background preloader

Maatschappelijke zorg

Facebook Twitter

Jeugdwerk

Jeugdzorg. Maatschappelijk werk. Sociaal beleid. Sociaal werk. (pleeg)kinderen en vreemd gedrag!? In 13 thema's: pleegangst, adoptie, loyaliteit, afstammingsonrust, gehechtheid, rouwen, seksueel misbruik, ADHD, borderline, depressie, pesten, autisme, sociaal onhandig. Martine F.

(pleeg)kinderen en vreemd gedrag!? In 13 thema's: pleegangst, adoptie, loyaliteit, afstammingsonrust, gehechtheid, rouwen, seksueel misbruik, ADHD, borderline, depressie, pesten, autisme, sociaal onhandig.

DelfosNelleke Visscher ISBN: 9789088501050 168 pagina's 2e herziene druk, 2013Kinderen kunnen vreemd gedrag vertonen. Wanneer een pleegkind een pleeggezin binnenstapt, komt het niet alleen. (Te) hoge werkdruk: psychosociaal risico of economische dwangmatigheid? De limieten van het welzijnsrecht. Met bijdragen van Patrick Humblet, Kelly Reyniers, Marc Rigaux, Marc Vandeweerdt, Anne Van Regenmortel, Christophe Vanroelen en Valérie Vervliet. Dat voor vele werknemers de werkdruk in ondernemingen en organisaties de voorbije decennia aanzienlijk is toegenomen, kan en mag geen twijfel lijden. De oorzaken zijn veelvuldig en van uiteenlopende aard. Denken we maar aan de zeer scherpe (internationale) concurrentie die talrijke ondernemingen aanzet tot het opdrijven van de productiviteit en het drukken van de personeelsbezetting, de drang van ondernemingen om de aandeelhouders steeds weer consistente dividenden uit te betalen, of nog, de informatisering van de professionele en commerciële verhoudingen, die voor een sterk verhoogde en versnelde menselijke interactie binnen en buiten de bedrijven zorgt.

Analyseren in kwalitatief onderzoek. Denken en doen. Bewijsvoering binnen praktijkgericht onderzoek. Methodologische en wetenschapstheoretische reflecties op de onderbouwing van professionele interventies. Bind-Kracht in armoede. Klantgerichte hulpverlening in dialoog. Boek 2. Case studies. Wat, wanneer en hoe? Contextbegeleiding gestript. Praktijkhandboek. Contextbegeleiding is geen gemakkelijke job.

Contextbegeleiding gestript. Praktijkhandboek.

Je bevindt je middenin chaotische, complexe en vaak kwetsbare situaties en probeert naar best vermogen het verschil te maken voor kinderen, jongeren en gezinnen in nood. Dit praktijkboek biedt dan ook geen star protocol, maar een theoretisch kompas. Er wordt ingegaan op de basishouding, weerstandspatronen, (on-)veiligheid, supervisie, parallelle processen in de organisatie, … Intensieve Pedagogische Thuisbegeleiding (IPT) is een model dat hierbij richting geeft, maar tegelijk ook uitdrukkelijk ruimte laat voor de expertise en creativiteit van de contextbegeleider én van het gezin. Het is een manier om methodisch aan de slag te gaan binnen contextbegeleiding zonder alles te betonneren in starre protocollen of strenge richtlijnen.

Auteur: Roos Steens. Dat verandert de zaak. Een bijdrage tot de articulatie van integrale jeugdhulp. Het project Integrale jeugdhulp is een brede en gelaagde poging tot hervorming van de jeugdhulpverlening.

Dat verandert de zaak. Een bijdrage tot de articulatie van integrale jeugdhulp.

Daarbij zijn ontzettend veel mensen betrokken. Van cliënten, cliëntvertegenwoordigers over hulpverleners, directies en hun vertegenwoordigers in koepels tot en met leidend ambtenaren, hun medewerkers en politiek verantwoordelijken. Het is ook een thematiek die de gemoederen beroerd heeft en nog beroert. De tegenstellingen in visies, commentaren, meningen, uitlatingen, houdingen waren prominent aanwezig tijdens deze hele hervorming. Maar niets zou nefaster zijn voor de jeugdhulpverlening dan het opheffen van alle verschillen: in de praktijk, in het spreken en denken over en in het verwerven van kennis over de jeugdhulpverlening. De effectiviteit van residentiële zorg. Een follow-up studie onder ex-bewoners van het Leerhuis. Marjolein BaanJan Janssens ISBN: 9789088504099 80 pagina's 1ste druk, 2013De effectiviteit van residentiële zorg beschrijft een bijzondere vorm van residentiële jeugdzorg: het Leerhuis.

De effectiviteit van residentiële zorg. Een follow-up studie onder ex-bewoners van het Leerhuis.

