background preloader

Średniowiecze

Facebook Twitter

Walter von der Vogelweide - PIĘKNOŚĆ I WDZIĘK. Dzieje Tristana i Izoldy - Wolne Lektury. Średniowiecze - klp.pl. Średniowiecze jest epoką obejmującą aż 1000 lat (od V do XV wieku), przez co bardzo zróżnicowaną.

Średniowiecze - klp.pl

Jest to okres bardzo długi, w którym wiele się działo. Średniowiecze zasadniczo wpłynęło na późniejszą literaturę, kształtując swoistą i typową dla swojej epoki duchowość, mogąc poszczycić się osiągnięciami w zakresie nauki i sztuki. W Średniowieczu z jednej strony silne były dążenia unifikacyjne, jednoczące chrześcijańską kulturę. Z drugiej daje się zauważyć tendencje odśrodkowe, różnicujące poszczególne państwa narodowe, regiony, dzielnice. Wieki średnie to czas rozłamów wewnątrz Kościoła (zwłaszcza schizmy wschodniej).

Sztuka i architektura średniowiecza

"Katedra" Tomasz Bagiński. Filozofia i nauka w średniowieczu - Epodreczniki.pl. Święty Tomasz z Akwinu Wyjaśnij, dlaczego malarz wyposażył św.

Filozofia i nauka w średniowieczu - Epodreczniki.pl

Tomasza w atrybuty widoczne na obrazie. Autor nieznany, Bogurodzica. Bóg: 1 Cierpienie: 1 2 Diabeł: 1 Kondycja ludzka: 1 Matka Boska: 1 2 Miłość: 1 Nieśmiertelność: 1 Obraz świata: 1 Radość: 1 Religia: 1 Zmartwychwstanie: 1 Twego dziela[8] Krzciciela[9], bożycze[10], Usłysz głosy[11], napełni myśli[12] człowiecze.

Autor nieznany, Bogurodzica

Słysz modlitwe, jąż nosimy[13], Oddać raczy[14], jegoż prosimy: A na świecie zbożny[15] pobyt, Po żywocie rajski przebyt[16]. Bogurodzica – pieśń, która rozbrzmiewała pod Grunwaldem. Mistrz […] skinieniem prawicy ruszył czternaście chorągwi żelaznego rycerstwa. — Gott mit uns!

Bogurodzica – pieśń, która rozbrzmiewała pod Grunwaldem

— zakrzyknął Wallenrod. Chorągwie, zniżywszy kopie, poczęły z początku iść krokiem. Lecz równie jak skała stoczona z góry spadając, coraz większego pędu nabiera, tak i one: z kroku przeszły w rysią, potem w cwał i szły straszne, niepohamowane, jako lawina, która musi zetrzeć i zdruzgotać wszystko przed sobą. Ziemia jęczała i gięła się pod nimi. Bitwa miała lada chwila rozciągnąć się i rozpalić na całej linii, więc polskie chorągwie poczęły śpiewać starą bojową pieśń św.

Motyw deesis - przykłady, opis, znaczenie. Deesis i wielkie deesis Słowo „deesis” wywodzi się z języka greckiego, w którym oznacza ono modlitwę, prośbę, orędownictwo.

Motyw deesis - przykłady, opis, znaczenie

W ikonografii chrześcijańskiej terminem tym określa się trójczłonowe przedstawienie Jezusa-Pantokratora (wszechwładcy, Pana całego stworzenia). Zazwyczaj znajduje się on w centrum ikony, siedzi na tronie i trzyma księgę. Obok umiejscowieni są Maryja i Jan Chrzciciel, stojący zawsze po prawej lub lewej stronie Chrystusa.

W niektórych wypadkach pojawiają się jeszcze inni święci (np. apostołowie) lub aniołowie. Historia deesis Motyw deesis narodził się w Bizancjum. Do zachodniej Europy motyw ten dotarł nieco później. Lament świętokrzyski - analiza i interpretacja - klp.pl. Znamy kilka tytułów analizowanego utworu: Lament świętokrzyski, Posłuchajcie bracia miła, Żale Matki Boskiej pod krzyżem.

