background preloader

Norie

Facebook Twitter

Marie Nordström

Dyslexi och språkstörning.

Spec

Stödanpassningar. Skoltips allmänt. Minnesträning. En liten avstickare till er som möter barn som ska lära sig läsa – Läslistor i 20 steg. ”Då läsningen börjar är det av största vikt att barnet får uppleva lyckan av att klara av sina uppgifter” (Att lära barn läsa, Bodil Jönsson) Det här materialet gjorde jag för några år sedan (med inspiration från montessoripedagogikens rosa listor och boken ”Att lära barn läsa”) och det bygger på att barnen lär sig läsa i väldigt små steg.

En liten avstickare till er som möter barn som ska lära sig läsa – Läslistor i 20 steg

I steg 1 behöver barnet bara kunna bokstavsljuden Aa, Oo, Ee, Åå, Ii, Ss, Ll, Mm, Nn, Rr, Ff och Vv vilket gör att de allra flesta elever upplever att de kan läsa redan från början. Det är en härlig känsla att se glöden i barnens ögon när de förundrat konstaterar att, – Jag kan läsa! Så låt dig inte luras av att materialet ser lite tråkigt ut. I en klass provade jag två olika läsmetoder, grupp 1 fick läsa småböcker på barnets egen nivå (alla i gruppen hade knäckt läskoden) och grupp 2 (som inte kunde läsa) lärde sig läsa med hjälp av läslistorna. Här kommer materialet! Läsa steg för steg som word-dokument. Läsa steg för steg som PDF.

SVA Nyanlända

Svenska som andraspråk. Sva. Novellstart - Google Slides. Svenska, textad. Ingridremvall. Sinnesövning Då vi skriver tänker vi oftast på det man ser med ögonen.

ingridremvall

Men lika viktigt för berättelsen är våra övriga sinnen. Genom att diskutera hur saker upplevs med övriga sinnen ges inspiration till att krydda sin berättelse med detta. Metodik: Denna övning gör jag genom att visa WS-deltagarna bilder av de olika sinnena. Sedan får de spåna fritt (jag skriver på post-itlappar) vad kan man smaka, känna, höra, känna - i relation till PLATS och SAK/FIGUR. Sedan uppmanas de att försöka få med ett eller flera sinnen i sin berättelse då de berättar om vad huvudpersonen upplever. Då lapparna är skrivna väljer man ut en eller flera saker och jobbar vidare med sin egen berättelse i grupp eller individuellt. PDF med sinnena och en kort beskrivning finns nedan Känsloövning För att ge ytterligare en dimension till en karaktär är det bra att visa hur han eller hon känner sig.

Denna övning går att använda vid vilket skrivprojekt som helst. PDF med känslor och en kort beskrivning finns nedan. Retorik & muntlig framställning. Muntlig övning - beskriva bilden - Lektionsbanken.se - Lärare inspirerar lärare. Sidan du försöker nå kräver att du är medlem i Lektionsbanken.

Muntlig övning - beskriva bilden - Lektionsbanken.se - Lärare inspirerar lärare

Logga in Du åtar dig ingenting och det kostar inget. Språkriktighet. Planering för När hundarna kommer.docx. Skriva till filmklipp. Bildanalys. Språk. Litteraturhistoria. Lektionsförslag. Kortfilmer. Svenska år 9.

Möss och människor

Svensk grammatik. Textyper Marie. Språkhistoria. Litteraturhistoria och författare. English speaking. Games and quizzez. Listening. Newspapers magazines. Fun practice speaking and games. Engelsktalande länder. MATERIAŁY. Teaching Practice. ELT Resources. Teaching sites. English grammar. Easy test makers. The Boy in the striped pyjamas. Billy Elliot. LONDON. English - Movies / News. Short Films for Class on Vimeo.

Engelska läsa och lyssna. Videos. Simple english audio n lessons. Bra videosites 2. Bilder typsnitt clipart mm. Films, short films and YouTube. The Best Short Films. UK culture. Giving Directions in English. Giving directions in English is one of the most useful functions there is.

Giving Directions in English

Everyone understands that this is the function they are likely to use on the street, literally, and therefore the motivation is usually quite easy. To be able to give directions you need to learn a set of phrases which you later combine into a conversation. To teach the phrases we offer you the following. A simple drill (teaching the basic phrases), an infographic, several worksheet activities and an interactive quiz. Giving Directions in English – Video First watch and repeat the phrases and then produce the phrases before the native speaker says them. Giving Directions in English – Infographic It is always a good idea to give students a handout with all the phrases you want them to learn.

UK. 20 Ways To Get A Noisy Classroom's Attention. 20 Ways To Get A Noisy Classroom’s Attention by Terry Heick Okay, so this isn’t about rethinking teaching and learning in a connected world, but that doesn’t change the fact that for many of you, simply beginning class can be the most challenging thing you do all day.

20 Ways To Get A Noisy Classroom's Attention

It’s not easy. Language links. My English Images – Pictures worth 1,000 words. Träna lässtrategier med kortfilmer på engelska. Jag städade bland filmerna hemma och hittade en DVD med kortfilmer.

Träna lässtrategier med kortfilmer på engelska

Jag läste på baksidan och tänkte att dessa måste ju vara bra att använda som utgångspunkt för att träna lässtrategier. Filmerna är korta nog att hålla intresset uppe och det ges många ledtrådar att tolka budskap och göra kopplingar till sig själv, andra filmer eller böcker och världen. Jag visar här hur jag gick vidare i min tanke och fick ett uppslag att undervisa utifrån. Jag satte mig på Pinterest och såg att jag inte var den enda läraren som sett möjligheten. jag började skapa ett dokument med länkar på filmer, frågor för diskussion samt tänkbara skrivuppgift. Av en slump hamnade jag på en lärarblogg skapad av Jamie Speed och jag har varit in på den i andra sammanhang då den innehåller en hel del bra material. Teaching Ideas - Free lesson ideas, plans, activities and resources for use in the primary classroom.

ELT Resources. Ord- & Frasförråd. Video Based ENGLISH LISTENING COMPREHENSION for ESL Students - Page 1.