In maart 2007 heeft het Leerhuis zijn deuren geopend. Dit hulpaanbod voor jongeren vanaf vijftien tot en met achttien jaar, kenmerkt zich door hulpverleningsaspecten van een leefgroep en een fasehuis te combineren. Vanuit de praktijk bleek vraag te zijn naar deze tussenvorm in het al bestaande residentiële hulpaanbod. Marjolein Baan en Jan Janssens bespreken in dit boek uitkomsten van een praktijkgericht onderzoek naar de effectiviteit van het Leerhuis.

De kracht van oplossingen. Handboek oplossingsgericht werken. De kracht van oplossingen kan met recht het handboek voor oplossingsgericht werken genoemd worden.

De kracht van oplossingen. Handboek oplossingsgericht werken.

Deze vertaling van de internationale herziene editie bouwt voort op eerder verschenen uitgaven. Sinds de verschijning van de eerste Engelstalige versie in 1998, die vooral gericht was op de (geestelijke) hulpverlening, heeft het oplossingsgericht werken een enorme vlucht genomen. Het oplossingsgericht werken wordt inmiddels toegepast in een groot aantal verschillende beroepen en in organisaties waarin werken met mensen van groot belang is.

De Engelstalige versie is vertaald in het Chinees, Deens, Duits, Fins, Frans, Hongaars, Japans, Koreaans, Noors, Pools en Zweeds. De regisseur. Empowerment in de maatschappij. De schat van je leven. Herinneringen ophalen met mensen met dementie. ‘Ze kunnen zich vaak de naam van hun meester uit de lagere school herinneren, maar weten niet meer wie ze gisteren op de koffie kregen.’

De schat van je leven. Herinneringen ophalen met mensen met dementie.

Voor wie iemand met dementie verzorgt of in zijn omgeving heeft, klinkt de uitspraak erg herkenbaar. Mensen met dementie vergeten veel. Maar tezelfdertijd lijken sommige dingen in hun geheugen gebeiteld. De staat van het gezin. Wie zorgt voor onze kinderen? En ze leefden nog lang en gelukkig. Kinderen en scheiding. Liesbeth Groenhuijsen ISBN: 9789066659322 192 pagina's 3e druk, 2013Globaal eindigt één op de drie huwelijken in een scheiding.

En ze leefden nog lang en gelukkig. Kinderen en scheiding.

In veel gevallen zijn er kinderen betrokken bij deze scheidingen. Dit boek gaat over hen, over de betekenis van scheiding in het leven van een kind. Wat verliest het kind, wat ervaart het kind, hoe verwerkt het een scheiding en wat betekent een scheiding voor zijn ontwikkeling op korte en op langere termijn? Het kleine helpen. Bouwen aan buurtnetwerken rond ouderen. De juiste prijs wordt berekend na inloggen.

Het kleine helpen. Bouwen aan buurtnetwerken rond ouderen.

Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten. Bouwen aan buurtnetwerken rond ouderen door Leen Heylen en Liesbet Lommelen Dit praktijkboek reikt concrete handvatten aan voor praktijkwerkers die de buurtnetwerken (= de sociale netwerken in de eigen woonomgeving) van sociaal geïsoleerde ouderen willen versterken. Onder deze brede omschrijving kunnen veel initiatieven schuilgaan. Het verpleeghuis van de toekomst is (een) thuis. ICF Nederlandse vertaling van de International Classification of Functioning, Disability and Health. De ICF, in een eerdere ontwikkelfase bekend als ICIDH, is een raamwerk van WHO¿classificaties dat een gestandaardiseerd begrippenapparaat biedt voor het beschrijven van het menselijk functioneren en de problemen die daarin kunnen optreden.

ICF Nederlandse vertaling van de International Classification of Functioning, Disability and Health.

De ICF stelt onder meer de zorgverlener in staat verbonden begrippen in een gemeenschappelijke standaardtaal vast te leggen en binnen en buiten de gezondheidszorg eenduidig hierover te communiceren. Het systeem is bedoeld voor brede toepassing in de gezondheidszorg en daarbuiten, zoals in de wereld van het onderwijs, de arbeid en de sociale zekerheid. Toepassingen van de ICF zijn ook bekend op de terreinen van wetgeving, beleid, enquêtes en statistiek. Jan, een levensverhaal. Over vastlopen, veerkracht en perspectieven in de zorg. Nanny Noordman ISBN: 9789088504495 128 pagina's 1ste druk, 2013‘Ieder van ons neemt zijn eigen verhaal mee door het leven heen.

Jan, een levensverhaal. Over vastlopen, veerkracht en perspectieven in de zorg.

Dat verhaal zegt iets over ons. En af en toe laten wij stukjes van ons levensverhaal horen, waardoor anderen ons beter leren kennen. Jan zal zijn levensverhaal niet zelf kunnen vertellen, daarom heeft zijn moeder het opgeschreven, voor alle mensen die hem nu en in de toekomst zullen begeleiden. Zij kunnen in dit verhaal zien wie Jan was en is, en zo een completer beeld van hem krijgen.' Jan woont in een instelling voor mensen met een beperking en heeft een zeer complexe en intensieve zorgvraag.

