantenprobleem. Een geschiedenis. Reeks : ASP editions In voorraad € 45,00 ISBN: 9789057185557 576 pagina's Verschijningsdatum: 24-10-2016 Google Book Search Een geschiedenisPaul De Roo Er blijkt vandaag in de omgang tussen mensen geen onderwerp te bestaan dat zo aantrekkelijk is als dat van ‘de vreemdelingen’. Zowat iedereen moet daar zijn mening over kwijt. En dat is niet alleen omdat migratie uitgegroeid is tot een van de belangrijkste politieke issues. De coronastorm. Hoe een virus ons verstand wegvaagde.

De eerste 1000 dagen. Het fundamentele belang van een goed begin vanuit biologisch, medisch en maatschappelijk perspectief. De hamsteraar. Kritiek van het logistiek kapitalisme. De herontdekking van de relationele mens - Henk Vandaele. De herontdekking van de tijd. 13 denkers over vandaag en morgen. De klimaatparadox. Peter van Druenen Wij dromen van een lang en gezond leven voor iedereen, investeren tot het uiterste in medemenselijkheid en voeden daarmee het monster overbevolking dat verantwoordelijk is voor het snel veranderende klimaat. De Club van Rome wees hier in 1972 al op in de bestseller Grenzen aan de groei, die de wereld wakker schudde. Intussen is de bevolkingsgroei als allesbepalende factor volledig uit het klimaatdebat verdwenen, omdat daaraan buitengewoon moeilijke morele vragen gekoppeld zijn. Kun je de bevolkingsgroei wel aan banden leggen? En hoe dan? De kracht van hoop. > Uitgeverij>sociaal-politiek>De kracht van hoop Bekijk groter De kracht van hoop Verkrijgbaar In dit boek verweeft Lleshi inspirerende voorbeelden van vandaag met het leven en denken van Martin Luther King jr., die een halve eeuw geleden werd vermoord.

Lleshi benoemt de wanhoop die er is, maar laat ook zien hoe we van onderuit macht opbouwen en hoop mogelijk maken. De liefdesladder. Over familie en nieuwe liefdes. De maatschappij van de sociologie. De malaise van de multiculturaliteit. Migraties en de multiculturen die daar rechtstreeks uit voortvloeien, zijn door de hele beschavingsgeschiedenis eerder regel dan uitzondering. In elk rijk werd er gemengd en gemixt, geëmigreerd en geïmmigreerd, meestal met véél bloed, zweet en tranen. Toch heeft het ontzettend lang geduurd alvorens de wetten en mores die stelden wat mocht en niet mocht kritisch in vraag werden gesteld. De mensenrechten bijvoorbeeld, een vrij recente humane uitvinding, wordenbegrijpelijkerwijs met alle kracht verdedigd en het minste euvel in dat verband wordt als een onmiddellijk te verwijderen smet gezien.

De dwangmatigheid echter waarmee dat geschiedde en de naïviteit die daarbij tentoongespreid werd, leverden een hysterische politieke correctheid op, die, na het failliet van het communisme (marxisme), de behoefte aan een utopie bleef invullen via de nieuwe ideologie van een overspannen multiculturalistische idylle. De meeste mensen deugen. Een nieuwe geschiedenis van de mens.

De meestermethode. De gemakkelijkste manier om te stoppen met milieuvervuilen. De mens. Een kleine geschiedenis van onze allergrootste fuck-ups. De Muur. Het schrikbeeld van Engeland: het land wordt langs de kustlijn omringd door een enorme muur. Waar eens golven op stranden sloegen bevindt zich nu een massieve, duizenden kilometers lange betonnen grens. Dag en nacht patrouilleren er mensen op de muur, jonge mannen en vrouwen met geweren en het bevel alle vreemdelingen buiten te houden. De odyssee van Mohamed. De onzichtbare wooncrisis. > Uitgeverij>sociaal-politiek>De onzichtbare wooncrisis Bekijk groter. De platformsamenleving. Strijd om publieke waarden in een online wereld. Van Airbnb tot Uber, en van Nextdoor tot Facebook, een steeds groter deel van het maatschappelijk en economisch verkeer verloopt via online platformen. De scheidingsnavigator. De weg door scheidingsprocessen. De ScheidingsNavigator is bedoeld om u handreikingen te geven om uw cliënten door het gehele scheidingsproces heen te navigeren.

Deze handreikingen bestaan uit onder andere een uitgebreide proceskaart waar de processen en de fasen van een 'doorsnee' (echt-)scheiding in opgetekend staan, een uitgebreide uitleg over de fasen binnen de processen waar cliënten mogelijk doorheen gaan en verschillende praktische modellen die als tools ingezet kunnen worden. Door het handzame A4-formaat van het boek zijn de checklists en modellen voor eigen gebruik gemakkelijk te kopiëren. Met behulp van de proceskaart kunnen cliënten zien in welke fase zij zich bevinden en welke stappen er nog genomen moeten worden.

