background preloader

Mimmifaja

Facebook Twitter

Digitala resor höjer motivationen i Sara Bruuns klassrum. Lärportalen. Snabb överblick med whiteboard online – ThereseLinnér. För ett antal år sedan köpte jag in whiteboards till min klass.

Snabb överblick med whiteboard online – ThereseLinnér

Ett väldigt redskap för att få alla elever aktiva och samtidigt ett enkelt sätt att se om alla hade koll på det som jag frågade efter just då, formativ bedömning av gruppens kunskaper. En extra bonus var att det var ett stöd för mig att komma ihåg att vara tyst. Det är så lätt att prata på och inte ge alla den betänketid som de behöver. Genom att eleverna skrev svar ficka alla tänka och jag fick överblick istället. Nu undervisar jag inte längre i ett och samma klassrum utan möter istället grupper med lärare på olika ställen. Stödstrukturer och bildstöd - mallar att sätta upp i klassrummet. För elever som har svårt för att skriva och uttrycka sig begripligt på engelska använder jag mig ofta av stödstrukturer och bildstöd.

Stödstrukturer och bildstöd - mallar att sätta upp i klassrummet

Det går inte att bara säga till eleverna att de ska skriva utan jag måste undervisa dem om hur texten ska se ut och hur de skriver den på engelska. Jag utgår från genrepedagogik och cirkelmodellen när det gäller att träna eleverna i tal och i skrift. Jag tycker att det bästa är om du kan samarbeta med svenskläraren så att du på engelsklektionerna skriver samma texttyp som de arbetar med i svenskan. Mina elever som har svårt för att skriva börjar väldigt enkelt. Jag skulle säga att mallen, Personal Narrative, nedan fungerar redan från år 4.

När eleverna har kommit längre i sin skrivutveckling använder jag en mer utvecklad mall som de också tar del av hemma och iförväg. Game What's my problem. Critique and feedback - the story of austin's butterfly - Ron Berger. Språklärare - lossa tungan med LEGO - Robin Smith. Uppföljning av matteläxan. Viagra gjorde det!

Uppföljning av matteläxan

Penicillinet gjorde det! Tabletter mot åksjuka gjorde det! Och så även min uppföljning av matteläxan! Vissa kallar det slumpen, andra bieffekter, men alla har uppkommit av att någon har tagit tillvara och sett förändringar utanför syftet. Nu vill jag inte påstå att min uppföljning är något nytt eller ”one of a kind” men det har gjort stor förändring för hur jag följer upp matteläxan. Läxor eller inte, det är en evig debatt men det tänkte jag inte lösa idag. Redan 1919 stod det skrivet i undervisningsplanen för rikets folkskolor: ”Hemuppgifter givas i sådant som, förut blivit i skolan väl genomgånget” I dagens läroplan står det inte skrivet något om läxor, det är upp till skolan, rektor och lärarna att besluta.

Zaption - så funkar det! Genom att arbeta med tex Kahoot eller i detta fall Zaption.com kan du på ett enkelt sätt få en tydlig bild av vad dina elever har lärt sig och vad du behöver rikta in din undervisning på.

Zaption - så funkar det!

Idag blir inlägget inte i textform. Titta på filmen så får du allt du behöver veta om hur Zaption fungerar och framförallt hur du kan använda det i undervisningen. Om du föredrar att läsa om hur du gör har Sarah Jingfors skrivit ett tydligt inlägg: Frökenjingfors.wordpress.com . Mitt exempel nedan utgår från tyskan men naturligtvis fungerar det oavsett ämne eller årskurs. Arbetar du med flippat klassrum är det ett perfekt och snabbt sätt att lägga till frågor och få en enkel översikt över svaren. Synliggör lärandet vid filmvisning med Zaption presenter – Fröken Jingfors. Synliggöra lärande när ni ser film tilsammans.

Synliggör lärandet vid filmvisning med Zaption presenter – Fröken Jingfors

Att snabbt kunna stämma av om eleverna hänger med, att låta eleverna diskutera i grupp och sen smidigt låta dem ta del av varandras tankar eller att låta eleverna digitalt markera med hjälp av en padda/mobile när de har en fråga, varje gång de hör en viss verbform eller vad nu läraren har bett dem att uppmärksamma i filmen, allt detta är möjligt med Zaption presenter. I Zaption kan du lägga in text och frågor i en film och dela den med eleverna. Eleverna måste svara på frågorna innan de kan se vidare på filmen och läraren kan sen se vad alla elever har svarat. Blueprint - enklare lektionsplaneringar för lärare. BGS Teacher Talk. Learning not Teaching: Challenge-Based Learning What?

BGS Teacher Talk

Challenge-Based Learning is an approach to learning which encourages pupils to find stuff out, without the teacher getting in the way. It allows the students to cover the existing content of school courses, but sets an open question which requires significant research and discovery by students before they can decide upon a solution. This is a move away from the traditional model of teaching, from the “sage-on-the-stage” towards a “guide-on-the-side”approach. It takes some organising and much thought in getting it set up, but in lessons, the pupils do the work and the teacher becomes much more of a monitor of their learning than the sole source of information. It should be multidisciplinary, but I have started it as a single subject process so that I could work out all of the bugs and build a better workflow before getting other subject teachers involved!

Why? In my classes, I confess: pupils were often bored and I was exhausted. Eh, yes. Kahoot – ett snabbt sätt att få syn på kunskaper – ThereseLinnér. Det finns många sätt att snabbt utvärdera och få en bild över var man har sin grupp.

Kahoot – ett snabbt sätt att få syn på kunskaper – ThereseLinnér

Så kallade exit-ticket av olika slag. För egen del blandar jag digitala och icke digitala sätt för att använda det som passar bäst utifrån frågeställningen. Bildstöd. Dr. Dylan Wiliam - Leadership for Teacher Learning. Att utveckla ett talmanus – formativ retorikundervisning i Svenska 3. I det här inlägget tänkte jag berätta om en övning som i all sin enkelhet stöttar eleverna i att vidareutveckla en första version av ett talmanus till en ännu bättre slutversion.

Att utveckla ett talmanus – formativ retorikundervisning i Svenska 3

Jag försöker hela tiden hitta olika sätt att engagera eleverna i att ge respons till varandra och själva få syn på hur texterna de skriver kan utvecklas. Givetvis är min riktade och specifika respons till den enskilda eleven också väldigt viktig – men som komplement till detta, menar jag. Bakgrunden: Litteraturvetenskap och retorik I kursen Svenska 3 arbetar vi just nu med argumenterande tal inom litteraturvetenskap. Det är sista retorikuppgiften innan nationella proven och nivån på uppgiften är hög.

Du har läst en roman och ska, utifrån denna och andra texter, hålla ett fem minuter långt framförande där du argumenterar för en tes inom ramen för litteraturvetenskap. I korthet ska de alltså inledningsvis välja en litteraturvetenskaplig tes, till exempel någon av följande: Utmaningar och fogmassa Åsa Edenfeldt.