background preloader

Druhá světová válka

Facebook Twitter

3D animace: Klíčové okamžiky atentátu na Heydricha. Konec války, Den osvobození nebo Den vítězství? Блокада / Siege of Leningrad (2006) DUM: Vizualizace statistiky padlých ve 2. světové válce. Zmizelé Sudety / Das Verschwundene Sudetenland - Antikomplex a kol. VHU PRAHA. Je Konvička jako Hitler? Putin je Hitler, Konvička je Hitler, okupace Krymu je obsazení Sudet po Mnichovské dohodě, Islámský stát je podobný husitskému hnutí a postoj Západu k němu připomíná liknavý postoj k nacistickému Německu před druhou světovou válkou… S hledáním historických paralel se v poslední době roztrhl pytel.

Je Konvička jako Hitler?

Všechna ta přirovnání mají nějakou vnější podobnost, ale jsou zároveň problematická ve své jednoduchosti, protože naprosto nezohledňují odlišný dobový, kulturní a zeměpisný kontext jednotlivých historických událostí, postav a hnutí. Vyhnani_hd.png (PNG Image, 1780 × 1278 pixels) - Scaled (57%) Podíl jednotlivých armád na osvobozování Československa. 70.

Podíl jednotlivých armád na osvobozování Československa

VÝROČÍ VÁLKY Před 70 lety skončila v Evropě druhá světová válka bezpodmínečnou kapitulací nacistického Německa. Bohužel ani po tolika desetiletích neustává to, co jsme si za minulého režimu zvykli označovat zprofanovaným výrazem „ideologický boj“. Pokusme se proto bez jakékoli předpojatosti, výhradně na podkladě dostupných a pro mnohé málo známých faktů, přiblížit, kdo, jak dlouho, jakými silami a za jakých obětí svých a ztrát, jež způsobil nepříteli, se účastnil těchto velkolepých dějinných událostí. Krví zbrocená cesta k vítězství Rudá armáda bojovala na československém území 235 dní – od 20. září 1944 do 11. května 1945. Dukla 1944.

Španělská občanská válka

Jak se vyvíjel RADAR [1947] Jak se vyvíjel RADAR [1947] Kpt.

Jak se vyvíjel RADAR [1947]

Ing. C. V. MIKA (Autor mohl za války zblízka sledovat vývoj i výsledky radiolokačních zařízení ve Velké Britanii.) iRadio - audioarchiv a živé vysílání Českého rozhlasu. Olga Masaryková. Olga po pravici svého otce při jejich návratu z exilu (zastávka v Táboře 21. prosince 1918) Fontána s pomníkem Hrající si chlapci, zvaným též Masarykovi vnuci Olga Masaryková (25. května 1891 Praha – 12. září 1978 Londýn) byla nejmladší dcera T.

Olga Masaryková

G. Košický vládní program - důležitý krok KSČ na cestě k únoru 1948. V oficiální historiografii před listopadem 1989 jsou výsledky jednání vydávány za určitý konsensus, dohodu mezi aktéry zmíněných jednání.

Košický vládní program - důležitý krok KSČ na cestě k únoru 1948

Některé, dosud nezveřejněné archivní prameny však ukazují, že jak složení vlády tak i obsah vládního programu prosadila delegace KSČ přes odpor značné části ostatních účastníků jednání především z řad národně socialistické strany. V uvedených materiálech je možno nalézt také odpověď na otázku proč se vedení KSČ podařilo prosadit vlastní návrh proti vůli jejich politických odpůrců. Od počátku února 1945 se vedení komunistické strany pečlivě připravovalo na nastávající moskevská jednání o vládním programu a složení první poválečné vlády. Vyplývá to i z obsahu dokumentů KSČ, které vznikly v průběhu února a na začátku března roku 1945.

Mimo jiné ukazují rozdíl mezi tehdy veřejně deklarovanými a skutečnými záměry komunistické strany. První bod řeší problém zahraniční politiky a) linie mezinárodní, b) Sovětský svaz a ČSR. Dne 25. února 1945 předal Z. Skolakemvprotektoratu.pamatnik-terezin.cz. V období Protektorátu Čechy a Morava. Emil Hácha s Adolfem Hitlerem v roce 1939Foto: Heinrich Hoffmann, CC BY-SA 3.0 Rozhlas byl v období 2. světové války nejúčinnější formou propagandy na obou frontách.

v období Protektorátu Čechy a Morava

Nejinak tomu bylo i v případě českého vysílání za protektorátu, které podléhalo německé okupační moci. Zajímavosti z archivu: Místo atentátu — Heydrich - konečné řešení. Místo atentátu Místo atentátu se od 27. května 1942 výrazně změnilo.

Zajímavosti z archivu: Místo atentátu — Heydrich - konečné řešení

Ostrá zatáčka z někdejší Kirchmayerovy třídy (dnešní Zenklovy ulice) do ulice V Holešovičkách v souvislosti s výstavbou mimoúrovňové křižovatky Vychovatelna na zlomku 70. a 80. let minulého století prakticky zmizela. Slepecká hůl: Pozadí atentátu na Heydricha a protektorátní odboj. 80 let od nástupu Hitlera k moci — Studio ČT24: 30. 1. 2013.

Černému atletovi pomohl k triumfu na Hitlerově olympiádě hajlující Němec. Psal se rok 1936 a nad Evropou se stahovala temná mračna fašistické hrozby.

Černému atletovi pomohl k triumfu na Hitlerově olympiádě hajlující Němec

Italská vojska vpadla do Etiopie, ve Španělsku vypukla občanská válka, nacistické Německo obsadilo Porýní. Tři roky po svém nástupu k moci chtěl Adolf Hitler představit celému světu nové Německo, které jako fénix vstalo z popela porážky v první světové válce. Propagandistickému účelu měly posloužit olympijské hry pořádané v srpnu v Berlíně. Celý svět již oblétly zprávy o pronásledování Židů nacisty a Spojené státy proto dlouho zvažovaly bojkot olympiády, ale nakonec se rozhodly pro účast. World War II in Europe: Every Day. The Best Resources For Learning About The Atomic Bombings Of Japan. Frans Masereel - Remember! Tento materiál vznikl v rámci projektu „Moderní dějiny do škol“, který je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

Frans Masereel - Remember!

Frans Masereel (31. července 1889 - 3. ledna 1972)Vlámský malíř, který je považován za jednoho z největších mistrů dřevorytu ve dvacátém století. Narodil se v belgickém Blankenberge, studoval v Gentu u malíře Jeana Delvina, na Akademii výtvarných umění (École des Beaux-Arts). V roce 1909 se vydal na cestu po Anglii a Německu, inspirovala jej k vytvoření prvních leptů a dřevorytů.

V roce 1910 se usadil ve Francii, později se přestěhoval do Švýcarska (1914), kde pracoval jako grafik pro různé časopisy. Časem přesídlil do Paříže (1921) a později do Berlína, kde byl jeho nejbližším tvůrčím přítelem George Grosz. Marcel Reich-Ranicki - Miliony lidí odvracely oči... Neobvyklé fotografie z druhé světové války. O vlivu osobních kulturních zážitků na světovou historii.

Historiografie

Východní fronta. Kolaborace.