background preloader

Dictionaries, glossaries & terminology

Facebook Twitter

VY C1a P1 03 technický slovník. Jak prekladat do anglictiny KN. Czech-english dictionary.doc. EURTIB - Leonardo da Vinci 2001. Účtové osnovy. Mezi nejčastější klíčová slova návštěvníků stránek GAAP.cz, patří „účtová osnova podle IFRS“, „účtová osnova podle US GAAP“, nebo jiná podobná varianta.

Účtové osnovy

This likely explains why the most common keyword bringing visitors here has been "chart of accounts" or some variation. Problém je v tom, že ani IFRS, ani US GAAP žádnou standardní účtovou osnovu ani nedefinují, ani nepředepisují. Protože oba systémy jsou zaměřené především na výstupy, k otázce postupů přistupují otevřeně a flexibilně. Z toho vyplývá, že „směrná účtová osnova“ nemá, v kontextu IFRS a US GAAP, obdobu. Nicméně, určité konvence a minimální požadavky by se dodržovat měly. Proto jsou na zde prezentovány základní účtové osnovy, který odpovídají základním požadavkům US GAAP a IFRS. Registrovaní uživatelé si také mohou vybrat z několika verzí podrobnějších osnov, či osnov, které jsou kompatibilní se systémem XBRL.

VY C1a P1 03 technický slovník. Stavební slovník - stavebnikomunita.cz. Absolutní vlhkost vzduchu Skutečný obsah vodní páry ve vzduchu v gramech na m3 vzduchu. absorbér část solárního kolektoru určená k pohlcení zářivé energie a přeměnu na jiné formy energie Absorbéry zvuku Speciální absorbéry, které pohlcují zvukovou energii tím, že ji (různými metodami a s různou frekvenční odezvou) přeměňují na teplo.

Stavební slovník - stavebnikomunita.cz

Absorpce Přijímání (pohlcování) plynů, par i tepelného a světelného záření pevnými tělesy nebo kapalinami. Magic Search: multiple dictionary lookup. Drag the link to to your links bar and you can search any text from to Use the MS-Word macro below to translate from to Sub $1$2() Dim I, j, l, m, csc As Double Dim s1, badr1, cs, t As String badr1 = " Selection.Expand s1 = Trim(LCase(Selection.Text)) If Len(s1) = 1 Then End cs = "" For I = 1 To Len(s1) t = Mid$(s1, I, 1) If t <> " " Then cs = cs & t Else badr1 = badr1 & cs cs = "%20" End If Next I If cs > "" Then badr1 = badr1 & Trim(cs) ActiveDocument.FollowHyperlink (badr1) End Sub inShare Search multiple sources (dictionaries, corpora, machine translation engines, search engines) with a single click with this multilingual metasearch engine.

Magic Search: multiple dictionary lookup

Portál o českém jazyce. Translation glossary: Czech-English Law Glossary - ProZ.com personal glossaries. Slovnik - sociální péče o nepřizpůsobivé. Slovnik v303. Anglicko-český právnický a účetní slovník (britská angličtina) (Firma v Anglii za 1900 Kč) Nový encyklopedický slovník češtiny. Ekonomický slovník online pojmů. Všechny pojmy ekonomického slovníku. ASES. Slovník zdarma, Překlady, Překladatel - dictionaries24.com. Anglicko-český slovník leasingových termínů. Slovník pojišťovnictví. BP - slovník chemických termínů. Slovnik stavebnictví, strojírenství, elektro. ANGLICKO-ČESKÁ SLOVÍČKA V OBORU PODNIKOVÁ EKONOMIKA. Acquire získat ; nabýt (např. vlastnictví) acquisition cost; acquisition price pořizovací cena; pořízovací náklady allowance on ...., impairment loss on ...

ANGLICKO-ČESKÁ SLOVÍČKA V OBORU PODNIKOVÁ EKONOMIKA

Slovník pojmů - prodej olejů a maziv. Daňový slovník - Účetní portál - účetnictví, mzdy, daně, audit - informační portál v oblasti účetnictví a daní. Osvobození od daně u novostavby Dobrý den.

