background preloader

Správcovstvo

Facebook Twitter

Prostriedky právnej ochrany menšinových (prehlasovaných) vlastníkov bytov v bytovom dome (vybrané právne aspekty) Každý vlastník bytu alebo nebytového priestoru v bytovom dome, ktorý sa cíti byť dotknutý na svojich právach, resp. právom chránených záujmoch sa môže obrátiť na súd v súlade s ustanovením § 14 odsek 4 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (ďalej len „ZoVBNP“) – tento nástroj slúži ako ochrana pred prijatím protiprávnych rozhodnutí na schôdzi vlastníkov bytov, kde vlastníci bytov rozhodujú o spoločných záležitostiach ako spoluvlastníci spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestoroch, príslušenstve a pozemku.

Prostriedky právnej ochrany menšinových (prehlasovaných) vlastníkov bytov v bytovom dome (vybrané právne aspekty)

Podľa ustanovenia § 14 odsek 4 ZoVBNP: „Prehlasovaný vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome má právo obrátiť sa do 15 dní od oznámenia o výsledku hlasovania na súd, aby vo veci rozhodol, inak jeho právo zaniká. Ak sa vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome nemohol o výsledku hlasovania dozvedieť, má právo obrátiť sa na súd najneskôr do troch mesiacov od hlasovania, inak jeho právo zaniká. Vše potřebné pro společenství (bytových) vlastníků jednotek, tzv. SVJ nebo SVBJ. V zápase za transparentnosť vo veci tepelného hospodárstva poslanec Kurbel už nie je sám. Sereď | Dnes vo večerných hodinách sa v štúdiu SOL v Seredi uskutočnilo stretnutie štyroch poslancov MsZ, ktorí sa v priebehu mesiaca postupne verejne vyjadrili k dlhodobo pre obyvateľov, ale aj mesto samotné závažnej téme - prenájom tepelného hospodárstva mesta súkromnej spoločnosti.

V zápase za transparentnosť vo veci tepelného hospodárstva poslanec Kurbel už nie je sám

Vždy podobné stretnutia ohlasujeme vopred a v záujme maximálnej transparentnosti verejnosti dávame vedieť, pri čom pre nich dôležitom sa môžu zúčastniť aj osobne. Tým skôr, keď sa jedná o aktivitu spojenú s volenými zástupcami, ako tomu bolo aj dnes. Pod článkom avizujúcom predmetné stretnutie a oznamujúcom ho občanom, poslanec MsZ, viceprimátor a hovorca primátora mesta Bc.Ľubomír Veselický napísal: Veselický Ľubomír | 30-03-2017 07:58:49 | Primátor je na dovolenke a prednosta dnes a zajtra služobne mimo Serede.Táto akcia je preto veľmi dobre načasovaná.Na dnešné stretnutie nedostal pozvánku ani primátor ani prednosta a oficiálnou cestou zrejme ani žiadny poslanec.

Pripomeňme, že primátor mesta Ing. Bytové domy sa od CZT len tak ľahko neodpoja. Novela zákona č. 100/2014 Z. z. o tepelnej energetike (ďalej len zákona o TE), ktorá je platná od 1. 5. 2014, bola podľa predkladateľa navrhovaná tak, aby vytvorila podmienky realizácie cieľov Energetickej politiky SR v oblasti tepelnej energetiky hlavne v otázke centralizovaného spôsobu zásobovania teplom, pričom sa čiastočne odvoláva na implementáciu smernice EÚ 2012/27/EU o energetickej efektívnosti.

Bytové domy sa od CZT len tak ľahko neodpoja

Pôvodný zákon o podmienkach podnikania s teplom sa stal „na konci dňa“ zákonom o podmienkach výroby tepla. Novela zákona o TE je napísaná tak, ako keby ju písali zástupcovia Slovenského zväzu výrobcov tepla, čomu nasvedčuje aj súčasná aktívna obhajoba novoprijatých ustanovení novely zákona aj zástupcami tohto zväzu. Systémy centralizovaného ­zásobovania teplom. Opovedá právnik - Môj balkón je náš - Petržalské Noviny. Prečítal som si Vašu odpoveď čitateľke PN týkajúcu sa montáže satelitnej antény na bytovom dome.

