background preloader

Agro- en biotechnologie

Facebook Twitter

De Belgische Voedingsmiddelentabel. Meet weet eet. De Belgische Voedingsmiddelentabel Nieuw en herwerkt: 6de editie!

De Belgische Voedingsmiddelentabel. Meet weet eet.

Wat bevat onze voeding ? Voeding heeft dagelijks een belangrijke plaats in ons leefpatroon. Meer en meer wordt de consument zich bewust van het belang van een goede gezondheid, waar onder andere voeding een belangrijke factor voor is. Veel kwaaltjes kunnen voorkomen worden door het hanteren van een gezonde en evenwichtige voeding. De mens is bekommerd om zijn gewicht, zijn fysieke conditie en dus ook om zijn voeding. De Belgische Voedingsmiddelentabel kan een hulpmiddel zijn indien men zo gevarieerd mogelijk wil eten. In deze 6de editie werd er extra aandacht besteed aan soepen, bereide gerechten, vegetarische producten, sojaproducten enz.... . De gepubliceerde gegevens van deze generieke databank zijn mediaanwaarden berekend binnen de gegroepeerde data van een productset met vergelijkbare merkproducten. Enkele voorbeelden uit de Belgische Voedingsmiddelentabel - 6de editie: (pdf)*: De Nederlandse Regenwormen. Heukels' Flora van Nederland. Leni Duistermaat is onderzoeker bij Naturalis Biodiversity Center en erelid van Nationaal Herbarium Nederland in Leiden.

Heukels' Flora van Nederland

Ze promoveerde aan Rijksherbarium aan Universiteit Leiden en werkte als wetenschapper bij Stichting FLORON en voor het tijdschrift Tropical Ecology van Cambridge University Press. Ook was ze senior onderzoeker bij SBG-Herbarium. Actueel en compleet boek over de flora van Nederland;met een schat aan gedetailleerde illustraties;wetenschappelijk onderbouwd en uitgebreid getest in veldexcursies.

Heukels’ Flora van Nederland is het standaardwerk over de flora van Nederland. Het is een uniek boek in zijn soort. Heukels' Flora van Nederland is geschikt voor studenten aan de lerarenopleiding biologie en (eerstejaars) biologiestudenten. Introduction to biotechnology. · Career Profiles highlight potential jobs in the biotech industry.

Introduction to biotechnology

Career Profiles introduce students to different career paths in the biotechnology industry and provide detailed information on job functions, salaries, and guidance for preparing to enter the workforce. All profiles can be accessed on the textbook’s Companion Website available at Additionally, a “Business of Biotechnology” section in Chapter 1 describes biotech company organization and structure, top biotechnology and pharmaceutical companies, and features updated data on the biotechnology industry worldwide. · An Updated Companion Website includes animations, revised practice question sets for students, Career Profiles and other career information, and activities. Other website resources include study aids, such as flashcards, chapter reviews, and additional web resources. · Analytic Case Studies, at the end of every chapter, highlight current research connected to key topics from the chapter. Chapter 9: Bioremediation.

Planten van hier. Praktijkboek voor een duurzame leefomgeving met inheemse flora. Hoe maken we onze leefomgeving duurzamer en bloemrijker?

Planten van hier. Praktijkboek voor een duurzame leefomgeving met inheemse flora.

‘Planten van hier’ toont overtuigend de voordelen van een gevarieerd landschap rijk aan inheemse flora: voor onszelf, de biodiversiteit en onze economie. Dit rijk geïllustreerde boek biedt veel inspiratie en concrete voorbeelden voor burgers, beheerders en grondeigenaren, om de eigen omgeving 'groener' te maken. Aan bod komen aanleg en beheer van kruidenrijke vegetaties en bijzondere initiatieven om inheemse flora voor de toekomst te bewaren, zoals in kruidenrijke bermen en dijken, bloementuinen, fleurige binnensteden en bedrijfsterreinen. 50 soorten wilde planten in hun relatie tot hun omgeving en in het bijzonder met insecten worden beschreven.

Ook de verbinding met de mens wordt zichtbaar gemaakt. In samenwerking NL Bloeit! Auteur(s): Henny Ketelaar Druk: 2 Pagina's: 264 Formaat: 29,7 x 22 cm Uitvoering: hardcover, full colour Verschijningsjaar: 2018 Gewicht: 1406 gram. Veldgids Nederlandse Flora. Met deze geïllustreerde flora van Nederland breng je meer dan 2000 Nederlandse plantensoorten - zonder al te veel voorkennis - snel en makkelijk op naam aan de hand van een nieuwe methode.

Veldgids Nederlandse Flora.

De focus ligt op waarneembare veldkenmerken wat ideaal is voor beginners. Gevorderden vinden de verschillen tussen soorten in één oogopslag terug. Dat is vooral handig in het veld. De determinatiesleutels zijn - vergeleken met andere flora's - compact en overzichtelijk. Steeds is duidelijk zichtbaar wat onderscheidende en wat aanvullende kenmerken zijn. Iedereen leert snel met deze flora werken en ook ‘moeilijke’ groepen blijken toegankelijk. Veldgids plantengemeenschappen van Nederland. Nu sterk herzien en weer beschikbaar!

Veldgids plantengemeenschappen van Nederland.

Hét standaardwerk over wilde planten en hun omgeving voor plantenliefhebbers, ecologen en beheerders. De eerste praktische, beknopte gids over de Nederlandse plantengemeenschappen en bijbehorende plantensoorten. Niet eerder is zoveel informatie over de flora van Nederland en vegetatiekunde in één boek bijeengebracht. Inleiding in de plantenecologie en vegetatiekundeBeschrijft alle Nederlandse plantengemeenschappen (open water en moerassen, graslanden en heiden, kust en binnenlandse pioniermilieus, ruigten, bossen en struwelen)Determinatiesleutels voor de plantengemeenschappen op basis van standplaatskenmerkenPer groep soortensamenstelling, voorkomen in Nederland en ecologieMet goede foto's, verspreidingskaarten, tabellen en grafieken De 'Veldgids Plantengemeenschappen van Nederland' bundelt de kennis en jarenlange ervaring van vier Nederlandse vegetatiekundigen.

Auteur(s): Onder redactie van Joop Schaminée Druk: Tweede herziene editie.