background preloader

Minnaerkers

Facebook Twitter

Forever living products. Intra. The Tough guys. Bäst i Sverige. En favorit film bland eleverna i år 4-6 finns nu att låna som DVD hos Mediateket.

Bäst i Sverige

Bäst i Sverige! – passar från år 3. Liverpool Goalie. Norrmännen gör bra och rolig filmer för barn.

Liverpool Goalie

Idag tipsar jag om Liverpool Goalie . Möt Jo Idstad: 13 år, duktig i skolan och övertygad om att livet är livsfarligt. Nytt på engelska år 4-6. Max’s Movie – ny dramaserie riktad till 10-12-åriga elever som studerar engelska.

Nytt på engelska år 4-6

Hitta programserien här. Elvaårige Max har en tuff vardag. Han mobbas i skolan och har en mamma som är väldigt distraherad. Men Max har en livlig fantasi och tar alla chanser att fly in i sitt filmskapande tillsammans med sin låtsasvän, den modiga och mäktiga krigaren Tariq. Jörgen + Anne = Sant. Frågor att arbeta med till bänkboken nathalie. a4 inlaga studiehandledning en lasande klass.

Skärmklipp. The Big five lathund till planering. Läsfixarna läxblad. La sfixare bokma rke. LIVSKUNSKAP/ EQ/ SET/ ART. Bokrecension spågumman och cowboyen. ÖVNINGAR MED VI I KLASSEN. Genrepedagogik exemplet Knutbyskolan.pdf. Stärkt språk och lärande med Gibbons.

För att möta elevernas behov och ge dem en bra skolundervisning och fritidsverksamhet pågår ett språk- och kunskapsutvecklande arbete för skolans pedagoger på Vällingbyskolan.

Stärkt språk och lärande med Gibbons

Det leds av förstelärare Camilla Lundberg. - Språket är nyckeln till framgång i skolan och den här dagen är till för att stärka oss på området, säger skolans rektor Göran Skogsberg till skolans pedagoger som samlats i matsalen för en språk- och kunskapsutvecklande studiedag. Precis som så många andra skolor idag har Vällingbyskolan flera elever med ett annat modersmål än svenska och även en förberedelseklass för nyanlända. Därför tycker skolans ledning att det är viktigt att ge pedagogerna verktyg för hur de kan arbeta språk- och kunskapsutvecklande med skolans elever. Dels när det gäller vardagsspråket som används av barnen på rasterna och i fritidsverksamheten; dels när det gäller skolspråket som eleverna behöver behärska för att klara sig bra i skolans alla ämnen.

Läraren - elevens stöttande bygnadsställning. En läsande klass. Förstelärare. Känner mig så lyckligt lottad!

Förstelärare

Fick äran att tillbringa en förmiddag hos förskoleklassen. Eftersom det är ganska många 6-åringar, ca 42 stycken, beslöt jag tillsammans med de tre förskolepedagogerna att vi skulle dela klassen i tre grupper. Vi beräknade att ungefär 40 minuter per grupp skulle bli lagom. En speciell dag var det i fredags då vi skulle starta upp arbetet kring den nya högläsningsboken Lyckostjärnan.

Ca 14 barn och en pedagog åt gången samlades i en halvcirkel på små stolar runt smartboarden. Barnen var redan bekanta med Spågumman efter att jag varit inne och berättat om henne en gång förut då vi tog oss an en faktatext om igelkotten. Digitala skollytet – Kamratbedömning. Skrivprocessen bedo mning. Checklista skriva faktatext. Att Skriva Faktatexter Med Läsfixarna. Mandalas coloring pages on Coloring-Book.info. Konkret och kreativ NO. Konkret och kreativ NO. PP-vägg påbörjad om läsförståelse. Elevinflytande väntar… Då har vi dragit igång den pedagogiska planeringen kring läsförståelse och läsfixarna.

PP-vägg påbörjad om läsförståelse. Elevinflytande väntar…

Vi startar med att prata om varför man ska kunna ”läsförståelse”. Varför är det bra att förstå vad man läser? Vi pratar om vad det verkligen står i LGR11. Kunskapskraven kring ämnet. Jag har sedan förtydligat dessa krångliga ord till för eleverna mer begripliga mål (de gula målen). Saga med tarning. Läsläxa häfte med läsfixare. Pedagogiska tankar, del 1 – förmågor - Skapaskolan. Den närmaste tiden tänkte jag dela med mig om några av våra influenser kring kärnfrågan: Hur bygger vi en skola, kultur och miljö där barn känner sig välkomna, sedda och utvecklas till sin fulla potential?

Pedagogiska tankar, del 1 – förmågor - Skapaskolan

Det handlar med andra ord om vårt pedagogiska koncept på konkret nivå. Idag kommer den första delen med fokus på förmågor. Länge har skolans uppdrag kring lärandet fokuserat på att utveckla sakkunskaper. På senare tid har skolans uppdrag utvecklats och större fokus har lagts även på förmågor. Det är en god sak eftersom förmågor är mycket viktiga för elevernas fortsatta utveckling i livet, särskilt i en föränderlig värld. Sakkunskaper tenderar att bli inaktuella med tiden och då måste eleven fortsätta utvecklas och lära sig. Det ena behöver inte heller utesluta det andra och vår tanke är att medvetet utveckla förmågor och tydliggöra dessa för eleverna samtidigt som vi planerar och genomför arbetet så att eleverna lär sig mängder av sakkunskaper. Trevlig helg! Big five. Bajenpedagogen.

Kamratrespons innebär att du tar hjälp av dina kamrater för att skapa bra texter och för att utveckla ditt skrivande.

Bajenpedagogen

Det innebär också att du på motsvarande sätt ger dina kamrater skrivstöd. Utgångspunkter för kamratrespons Tänk positivt och var konstruktiv.Försök att vara så konkret som möjligt, motivera och ge exempel. Arbeta så här när du får respons Kom ihåg att den text som du skrivit inte är den färdiga produkten, utan bara ett utkast som ska bearbetas. Använd den här mallen som utgångspunkt när du ska ge respons på en kamrats text. Kamratrespons. I onsdags testade vi kamratrespons.

Kamratrespons

Eleverna delades in i par och fick läsa läsläxan för varandra. De skulle sedan ge positiv respons, beröm, till kompisen i form av två meningar. De skrev meningarna på en lapp med två stjärnor. De skulle också ge ett tips eller idé på vad kompisen ska tänka på att förbättra till nästa gång. Innan samtalade vi om hur man ger bra tips till varandra, att man är trevlig och ger tipsen på ett bra sätt, så att ingen blir ledsen. BIG 5 LATHUND. TheBigfivelathundtillplanering. Smart läsare.