Opovedá právnik - Môj balkón je náš - Petržalské Noviny

Aký je Váš právny názor na situáciu, keď si vlastník bytu primontuje satelitnú anténu na kovové zábradlie vlastného balkóna, t. j. nezasahuje do zateplenia fasády a de facto nerobí žiadne stavebné úpravy, ktorými by menil vzhľad domu? Anténa je kedykoľvek demontovateľná, a teda v princípe nedochádza k úpravám bytu ani nebytových priestorov, ktoré by menili vzhľad domu, aj keď anténa je prirodzene z ulice viditeľná. Môžu vlastníka bytu za anténu pripevnenú na kovovom zábradlí vlastného balkóna ostatní vlastníci alebo správca nútiť k tomu, aby ju odmontoval? Gabriel Gačko, Bratislava V bytovom dome sú spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu v podielovom spoluvlastníctve jednotlivých vlastníkov bytov a nebytových priestorov (ďalej len „vlastník/ci“).

ADVOKATnaWEBE.sk - právne poradenstvo online - Vlastnícke právo k balkónu/lodžii. Dobrý deň, na základe Vašej otázky ohľadom vlastníckeho práva k balkónom v bytovom dome uvádzame nasledujúce stanovisko: V úvode je potrebné si zodpovedať otázku, aký je z právneho hľadiska vzťah medzi balkónom/loggiou a samotným bytom.

ADVOKATnaWEBE.sk - právne poradenstvo online - Vlastnícke právo k balkónu/lodžii

Prostriedky právnej ochrany menšinových (prehlasovaných) vlastníkov bytov v bytovom dome (vybrané právne aspekty) Stanislav Martinčko: Kde miznú slovenské peniaze za elektrinu? Slovensko je ozaj zasľúbená krajina a tí, ktorí nám vládnu si z našej krajiny urobili zlatú horúčku, akú poznáme z histórie Aljašky.

Stanislav Martinčko: Kde miznú slovenské peniaze za elektrinu?

Úzka skupina veľkomožných pánov si z ľudí urobila nádenníkov, ktorí sa im skladajú na blahobytný život, ktorý je na míle vzdialený od reálneho života bežných ľudí. Ešte si dobre pamätáme, keď sa R. Fico zavolal na koberček Holjenčíka a politiku „nezávislého“ regulátora už robí on. Vlani v závere roka oznámil šéf regulačného úradu, že koncová cena elektriny pre domácnosti od nového roku zlacnie medziročne v priemere o 4,3 percenta. Znížiť sa mali aj priemerné ceny plynu pre domácnosti o 2,6 percenta. Veľké precitnutie prišlo v týchto dňoch, keď domácnostiam, podnikateľom, firmám, mestám a obciam začali chodiť faktúry s radikálne zvýšenými zálohovými platbami. Najväčšie zdesenie nastalo na strednom Slovensku. Ostrá debata v relácii "Večer s Havranom". Boris Koróni zo Slobodného vysielača, Martin Šimečka z denníka N a Branislav Dobšinský z RTVS diskutovali o alternatívnych a mainstreamových médiách - Hlavné správy. Bratislava 22. februára 2017 (HSP/Foto:Screenshot:Večera s Havranom) Najnovší diel diskusnej relácie Večer s Havranom sa zrejme zapíše do histórie.