Lament świętokrzyski - analiza i interpretacja - klp.pl

Pierwszy tytuł pochodzi od benedyktyńskiego klasztoru Św. Krzyża na Łysej Górze, gdzie tekst był przechowywany. Wiersz powstał w drugiej połowie wieku XV, zapisał go w latach 70. przeor klasztoru, Andrzej ze Słupi. Jest to obok Bogurodzicy najwspanialszy przykład polskiej liryki średniowiecznej. Podmiotem licznym autor uczynił Matkę Bożą. Utwór rozpoczyna się apostrofą Maryi do wszystkich ludzi; Matka Chrystusa prosi ich o wysłuchanie jej historii o tym, co stało się w Wielki Piątek: Posłuchajcie, bracia miła, Kcęć wam skorżyć krwawą głowę; Usłyszycie moj zamętek, Jen mi się [z]stał w Wielki Piątek. Maryja zakłada dobrą wolę słuchających jej ludzi, dlatego mówi do nich z czułością i przyjaźnią: „bracia miła”. STAROPOLSKA - ŚREDNIOWIECZE - POSŁUCHAJCIE, BRACIA MIŁA.

Posłuchajcie, bracia miła1, Kcęć wam skorżyć krwawą głowę2; Usłyszycie moj zamętek, Jen mi się zstał w Wielki Piątek3.

STAROPOLSKA - ŚREDNIOWIECZE - POSŁUCHAJCIE, BRACIA MIŁA

Pożałuj mię, stary, młody, Boć mi przyszły krwawe gody4; Jednegociem Syna miała I tegociem ożalała5. Karta pracy "Lament świętokrzyski" ("Posłuchajcie, bracia miła") Profesor.pl. 1.Wyjaśnij: •kto jest autorem tekstu ...........................

Karta pracy "Lament świętokrzyski" ("Posłuchajcie, bracia miła") Profesor.pl

•kiedy powstał utwór ........................... •okoliczności powstania POSŁUCHAJCIE , BRACIA MIŁA ............................................... Legenda o św. Aleksym - klp.pl. Legenda o świętym Aleksym jest to wierszowany utwór polskiego anonimowego autora, będący przekładem łacińskich tekstów.

Legenda o św. Aleksym - klp.pl

Pochodzi z XV wieku. Należy do nurtu średniowiecznej literatury hagiograficznej. KWIATKI ŚW. FRANCISZKA, PIEŚŃ SŁONECZNA. Motyw rycerza w literaturze - klp.pl. „Iliada” – Homer uwiecznił obraz rycerza antycznego.

Motyw rycerza w literaturze - klp.pl

Jednym z najważniejszych momentów podczas wojny trojańskiej jest pojedynek Achillesa i Hektora. Ulubieńcem bogów jest Achilles, odziany w specjalnie dla niego wykutą zbroję. Walka jest jego namiętnością, kieruje się zdobyciem sławy, zbudowanej na poczuciu godności. Chociaż Hektor, najdzielniejszy wśród Trojan, świadomy jest swej klęski w walce z niezwyciężonym Achillesem, nie waha się podejmując decyzje o pojedynku. Podczas walki ucieka jednak przed przeciwnikiem, dziewięciokrotnie okrążając trojański zamek. „O królu Arturze i rycerzach okrągłego stołu” - legendy arturiańskie opisują zarówno postać władcy, jak i jego rycerzy. „Pieśń o Nibelungach” - epos rycerski, oparty na skandynawskich sagach opisuje losy Zygfryda – średniowiecznego rycerza dysponującego niezwykłą siłą i magiczną mocą.

„Iliada” – Homer uwiecznił obraz rycerza antycznego. Autor nieznany, Pieśń o Rolandzie. Informacja o dokonanych zmianach Uwspółcześnienia tekstu: Fleksja, np. uciesznemi -> uciesznymi; wersyj -> wersji; tem -> tym; zesiada -> zsiada.

Motywy

61. Powtórka do matury z polskiego: Epoki literackie; powtórzenie o średniowieczu. Testy ze średniowiecza Przetestuj swoją wiedzę. Imię róży (1986)