background preloader

READING

Facebook Twitter

Flesch-Kincaid Grade Level. American English. LearnEnglish Teens. LearnEnglish Teens. Accessible Books. Children's Storybooks Online - Stories for Kids of All Ages. Children’s books — free ebooks. Free eBooks to read at home! Everyone deserves a rest when they're at home but it’s also important for children to keep up with their reading practice if they can.

Free eBooks to read at home!

To help make reading fun at home, we're providing FREE eBook access for teachers, parents and children to a range of Bug Club eBooks! No sign-up, no login, no fuss. Anyone can take part! 1. Pick the relevant reading level from the selection on the right. 2. 3. Where are the eBooks? Click on the stars to the right to browse the eBooks and games for each year. Remember there's no sign-up or sign-in needed so your kids can tuck right in to their eBooks!

Like what you see? Teen written fiction in a variety of genres. Short stories at east of the web. Study break. Breaking News English ESL Lesson Plan on Literacy. Studyladder, online english literacy & mathematics. Kids activity games, worksheets and lesson plans. Home. Reading. Dyslexia friendly books. About Sports in Easy English. These are VOA Special English programs related to sports.

About Sports in Easy English

[ED] = Education Report; [EX] = Explorations; [HE] = Health Report; [IN] = In the News; [SN] = Science in the News; [TA] = This is America More ... Also see the Athletes in the "People" section of this website. Babe Ruth, Jackie Robinson, Lou Gehrig, Jesse Owens, Roberto Clemente, ... About These are good for people studying English because it is possible to read along while listening.These are in VOA's Special English.These will print very cleanly (without printing the MP3 player and menu.)The source of the original pre-edited material is "All text, audio and video material produced exclusively by the Voice of America is public domain.

Other VOA Material on This Web Site Voice of America Special English Study. Owl Eyes - Owl Eyes. Träna lässtrategier med kortfilmer på engelska. Jag städade bland filmerna hemma och hittade en DVD med kortfilmer.

Träna lässtrategier med kortfilmer på engelska

Jag läste på baksidan och tänkte att dessa måste ju vara bra att använda som utgångspunkt för att träna lässtrategier. Filmerna är korta nog att hålla intresset uppe och det ges många ledtrådar att tolka budskap och göra kopplingar till sig själv, andra filmer eller böcker och världen. Jag visar här hur jag gick vidare i min tanke och fick ett uppslag att undervisa utifrån. Jag satte mig på Pinterest och såg att jag inte var den enda läraren som sett möjligheten. jag började skapa ett dokument med länkar på filmer, frågor för diskussion samt tänkbara skrivuppgift. Av en slump hamnade jag på en lärarblogg skapad av Jamie Speed och jag har varit in på den i andra sammanhang då den innehåller en hel del bra material.

Jag gjorde för något år sedan ett arbetsblad för läsning men det fungerar även för film. Hur du kan hitta egna guldkorn på Pinterst Mer om filmers användningsområden. Free Reading Worksheets. Ereading Worksheets has the best reading worksheets on the internet, and they’re all free.

Free Reading Worksheets

These worksheets are skill focused and aligned to Common Core State Standards. You are free to save, edit, and print these worksheets for personal or classroom use. Many of these assignments can now be completed online. You’re going to like this. Fictional Passages Jacob the Great Comprehension Test – Students read a short story about a kid cycling through hobbies and then answer comprehension, inferential, and literary element questions. Läsförståelsestrategier. Att arbeta med läsförståelsestrategier är inget nytt för svensklärare, men tack vare det utvidgade kollegiet sprids många bra varianter för att förtydliga och synliggöra detta arbete.

Läsförståelsestrategier

Som språklärare har jag inte fått någon formell utbildning kring detta, så inspirationen för min del kommer från nätet. Jag har tittat på de jättetydliga filmerna som Susanne Nystedt har gjort, kollat in Josef Sahlins sida, kikat in på En läsande klass och läst Annika Sjödahls tydliga beskrivningar. Grunden för dessa strategier ligger hos Barbro Westlund och hennes bok Att undervisa i läsförståelse. Från denna bas kommer strategierna Att förutspå, Att ställa frågor, Att reda ut oklarheter och Att sammanfatta.

ESL English Language Learning - Adult Literacy - Listening & Reading - Audiobooks - Stories. ESL Bits. Online Reading Activities. Penguin English eBooks - An Arakanese from Myanmar.