background preloader

Useful

Facebook Twitter

Σταμάτα να το λες λάθος! Φράσεις που ποτέ δεν θα πούμε σωστά. «Χαίρετε!»

Σταμάτα να το λες λάθος! Φράσεις που ποτέ δεν θα πούμε σωστά

Πλήρες υλικό για την ορθογραφία σε Δημοτικό και Γυμνάσιο. Στα παρακάτω links θα βρείτε αρκετές ιδέες ώστε η ορθογραφία να γίνει και αυτή μια παιχνιώδης και δημιουργική δραστηριότητα.

Πλήρες υλικό για την ορθογραφία σε Δημοτικό και Γυμνάσιο

Διαβάστε ένα άρθρο της Ε. 900 ελληνικά χειρόγραφα διαθέσιμα online από τη Βρετανική Βιβλιοθήκη. Η Βρετανική Βιβλιοθήκη ψηφιοποίησε και διαθέτει πλέον online περισσότερα από 900 ελληνικά χειρόγραφα, προσφέροντας πρόσβαση σε μια από τις πιο σημαντικές ψηφιακές συλλογές τέτοιου είδους στον κόσμο, μαζί με αυτές της Βιβλιοθήκης του Βατικανού και της Λαυρεντιανής Βιβλιοθήκης στη Φλωρεντία.

900 ελληνικά χειρόγραφα διαθέσιμα online από τη Βρετανική Βιβλιοθήκη

Στην ψηφιακή συλλογή θα βρείτε έγχρωμες εικόνες υψηλής ανάλυσης του κάθε χειρογράφου, και θα μπορέσετε να εξερευνήσετε την εξωτερική του μορφή (υλικό γραφής, διαστάσεις, αρίθμηση φύλλων, είδος και αρίθμηση τευχών, παρουσία ή απουσία υδατοσήμων, διακοσμητικά χαρακτηριστικά, είδος της στάχωσης, κατάσταση του χειρογράφου). Sign Up. How to Eat Your Way to Better Grades. The saying goes that you are what you eat, so when it comes to exam time it makes sense to think carefully about what you are feeding your body.

How to Eat Your Way to Better Grades

Food is fuel and knowing what to eat and drink ahead of exams can make all the difference to your performance. A key factor in how well you do in an exam is “cognitive function”, which pretty much means the functioning of the brain. This includes variables such as memory and attention, and it can be easily affected by how much, and what type of food you do or do not eat. 10 Apps that Fuel Creation with Technology Across the Content. "5 Value Tools for Literacy in the Elementary Classroom" the link is here!

10 Apps that Fuel Creation with Technology Across the Content

Recently we have been out and about on the summer professional development circuit. 10 free tools for creating infographics. For all the importance we place on text, it's an indisputable fact that images are processed in the brain faster than words.

10 free tools for creating infographics

Hence the rise and rise of the infographic which, at its best, transforms complex information into graphics that are both easy to grasp and visually appealing. No wonder magazine readers and web visitors love the best infographics. The only problem is, infographics that look like they were simple to make are often anything but. Creating something beautiful and instantly understandable in Photoshop CC is often beyond the limits that time allows. Posters & Infographics. FlipBook. Αρχαία Ελληνικά-Συντακτικό σε κωμικογραφήματα, Syntaxe du grec ancien en BD, Bibliothèque Projet Homere. Digital Storytelling: What it is… And… What it is NOT. I was lucky to have shared my childhood bedroom for a few years with my grandmother, when she had come to live with us after an illness.

Digital Storytelling: What it is… And… What it is NOT

At bedtime, she would tell me stories of her parents and three brothers and growing up in East Prussia, fleeing to the West after WW2 and the things that occupied her mind. I was hooked on storytelling. The fascination grew when technology became available and opened up possibilities that were just not possible before. I would give anything to have been able to record my grandmother’s stories and have shared them with my own children years later. Humans are natural storytellers. 15 Common Mistakes Teachers Make Teaching With Technology. 15 Common Mistakes Teachers Make Teaching With Technology by Terry Heick The role of technology in learning isn’t entirely clear–or rather, is subjective.

15 Common Mistakes Teachers Make Teaching With Technology

While it clearly is able to provide access to peers, audiences, resources, and data, it also can be awkward, problematic, distracting, performing more strongly as a barrier to understand than anything else. VideoNot.es: The easiest way to take notes synchronized with videos! How to Make a Cartoon: Top 7 Animated Video Makers - Freemake. How to Make a Cartoon Yourself: Top 7 Animated Video Makers Compared Video production is not an easy and cheap matter.

How to Make a Cartoon: Top 7 Animated Video Makers - Freemake

A short video for your YouTube channel or website may cost several thousand dollars if you address to professional video studios. App of the Week: Vibby. In this weekly blog, our own Emily Jeanes gives readers the lowdown on web apps that educators can use inside Haiku Learning.

App of the Week: Vibby

Emily is the very first Haiku Learning Sales Engineer. Edtech ninja, sci-fi writer, and proud transfer from our award-winning Client Services team, she brings with her a passion for researching, playing with and integrating awesome educational tools into Haiku Learning. Like Haiku Learning, she likes to think she plays well with others. What the flip? Exploring technologies to support a flipped classroom by @katessoper. A flipped classroom is one where the lectures become the homework and the traditional homework tasks take place in the lesson time. This enables students to attend sessions with an understanding of the subject and to conceptualise and build upon it through doing exercises in class, with you, as the tutor, on hand to answer questions and explore the topic in more detail.

