background preloader

Svenska

Facebook Twitter

Hej på er!

Utmaningar i klassrummet Tycker ni som jag att det blir lite mer utmanande att som lärare i svenska undervisa i språk skrivande i Svenska 2? Kraven på den språkliga uttrycksförmågan i skrift blir högre och jag som undervisar på studieförberedande program möter elever som i många fall i årskurs ett kommer med erfarenheten att de alltid har haft lätt för att skriva och uttrycka sig.

I Svenska 2 händer något, tycker jag. Texttyperna och allt som hör därtill blir lite mer utmanande och innehållet i texterna likaså. Hur kan jag då konkret arbeta med språkövningar tillsammans med eleverna så att de kan röra sig mot ett språk som är ”träffsäkert, klart och varierat och innehåller goda formuleringar”? Tio tips till dig som vill utveckla ditt skrivande Hur går jag då tillväga? Att läsa andras texter med fokus på språket och att göra gemensamma språkövningar på tavlan Detta är omskrivningar av ord som förekommer i debattartikeln som vi sedan skulle läsa och arbeta med. Åsa. Adrienne Gear del 1. Våga stanna i faktatexten. ”Faktatext – sånt som är sant, såklart!

Våga stanna i faktatexten

Det vet väl alla? Texter som handlar om djur, platser eller människor. Om man vill veta något typ..” Så beskriver en elev i årskurs vad faktatext är. Enkelt – eller? Det är många delar som behöver medvetandegöras och tränas när elever introduceras för faktatexter. Kanske låter det tjatigt men igenkänning ger så mycket – speciellt till våra elever som behöver extra anpassningar. Vi har tillbringat många veckor för att bekanta oss med faktagenren. Titta och jämförEleverna har två och två fått titta på en faktabok och en skönlitterär bok. När eleverna suttit i par gör vi ett dokument via projektorn där vi sorterar in de olika egenskaperna under rubrikerna fakta och skönlitteratur.

Läs och sortera Vi har högläst den underbara boken ”krama aldrig en humla”. Citat ur boken: Krama aldrig en humla Läsläxa kopplad till fakta – förberedande för skrivuppgiftFör att bli en hejare på faktatexter krävs mycket bekantskap med just faktatexter. Läs- och skrivundervisning : Cirkelmodellen i berättelseskrivande. Cirkelmodellen för genrebaserad undervisning har jag i första hand kommit i kontakt med genom boken Stärk språket stärk lärandet (Pauline Gibbons), som jag just nu läser tillsammans med mina kollegor i en studiecirkel.

Läs- och skrivundervisning : Cirkelmodellen i berättelseskrivande

Modellen i fyra faser hjälper eleverna att bli bekanta med en viss texttyp. För andraspråkselever är det ett utmärkt sätt att arbeta språkutvecklande med hjälp av cirkelmodellen. Eleverna får en struktur och trygghet i sitt skrivande. Det som mer och mer kommit fram är att detta arbetssätt gynnar alla elever och just nu ligger cirkelmodellen verkligen i tiden. Eleverna får verktyg som kan hjälpa dem att nå målen och lära sig att skriva olika slags texter och vi pedagoger får chansen att strukturera om vårt arbetssätt. Tack vare mitt utvidgade kollegium inspireras jag ständigt.

Film

Grammatik. Skrivning. Cirkelmodellen%2520NCS%2520nov%252010. Ew_CausesandEffects.pdf?response-cache-control=no-cache, must-revalidate, max-age=0, post-check=0, pre-check=0&response-content-disposition=inline; filename="ew_CausesandEffects. Jag Är Inte Beredd Att Dö Än. Spetshaxan_lararhandledning.pdf. Language for life. Swedish, German and Spanish below: Language has always been my passion and here I will write about language, especially about multilinguism.

Language for life

I will post mainly in Swedish, but also in English, German and Spanish. My two multilingual children are my inspiration and many things turn around them and how it is to raise multilingual children. Especially how to pass on your mother tongue to your children when living abroad will be a main theme. I started early with other languages than my mother tongue Swedish. In kindergarten I got classes in English because a friend of mine got mother tongue classes. In school I continued with English and started with German in the 7th grade. My university studies led to a Master of Arts with a mayor in Spanish (including English, Linguistics and History). A couple of years later, I meet my husbund, a Spaniard living in Germany, and I got to refresh my non-existing German, starting to live in yet another country. Enjoy! Monica Bravo Granström Like this: Om det var krig i Norden.doc. Skolstart. Lilla Aktuellt.

(Du har väl inte missat vår sändningstid?

Lilla Aktuellt

Kl 10 i svtplay - och kl 14.30 i Barnkanalen) Diskussionsfrågor till Lilla Aktuellt Skola 28 oktober 2016 Mobiler i skolan Fungerar det med mobiltelefoner i skolan? Eller fungerar det inte? * Vad tycker ni om mobiltelefoner i skolan? * Har mobiltelefoner någon gång stört en lektion? * Hur ska man göra med mobiltelefoner i skolan? * Skulle ni vilja ha en mobilfri zon? * Skulle ni vilja ha en zon där man får använda mobiltelefonen? Vuxenbråk vid barnturneringar Förra helgen kom en nyhet om att det blivit bråk mellan föräldrar, ledare och do-mare vid en fotbollsturnering för barn. . * Vad tycker ni om det? PP Geografi Sverige.docx.

Läsning

Lästips. Ted.