background preloader

Bloggar

Facebook Twitter

Ett arbetsområde i teknik som tränar och bedömer alla kunskapskraven. | Förstelärare i Svedala. Teknikämnet är inbakat i NO-ämnenas 140 minuter per vecka, trots att det är ett eget ämne enligt kursplanen. Det är ett roligt och kreativt ämne. I årskurs 4 har eleverna nu haft en lång period teknik, där min målsättning har varit att att eleverna ska träna och kunna bedömas i samtliga av teknikens kunskapskrav. Arbetsområdet har vi kallat ”Teknik i vardagen”. InledningVi utgick från bilder och den stora frågan ” Hur kan vi bli starkare än vad vi egentligen är?”. Eleverna funderade enskilt, i par och diskuterade tillsammans. Bilderna var på de olika enkla maskinerna.

Därefter fick eleverna en stödmall till hjälp när de skulle söka fakta och kunskap om dessa maskiner. Grupparbete med film i ImovieNär alla elever hade ganska mycket kunskaper om de enkla maskinerna blev de indelade i grupper om ca 3 elever. Arbetsuppgiften fångade eleverna och alla var väldigt engagerade. Resultatet blev korta filmer, som de sedan visade upp för varandra och på TV-skärmen på Marbäcksskolans ”torg”.