background preloader

FN dagen

Facebook Twitter

Fn. Lyssna på En plats är tom - FN-dagen. Printable World Flags. Europas flaggor. Om hela världen var en by. SLI.SE - FN & UNICEF - En översiktsfilm om FN och barnkonventionen. Utbildningsradion, 2013, Från 6 år, 14 min.

SLI.SE - FN & UNICEF - En översiktsfilm om FN och barnkonventionen

U102763-01 Del 1 av 16. Ami, Bruno, Coco och Dani får en chans att rädda teatern från nedläggning. På sjukhuset opereras ett trasigt ord som lämnats in akut, och i Bokstavsbutiken får butiksbiträdet Dick en chans att övertyga en kund som tvivlar på nyttan med bokstäver. Blogg1A-233.jpg (JPEG Image, 3264 × 2448 pixels) - Scaled (31%) Färglägga flaggor. Gör barnkonventionen till lag - UNICEF Sverige. Barnkonventionens status i Sverige FN:s konvention om barnets rättigheter, även kallad barnkonventionen, är ett rättsligt bindande dokument som innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn.

Gör barnkonventionen till lag - UNICEF Sverige

Barnkonventionen antogs den 20 november 1989 av FN:s generalförsamling. Idag har 196 stater ratificerat (förpliktat sig att följa) barnkonventionen. USA är därmed det enda landet som inte har ratificerat barnkonvention. FN-Dagen.