background preloader

Miljö

Facebook Twitter

Sopsamlarmonster - tillsammans för miljön! Fakta om textilavfall. Produktion av kläder och hemtextilier som säljs i Sverige sker nästan uteslutande i länder utanför EU.

Fakta om textilavfall

Produktionen kräver stora markytor och stora mängder vatten för bomullsodling. Miljöpåverkan är stor vid tillverkningen, på klimat och vad gäller vattenförbrukning, kemikalieanvändning och transporter. Konsumtionen av nyproducerade kläder och hemtextilier ökar i Sverige liksom återanvändning i form av second hand. 7,5 kilogram textilier per person slängs En studie från 2016 som SMED (Svenska MiljöEmssionsData) har utfört på uppdrag av Naturvårdsverket visar att svenskar årligen slänger över 7,5 kilogram textilier per person i det osorterade hushållsavfallet som går till förbränning. More Of Everything Film – A film about Swedish forestry. Ekofakta. Mat på hållbar väg - Världsnaturfonden WWF. Wwf mat pa hallbar vag webb.

Statistik - Svensk konsumtion och produktion av köttprodukter. Webbplatsen använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt.

Statistik - Svensk konsumtion och produktion av köttprodukter

Jag accepterar Läs mer <p>Sidan visas inte korrekt. Testa att ladda om sidan för att lösa problemet. Om det inte fungerar kan det vara att du använder en gammal webbläsare. För bästa upplevelse av naturvardsverket.se, ber vi dig ladda ner en nyare webbläsare och att se till att JavaScript är aktiverat. Miljösmarta matval. Få koll på miljömärkningarna. Miljömärkningar Det kan verka förvirrande att Sverige har flera märkningssystem, men det bidrar faktiskt till miljömärkningens framgångar.

Få koll på miljömärkningarna

De olika systemen stödjer och driver på varandra. - United Nations Development Programme. Lärande hållbara måltider - Göteborgs Stad. Väl godkänt för skolmåltiden - Måltid Sverige. Många skolmåltider i Sverige behöver förbättras, det är idag en outnyttjad resurs vars form och förbindelse med den pedagogiska verksamheten bör ses över och utvecklas.

Väl godkänt för skolmåltiden - Måltid Sverige

På flera håll har man kommit långt med ökad andel närproducerad, klimatsmart och ekologisk mat. Men för att eleverna ska gynnas av den goda maten måste måltidsmiljön, ett pedagogiskt förhållningssätt och tiden för måltiden ges rätt förutsättningar så att eleven kan ta dela av det som serveras. Att i ro, tillsammans med vuxna förebilder få hämta kraft och orka prestera hela skoldagen. Om Svalna. Svalna är en tjänst för dig som vill få koll på din klimatpåverkan och hjälp att minska den.

Om Svalna

Vi tror att omställningen mot en mer hållbar värld kommer att innebära stora förändringar av hur våra samhällen är organiserade och hur den resan ser ut vet vi inte, men vi tror att den bara kan börja med kunskap, delaktighet och engagemang. Utbildningsmaterial om klimat och klimatanpassning  Klimat är en av de grundläggande förutsättningar som samhällen byggs kring.

Utbildningsmaterial om klimat och klimatanpassning 

Klimatet påverkar oss och vi påverkar klimatet. För att bygga ett hållbart samhälle krävs att vi minskar klimatpåverkan. Vi måste också anpassa samhället till klimatet och dess växlingar samt dess framtida utveckling. European Schoolnet Academy. Globala målen – För hållbar utveckling. Globala målen – För hållbar utveckling. Globalis. Globalis.se. Naturskyddsföreningen i skolan. Skolans roll för en hållbar utveckling Världen står inför stora utmaningar men också möjligheter!

Naturskyddsföreningen i skolan

Omställningen till en hållbar värld måste gå snabbare och skolan spelar en central roll för att lyckas. Naturskyddsföreningen. Skolmaterial - Hem- och konsumentkunskap. Lärande för hållbar utveckling, LHU. Skolans uppdrag Ett av skolans viktiga uppdrag är att få eleverna att förstå vad som menas med en social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling.

Lärande för hållbar utveckling, LHU

Skolan ska också ge eleverna redskap att själva kunna leva och arbeta på ett hållbart sätt. Det här uppdraget finns med i alla delar av läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11). Citat från läroplanen om skolans uppdrag: ”Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. LHU stegforsteg 1. Skolmaterial – Skolövningar om Globala målen från förskola till gymnasium. Interactive tools. Our world class, interactive tools are fully open source and provide you with essential data and insights into your water use.

Interactive tools

On this page: En fossil-fri framtid är vetenskapligt nödvändig, oavsett kortsiktig ekonomisk vinst - Stockholm Resilience Centre. Axelsson gör detta i ett politiskt sammanhang.

En fossil-fri framtid är vetenskapligt nödvändig, oavsett kortsiktig ekonomisk vinst - Stockholm Resilience Centre

Sverige har skrivit på Paris avtalet. Sverige har nu en unik parti-övergripande överenskommelse genom Miljömålsberedningen (MMB) att införa en klimatlag och nå 100 % utsläppsminskningar till 2045 (85 % inhemskt). Sveriges statsminister annonserade i Paris, vid COP21 i december 2015, att Sverige skall bli en av världens första fossil-fria välfärdsnationer. Allt detta förpliktigar till nationell handling. Trots detta, ställer Krusell och Hassler, något motsägelsefullt, som krav för att investera i dessa helt centrala områden, att det först måste finnas publicerad evidens om den ekonomiska vinsten av statliga satsningar och regleringar på miljöområdet.

Tel Aviv to Become First City With Electric Road That Charges Public Transportation. The construction of an electric road will make Tel Aviv the first city worldwide to institute the large-scale rollout of a technology that can charge vehicles as they drive. Tel Aviv-Yafo Municipality, in partnership with ElectReon and Dan Bus Company, has launched a pilot to install wireless electric roads for charging public transportation in the city.

RELATED: Downtown Sydney is Now Powered By 100% Renewable Energy Thanks to Historic Deal The project will be carried out between Tel Aviv University Railway Station and Klatzkin Terminal in Ramat Aviv—a two-kilometer route including 600 meters of electric road.​ According to a statement, the project will enable specially equipped electric buses, capable of being charged directly from under-road electric infrastructure, to travel on the route. This means the buses won’t need expensive, heavy batteries. MORE: Eco-Friendly Behavior In This Finnish Town Gets You Free Cake TAKE This News To The Road And Share It With Your Pals On Social Media… World Meteorological Organization.

WMO for Youth. IPCC — Intergovernmental Panel on Climate Change. Västsvenska SOM-seminariet PDF Free Download. 1 Västsvenska SOM-seminariet 2016 Hållbarhetens horisont 2 Sjukvård som politik Om sambandet mellan bedömningar av sjukvården och förtroendet för Västra götalandsregionen.