Jongereninformatie- en advieswerk. Over het boek: Jongeren hebben op hun weg naar volwassenheid informatiebehoeften en problemen die duidelijk verschillen van die van volwassenen. Deze specifieke behoefte wordt beïnvloed door de psychische en lichamelijke ontwikkeling van jongeren. De noodzakelijke informatie houdt verband met hun dagelijkse levenssituaties, om zich te oriënteren in hun leefwereld of keuzes te maken of om problemen op te lossen. In talrijke sectoren, die op grond van hun functie direct contact hebben met jongeren, zoals jeugdwerk, jeugdhulpverlening, bibliotheken, onderwijs enz. bestaat reeds lang aandacht voor deze informatie- en hulpvragen van kinderen en jongeren.

Maar dit is vaak op een impliciete wijze. Kind-, opvoedings- en gezinsdiagnostiek in FACE-perspectief. Een jongere en diens gezin zijn inherent verbonden, maar hoe kan deze vaststelling coherent verrekend worden in het kinddiagnostische handelen? Welke plaats verdient de evaluatie van opvoedings- en gezinseigenschappen in dit proces? Hoe kan, formeel en informeel, gepeild worden naar de afstemming van de denk- en voeldynamiek bij het kind en de gezinsleden om hieruit naast knelpunten, ook bronnen van veerkracht af te leiden die de begeleiding faciliteren?

Dat zijn enkele van de hoofdvragen die dit boek behandelt. Vanuit een dynamisch biopsychosociaal ontwikkelingsmodel met oog voor draaglast en –kracht worden handvatten aangereikt om deze kennis systematisch te vertalen naar een handelingsgerichte diagnostiek waarin zowel het kindperspectief als dat van de gezinsleden een volwaardige functie vervullen. Dit boek richt zich in hoofdzaak tot studenten, docenten en hulpverleners werkzaam met kinderen en jeugdigen. Kindermisbruik en macht. Met voorwoorden van Manu Keirse en Rik Devillé In 1981 beleeft Los Angeles een primeur: een katholieke priester pleit schuldig aan seksueel misbruik van minderjarigen. Het is maar het eerste briesje van een orkaan die de Kerk de volgende decennia op haar grondvesten zal doen daveren. Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Ierland, Groot-Brittannië, Oostenrijk, Polen en Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland en uiteraard België: geen land blijft gespaard. Vertrekkend vanuit die golf van misbruik door pastoors en bisschoppen wandelt emeritus hoogleraar Karel Pyck door een paar decennia pedofilieschandalen, van het Nederlandse dorpje Oude Pekela tot Marc Dutroux.

Kindermishandeling: signaleren en handelen. Adrie Wolzak ISBN: 9789085600619 160 pagina's 7e geactualiseerde druk 2012Sandra is erg stil en speelt nauwelijks met andere kinderen. Marga heeft de indruk dat er iets mis is, ze vermoedt bij Sandra thuis. Ze zou daar graag meer aanwijzingen voor hebben, maar ze weet eigenlijk niet goed waar ze op moet letten. Het gezin is niet voor ieder kind een veilige plek: elk jaar weer worden duizenden kinderen mishandeld, verwaarloosd of misbruikt. Hoe zie je aan een kind dat het thuis in de knel zit? En wat doe je als je je zorgen maakt over een kind? Kleine verhalen van krachtig welzijnswerk. Lean in gezondheids- en welzijnsvoorzieningen. Een praktisch boek boordevol instrumenten, valkuilen en toepassingen.

Leer(r)echt in Rizsas. Institutionele pedagogie (IP): praktijk en reflectie. Mantelkracht. Coachingprogramma voor mantelzorgers. Mensgericht sociaal ondernemen. Mijn held is een hulpverlener. Over zorg in een superdiverse wereld. OMG zelfregie. Unieke inkijk in een veranderproces in de zorg. Oog voor kwaliteit. Visualiseren van kwaliteitszorg. Praktijkonderzoek op niveau. Inspelen op onderzoeksdilemma's bij sociale studies. Recht voor welzijnswerkers. Samen aan de slag naar volwaardig partnerschap in een persoonsgericht ondersteuningsproces (+ afstemmingstabel).

Samen werken tegen kindermishandeling. Het Protocol van Moed en de grenzen van het beroepsgeheim. Time to ACT! Het basisboek voor professionals (+CD-rom). The health gap. The challenge of an unequal world. Tussen centrum en periferie. Over de integratie van netwerken tussen hulpverleningsorganisaties. Waarheid, durven, ... trauma? Seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen en jongeren.

Werkboek cultuursensitieve zorg. Zie de mens. Pleidooi om anders naar elkaar te kijken.