This moves the tutor from the “sage on the stage, to the guide on the side” (King, 1993). This is a re-blog post by Kate Soper and published with kind permission. The original post can be found here. Read more posts from Kate by clicking here. Do you have a blog post which you are proud of? Ραντεβού - Μάρκος Σεφερλής - 15.5.2016 - HD. 20 Free Stock Photo Sites for Your Social Media Images.

50 Education Technology Tools Every Teacher Should Know About. Via Edudemic Technology and education are pretty intertwined these days and nearly every teacher has a few favorite tech tools that make doing his or her job and connecting with students a little bit easier and more fun for all involved. Yet as with anything related to technology, new tools are hitting the market constantly and older ones rising to prominence, broadening their scope, or just adding new features that make them better matches for education, which can make it hard to keep up with the newest and most useful tools even for the most tech-savvy teachers. Here, we’ve compiled a list of some of the tech tools, including some that are becoming increasingly popular and widely used, that should be part of any teacher’s tech tool arsenal this year, whether for their own personal use or as educational aids in the classroom.

Technology and Education. EDpuzzle. Interactive Video Platform. Mix for Education. ShareX - Take screenshots, Annotate, Upload and share URL in clipboard. Free Screen Sharing and Online Meeting Software. This Graphic Explains 20 Cognitive Biases That Affect Your Decision-Making.

8 Technologies That Will Shape Future Classrooms. What does the future of learning hold? What will classrooms of the future be like? Emerging technologies such as cloud computing, augmented reality (AR) and 3D printing are paving the way for the future of education in ways we may have yet to see. MindMapPedia - Mind Map Encyclopedia.

15-best-brainstorming-and-mind-mapping-tech-tools-for-every-creative-mind. In order to be able to see a relationship between various ideas and information, we use mind mapping. This includes gathering thoughts, coming up with new ideas, project planning, and more to solve problems or have novel ideas. Today I compiled thea list of 15 mind-mapping tech tools that will help every creative mind be even more creative. How to Use Prezi to Create Visual Lessons. Using Prezi, you can create a visual classroom without succumbing to death by PowerPoint. Its interactive features, zooming display, and creative options will enable your visual lessons to engage students without distracting them from lesson objectives. With all those bells and whistles, Prezi might sound complicated, but it’s actually quite simple to use.

Read on, and I’ll show you how to use this innovative tool. 3D for Everyone. Make Your Images Interactive. ClassFlow. The Best 8 Tools to Create Posters for your Classroom. Today, we are sharing with you some great web tools that you can use to create your own posters and customize them the way you want. Check out the list below and share with us what you think of them. Enjoy 1- Poster My Wall This is one of the most popular web tools out there. It allows you to create awesome posters using either your own images or from the selection provided there. Free Logo Maker, Design, Software, Generator, Creator, Online.

Create & Find Multimedia Lessons in Minutes. Make mobile learning awesome! Student creation Share materials Free! Get our new app! Save time by using free lessons & activities created by educators worldwide! Zaption - Interact & Learn with Video Lessons. Create 3D Games without Coding! An Illustrated Book of Bad Arguments. The Museum of the World: ένα διαδραστικό εργαλείο για το μάθημα της Ιστορίας.

Alexandros

Ψηφιακοί Δελφοί > Αρχική. Top 10 Text To Speech (TTS) Software For eLearning. 5 Digital Tools For The Flipped Classroom. Hafsa Wajeeh, dtopgadgets Have you “Flipped your classroom” yet? The flipped classroom is a useful technique that has moved lectures out of the class, and onto digital media. 54 Flipped Classroom Tools For Teachers And Students.

Αερόστατο. Μάθηση και εκπαιδευτικά παιχνίδια για τα παιδιά του δημοτικού. Benefits of Gaming: What Research Shows. Games and Your Brain: How to Use Gamification to Stop Procrastinating. It is Thursday afternoon. Hump day. You are being humped. Το mywebook αλλάζει το διαδίκτυο. Το mywebook.com, το γνωρίζουν πλέον όλοι. Πρόκειται για μία πρωτοποριακή πλατφόρμα που την έχουν εγκαταστήσει χιλιάδες χρήστες του διαδικτύου, ως πρώτη τους σελίδα.

Νεοελ. Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Δεκάδες χρήσιμες ιστοσελίδες ιστορίας. · Ελληνική Ιστορία, Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού: Εικονογραφήσεις της Ιλιάδας και της Οδύσσειας. Το 1956, εκδοτικός οίκος της Νέας Υόρκης ανέθεσε στους Alice και Martin Provensen να εικονογραφήσουν για τους μικρούς αναγνώστες τους, την Ιλιάδα και την Οδύσσεια. Μηχανές Αναζήτησης Επιστημονικών Άρθρων. «Πολιτισμοί του Διαδικτύου», μελέτες για των Ελλήνων τις ψηφιακές κοινότητες.