De ScheidingsNavigator bevat ook tools om het collega-ouderschap te bevorderen en ook voor de kinderen, in verschillende leeftijdscategorieën, zijn tools ontwikkeld. Hierdoor wordt een bewustere manier van uit elkaar gaan begeleid, waarbij het na-huwelijk eveneens op de agenda komt te staan. De sleutel past niet meer op elke deur. Dynamische gezinnen en flexibel wonen. De Staat van de Welvaartsstaat. De stad is een boek. Over slimme steden, technologie en literatuur. De trajecten van niet-begeleide buitenlandse minderjarigen. Verwachtingen, agency en psychosociaal welzijn.

De vrederechter tot uw dienst. De wereld is rond. Een optimistisch masterplan voor de transformatie van business en maatschappij. De wereld redden. Met peer-to-peer naar een postkapitalistische samenleving. Onze samenleving steunt op het absurde idee van materiële overvloed en immateriële schaarste. We doen alsof de planeet oneindig is en plegen er dermate roofbouw op dat het overleven van de menselijke soort in gevaar komt.

Anderzijds bouwen we via auteursrechten en patenten artificiële muren rond menselijke kennis om sharing en samenwerking zo moeilijk mogelijk te maken. Het peer-to-peermodel, geïnspireerd door open source zoals Wikipedia, wil die logica omdraaien. Michel Bauwens ziet in nieuwe fenomenen zoals de samenwerkingseconomie, peer-to-peernetwerken, open source, crowdsourcing, fab labs, microfabrieken, de makersbeweging en stadslandbouw een weg naar een postkapitalistische samenleving, waarbij de markt zal onderworpen worden aan het algemeen belang. De wereld van De Wachter. Die droom heb ik nog steeds. Schoolloopbanen en levensverhalen van jongeren in een diverse samenleving. Over het boek:

Digitalis. Hoe we onze wereld kunnen heruitvinden. Dit was het nieuws niet. Diversiteitscompetentie. Niet culturen, maar mensen ontmoeten elkaar (Topoimodel). Diversiteits-communicatie. Verbindende communicatie & marketing. Divers jong. Over diversiteit bij en tussen jongeren in Vlaanderen. Dood en leven van grote Amerikaanse steden. Een leven lang opgejaagd. De plek van woonwagenbewoners in Vlaanderen. Een Wereld vol patronen. De geschiedenis van kennis. Eindeloos ouderschap. Zorgen voor je kinderen houdt nooit meer op. Emanciperen kun je leren. Kracht en macht, altijd en overal. Enquête research. Ethiek van de digitale media. Families in transitie, transitie in families.

Feitenkennis. 10 redenen waarom we een verkeerd beeld van de wereld hebben en waarom het beter gaat dan je denkt. Frames, formats en selfies. Wat moordenaars, hoofddoeken en bewakingscamera's vertellen over onze identiteit. Fundamentals of sustainable development. Futures. Turen naar onzekere tijden. Wending/Bonding/Trilling. Gedeeld geluk. Ouderschap in intentionele meeroudergezinnen. (E-book) Geluk 2.0. The World Book of Happiness. De wijsheid van 100 geluksprofessoren uit de hele wereld. Geluk voor kinderen. Geluk voor kinderen - vriendschap. Gemanipuleerd. Wie bepaalt jouw keuzes... Gender trouble. Feminism and the subversion of identity.

Generatie Z. Ken ze, begrijp ze en inspireer ze voor een beter leven. Gesluierde vrijheid. De moslima in de moderne wereld. Gigantisme. Van too big to fail naar trager, kleiner en menselijker. Grensverleggers. Over kwesties die ons verdelen. Grootmeesters van de sociologie. Grote verwachtingen in Europa. 1999-2019. Grote vragen over fijn stof. Halal of niet? Alle vragen omtrent islam en onderwijs in Vlaanderen beantwoord.

Handboek groepsdynamica. Een inleiding op theorie en praktijk. Help! Ik ben gelukkig. Schizofrenie van een samenleving. Hé reclassering! Het 50+ brein. Ouder wordende hersenen in de moderne maatschappij. Herdenken herdacht. Het gemankeerde (t)huis. Een visuele antropologie over de woonpraktijken van ouderen in Brussel. Het gezin is dood - Leve het gezin. Van verdeelde naar gedeelde opvoedingsverantwoordelijkheid. Het grote wereldtoneel. Over de kracht van verbeelding in crisistijd. Het huwelijk voorbij. Samen verder na de scheiding. (E-book) Het kind van onze dromen. Het klimaat zijn wij. De wereld redden begint bij het ontbijt.

Het klopt wel, maar het deugt niet. De maatschappelijke moraal in het nauw. Het mobielste land ter wereld. Een dialoog over duurzame mobiliteit. Het nieuwe puberbrein binnenstebuiten. Wat beweegt jongeren en hoe krijg je ze in beweging? Het Noble Purpose boek. Het recht om mens te zijn. Mensenrechten als moreel kompas. Het tekort van het teveel. De paradox van de mentale zorg.