background preloader

Norie

Facebook Twitter

Marie Nordström

SVA Nyanlända

Malinsklipp Genre Flash Fiction. Textyper Marie. Stavning. Språkriktighet. Svensk grammatik. Språkhistoria. Dylan Wiliam. Skriva till filmklipp. Muntlig övning - beskriva bilden - Lektionsbanken.se - Lärare inspirerar lärare. Sidan du försöker nå kräver att du är medlem i Lektionsbanken.

Muntlig övning - beskriva bilden - Lektionsbanken.se - Lärare inspirerar lärare

Logga in Du åtar dig ingenting och det kostar inget. Bli medlem i Lektionsbanken.

Stödanpassningar

Skoltips allmänt. Drömmen om det goda - en väg till lugn och ro i skolan. Svenska (åk 6-9) Högskoleprovet – hur många ord kan du? Svenska, textad. Ingridremvall. Sinnesövning Då vi skriver tänker vi oftast på det man ser med ögonen.

ingridremvall

Men lika viktigt för berättelsen är våra övriga sinnen. Genom att diskutera hur saker upplevs med övriga sinnen ges inspiration till att krydda sin berättelse med detta. Metodik: Denna övning gör jag genom att visa WS-deltagarna bilder av de olika sinnena. Sedan får de spåna fritt (jag skriver på post-itlappar) vad kan man smaka, känna, höra, känna - i relation till PLATS och SAK/FIGUR. Sedan uppmanas de att försöka få med ett eller flera sinnen i sin berättelse då de berättar om vad huvudpersonen upplever. Då lapparna är skrivna väljer man ut en eller flera saker och jobbar vidare med sin egen berättelse i grupp eller individuellt. PDF med sinnena och en kort beskrivning finns nedan Känsloövning För att ge ytterligare en dimension till en karaktär är det bra att visa hur han eller hon känner sig.

Denna övning går att använda vid vilket skrivprojekt som helst. PDF med känslor och en kort beskrivning finns nedan. Retorik & muntlig framställning. Top 10 Notes: Of Mice and Men.

English speaking

Games and quizzez. Listening. Newspapers magazines. Fun practice speaking and games. Games. Games and quizzes. Games for esl kids. Games Activities to teach / learn English. Engelsktalande länder. MATERIAŁY. Teaching Practice. ELT Resources. Teaching sites. English grammar. Easy test makers. The Boy in the striped pyjamas. Billy Elliot. What to do in London. LONDON. English - Movies / News. Short Films for Class on Vimeo. Simple english audio n lessons. Bra videosites 2. Of Mice and Men: Context and Background.

ESL_resources.

Bilder typsnitt clipart mm

Films, short films and YouTube. UK culture. Giving Directions in English. Giving directions in English is one of the most useful functions there is.

Giving Directions in English

Everyone understands that this is the function they are likely to use on the street, literally, and therefore the motivation is usually quite easy. To be able to give directions you need to learn a set of phrases which you later combine into a conversation. To teach the phrases we offer you the following. A simple drill (teaching the basic phrases), an infographic, several worksheet activities and an interactive quiz.

UK. English Online - Articles in Easy Understandable English for Learners. Learn English for Free with elllo! Teaching Ideas - Free lesson ideas, plans, activities and resources for use in the primary classroom. 20 Ways To Get A Noisy Classroom's Attention. 20 Ways To Get A Noisy Classroom’s Attention by Terry Heick Okay, so this isn’t about rethinking teaching and learning in a connected world, but that doesn’t change the fact that for many of you, simply beginning class can be the most challenging thing you do all day.

20 Ways To Get A Noisy Classroom's Attention

It’s not easy. My go-to for years what to simply start teaching, somewhat quietly, and hope students caught on, but I found that stressed some students who were trying to hear and couldn’t, so I had to come up with different strategies. While muting an entire classroom for 35 minutes at a time so they “listen” isn’t ideal, every teacher needs to quiet a noisy classroom at some point. And note, much of what works is indeed about your personality. That said, students deserve to feel protected in a classroom that is efficient, protected, and under the control of a caring adult, so I have to make adjustments for my teaching style and how it relates to my natural personality. 1. 2. This one is the old standby. Language links. ELT Resources. Ord- & Frasförråd. My English Images – Pictures worth 1,000 words.

Träna lässtrategier med kortfilmer på engelska. Jag städade bland filmerna hemma och hittade en DVD med kortfilmer.

Träna lässtrategier med kortfilmer på engelska

Jag läste på baksidan och tänkte att dessa måste ju vara bra att använda som utgångspunkt för att träna lässtrategier. Filmerna är korta nog att hålla intresset uppe och det ges många ledtrådar att tolka budskap och göra kopplingar till sig själv, andra filmer eller böcker och världen. Jag visar här hur jag gick vidare i min tanke och fick ett uppslag att undervisa utifrån. Jag satte mig på Pinterest och såg att jag inte var den enda läraren som sett möjligheten. jag började skapa ett dokument med länkar på filmer, frågor för diskussion samt tänkbara skrivuppgift.

Av en slump hamnade jag på en lärarblogg skapad av Jamie Speed och jag har varit in på den i andra sammanhang då den innehåller en hel del bra material. Simple English Videos. Video Based ENGLISH LISTENING COMPREHENSION for ESL Students - Page 1.