Ostrá debata v relácii "Večer s Havranom". Boris Koróni zo Slobodného vysielača, Martin Šimečka z denníka N a Branislav Dobšinský z RTVS diskutovali o alternatívnych a mainstreamových médiách - Hlavné správy

Prvýkrát bol do tejto relácie v RTVS pozvaný niekto z alternatívnych médií, ktoré sú na Slovensku čoraz populárnejšie. Zakladateľ a moderátor rádia Slobodný vysielač Boris Koróni sa statočne .popasoval so svojimi spoludiskutujúcimi, ktorí boli v presile. Ivan Mikloš: Strategické podniky sme privatizovali zámerne tak, aby zahraničné firmy v nich mali rozhodovacie právomoci - Hlavné správy.

Bratislava 27. januára 2017 (HSP/Foto: Facebook) Premiér SR, Róbert Fico chce prešetriť privatizácie spred 15 rokov.

Ivan Mikloš: Strategické podniky sme privatizovali zámerne tak, aby zahraničné firmy v nich mali rozhodovacie právomoci - Hlavné správy

Nepáči sa mu totiž, že štát napriek väčšinovému vlastníctvu nemá kontrolu nad strategickými podnikmi. Petícia: Nový zákon likviduje bytové kotolne - magazin-reality.sme.sk. Ľudia z bytoviek odmietajú povinné meradlá či rozdeľovače, bytovkám s kotolňami pribudli nové povinnosti.

Petícia: Nový zákon likviduje bytové kotolne - magazin-reality.sme.sk

Nepríjemnou novinkou v niektorých bytovkách je povinné zriaďovanie vecných bremien v prípade, že rozvod tepla teplárne zabezpečujú cez ich priestory v dome. Doterajšiu možnosť nájmu zákon zrušil. Vlastníkov z bytoviek pobúrila novela zákona o tepelnej energetike. Holjenčík na čele ÚRSO dovolil energetikom opäť odpisovať majetok - InfoVojna.

Čerešničkou na torte je podľa Jany Kiššovej aj to, že ÚRSO dostal zo štátneho rozpočtu 1,8 milióna eur, aby sa v distribučných spoločnostiach vykonal audit.

Holjenčík na čele ÚRSO dovolil energetikom opäť odpisovať majetok - InfoVojna

Bratislava 3. februára - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) pod vedením Jozefa Holjenčíka, ktorý vo štvrtok (2. 2.) oznámil odstúpenie z funkcie, dovolil distribučným energetickým spoločnostiam precenenie častokrát už odpísaného majetku, jeho opätovné "odpisovanie" a prenesenie do cien energií. Uviedli to dnes na brífingu v Národnej rade (NR) SR predstavitelia opozičnej SaS Richard Sulík, Jana Kiššová a Karol Galek. Pri preceňovaní mala podľa nich fungovať aj poradenská firma JHS, ktorú v minulosti zakladal Holjenčík. Radek Novotný: Privatizace vody v ČR byla pokoutná a nemravná, dostali jsme se do role psů na obojku (1.díl) SBD 022015. 300/2005 Z.z. - Trestný zákon - SLOV-LEX. Právna subjektivita – Wikipédia. Právna subjektivita je platným právom priznaná a garantovaná možnosť byť nositeľom práv a právnych povinností, a tak byť účastníkom (subjektom) právneho vzťahu. Priznáva sa fyzickým a právnickým osobám.

Rozlišuje sa jej pasívna a aktívna stránka. spôsobilosť mať práva a povinnosti, resp. byť nositeľom práv a povinností (pasívna stránka);spôsobilosť na právne konanie,' resp. spôsobilosť na právne úkony (aktívna stránka), čiže vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať práva a brať na seba povinnosti,deliktuálna spôsobilosť, t. j. niesť právnu zodpovednosť (zákonom uvedené následky) za protiprávne konanie aprocesná spôsobilosť, teda spôsobilosť byť účastníkom konania a vystupovať v samotnom konaní. Právna subjektivita právnických osôb sa chápe ako celok - spôsobilosť mať práva a povinnosti splýva so spôsobilosťou na právne úkony, začína ich vznikom a končí zánikom.

NALUS - databáze rozhodnutí Ústavního soudu.