background preloader

STL Skriva sig till lärande

Facebook Twitter

Kamratrespons. Mina ord, dina ord. Struktur: Mina ord, dina ord Strukturen Mina ord, dina ord är en utmärkt övning för att påbörja kunskapsdelning i en grupp.

Mina ord, dina ord

Den är enkel att följa och planera, alla eleverna är delaktiga i samtal och lär sig av varandra. Strukturen använder sig av alla de förutsättningar som behövs vid Kooperativt Lärande och tränar på att hålla mångsidig och öppen interaktion mellan elever. Strukturen kan användas i alla ämnen och lämpar sig utmärkt som brainstorming, för att skapa gemensamma begreppskartor, utvärdera förförståelsen inför nytt arbetsområde, ge ord till berättande texter och mycket annat!

Strukturen går att göras både individuellt och i par. Del 1: Mina ord Börja med en EPA eller PPT om det valda ämnesområdet för att sätta igång deras tankar och ge idéer.Dela ut listan med Mina ord, Dina ord till par eller individuellt.Instruera eleverna att de ska hålla sig till enskilda ord eller en kort mening. Del 2: Dina ord Övningen är enkel, rolig och leder till att kunskaper delas i en grupp. Mina ord, dina ord - mall. Cirkelmodellen för genrebaserad undervisning. Quizlet – lär ord och begrepp enskilt eller tillsammans! – Patricia Diaz. Tl;dr: ett inlägg som handlar om Quizlet och Quizlet Live.

Quizlet – lär ord och begrepp enskilt eller tillsammans! – Patricia Diaz

Nedan finns en bildguide som förklarar hur det går till att skapa konto, sets, dela med eleverna och spela Quizlet Live. (Sedan följer ett längre inlägg där Quizlet beskrivs mer i detalj.) Quizlet har länge varit en riktig favorit, både hos mig och mina elever! Ursprungsversionen är till för att öva ord och begrepp på egen hand via ord/begreppslis tor som man antingen skapar själv eller så återanvänder man andras. Toppenbra för många elever! Sedan lanserades ju Quizlet Live och livet (och lektionerna) blev lite roligare! Idag frågar mina elever efter Quizlet Live på ungefär samma sätt som när vi introducerade Kahoot för några år sedan. Tidigare hade eleverna mest använt Quizlet för att öva ord på olika språk och även vanligt förekommande begrepp i olika ämnen så som SO och NO.

En av de många fördelarna med Quizlet är att man även kan söka efter andra sets inom ett specifikt område som andra har skapat. Såhär fungerar det: Quick fix till språkutvecklande undervisning. Nä, någon quick fix finns tyvärr inte men för oss som gillar checklistor så har Pauline Gibbons skrivit några bra checklistor som jag tänkte visa er.

Quick fix till språkutvecklande undervisning

Checklistorna kommer från hennes böcker Stärk språket stärk lärandet och Lyft språket lyft tänkandet. Jag fick en fråga från Sara Bruun om hur man kan arbeta mer språkutvecklande inom engelskundervisningen och då kom jag och tänka på Pauline Gibbons checklistor. Den ena handlar om att i undervisningen få variation och balans mellan att tala, lyssna, läsa och skriva och den andra handlar om fem steg att öka språkmedvetenheten i ämnesundervisningen.

Den sista jag tänkte visa er handlar om fem steg för planering av ett språk- och kunskapsutvecklande arbetsområde. Skolverket har också tagit fram en checklista som kan vara användbar: Checklista för språk- och kunskapsutvecklande undervisning. Vad innebär ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt? Språket bär kunskapen: Att stötta skrivande. Checklista fyra sprakfardigheter. Fem steg for planering av sprakutvecklande undervisn. Språket i ämnet: Språk är makt. Orden ger eleverna en skjuts framåt. Skolans läroplan genomsyras idag av flera språkliga förmågor.

Orden ger eleverna en skjuts framåt

Eleverna ska kunna analysera, dra slutsatser, reflektera, jämföra, diskutera, motivera, förklara och beskriva. Hur kan vi verka för att stärka förståelsen och uttrycksförmågan hos våra elever? Dagens inlägg handlar om arbete med skolordförråd, en del av ett språkutvecklande arbetssätt. Genom att arbeta aktivt med att stärka och utveckla elevernas ordförråd ökar vi deras förmåga att tillgodogöra sig undervisning och bli mer delaktiga i samhället. Förmågan att tillgodogöra sig omvärldskunskap begränsas av ett bristande ordförråd och om en text innehåller 10-20% okända ord påverkas läsförståelsen negativt. Ord som gör störst skillnad För att lättare urskilja de ord som skulle göra störst skillnad för elever att lära sig kan man dela in ord i tre nivåer. Exempel på arbetsgång Att skapa en djup och god ordförståelse är ett viktigt uppdrag i skolan och förhållningssättet till arbetet med ord behöver vara genomtänkt och planerat.

Grupparbeten i Teams – Eventful Supportartiklar. IKT1 3 02A 01 orkestrering. Padlet på dator. PML16 Matematikundervisning med digitala verktyg. Ordförråd och begrepp. Analysmall matematik - STL 2016/17. Lgr 11 Vilket syfte, utifrån Lgr 11, har jag med arbetsområdet?

Analysmall matematik - STL 2016/17

Vilka kunskapskrav, enligt Lgr 11 har jag valt ut att arbeta mot? Syfte:Undervisningen i matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens utrycksformer. Kunskapskrav: Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang.

#STLgotland

(1) Fler datorer i skolan men teknikkrångel skapar problem. Lärarkompetens, vad är det? - om TPACK. Stl del 2. Stl del 1. Oct 29, 2018 1 29 PM. Oct 29, 2018 8:16 PM.