Daňový slovník - Účetní portál - účetnictví, mzdy, daně, audit - informační portál v oblasti účetnictví a daní

Existuje nějaká cesta jak se "osvobodit" od daně z nabytí nemovité věci v případě novostavby, která však ještě není zkolaudovaná? … více Výhra v soutěži. Pavel Matějka a kol.: Slovník analytické chemie anglicko-český a česko-anglický. ITIL 2011 Glossary CZ v1 0. Prehled terminologie podzemní stavitelství. English-Czech Technical Dictionary - TZ-one - Knihy Google. Technický slovník pro strojní odbory. AJ SLOVNIK TEMATICKY exit. Translatr. Translatr is a cross platform, online translation tool.

Translatr

It helps in translating a text or a short paragraph into different multiple languages. Who is this for? There's no such free online API which fulfils the desired requirements. Google Translate API is not free and this tool fetches result from it's older API only and parses the data accordingly. Features: It helps in translating multiple languages at once.

Note: Please don't consider it to be a full fledged API. English to Czech dictionary of Law. ČATP - Slovníky odborných výrazů. Legal Dictionary. Corruption - glossary of international terms. Practical Law UK (New Platform) Signon. Glossary. Criminal Background Records Glossary - Criminal Justice Terms and Definitions - Criminal Records Glossary. Dictionary and Thesaurus. Find the meanings and definitions of words at OxfordLearnersDictionaries.com. Longman English Dictionary Online. Slovník bab.la. Linguee. Anglicko-český Slovník. Slovníky PracticalUsagePractical English-Czech Practical Dictionaryversion 6.036.000 entries, 67.000 word meanings7.500 examples, phrases and idioms141.000 translations© Lingea s.r.o., 2016.

Anglicko-český Slovník

All rights reserved.Anglicko-český praktický slovníkverze 6.036.000 hesel, 67.000 významů7.500 příkladů, frází a idiomů141.000 překladů© Lingea s.r.o., 2016. Všechna práva vyhrazena. Tip dne Líbí se vám nové slovníky? Vícejazyčné názvosloví - technické. Elektro pojmy vysvětlivky + občas překlad. Slovníček a pojmy - elektrotechnika. Jedná se o výklad slovíček a pojmů, týkající se oblasti elektrochemických zdrojů proudu, popřípadě zkratek a výraziv, které sice nejsou definovány v normách, ale které se v této oblasti používají.

Slovníček a pojmy - elektrotechnika

Nehledejte zde veškeré pojmy známé z fyziky ani z jiných oborů Takže až budete hledat například výraz kapacita, najdete zde vysvětlení, týkající se kapacity akumulátorů nebo baterií, ale již zde nenajdete kapacitu kondenzátoru nebo kapacitu přenosové soustavy. A pokud budete hledat výraz akumulátor, určitě zde nenajdete odkaz na stažení filmu Zdeňka Svěráka - Akumulátor 1.Základní pojmy jsou zde uvedeny i v anglické, německé a francouzské verzi. Slovník pro konstruktéry. Souhlasím K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie.

Slovník pro konstruktéry

Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Zobrazit podrobnosti Cookie Consent plugin for the EU cookie law. Slovník dopravní terminologie. Bankovní pojmy. Slovník pojmů cz-en - Česká asociace pojišťoven. Stavební slovník - FAST VUT Brno. Vaše hodnocení bylo uloženo.Děkujeme za zpětnou vazbu.

Stavební slovník - FAST VUT Brno

O stavebním slovníku Tento slovník vytvořil tým doktorandů pod vedením vyučující anglického jazyka Mgr. Jolany Tlukové, PhD. na Fakultě stavební VUT v Brně. Slovník vznikl v roce 2014. Od 8. 12. 2014 je dostupný studentům a zaměstnancům FAST ve fakultním intranetu. Cílovou skupinou jsou především studenti, pedagogové a odborníci v oboru stavebnictví. České termíny byly přeloženy pomocí kvalitních odborných česko-anglických slovníků, výkladových slovníků a odborných publikací. Slovnik socialniho zabezpeceni. Finanční a ekonomický slovník. Nerozumíte některým ekonomickým pojmům? Připravili jsme pro Vás malý slovníček. Oficiální úroková sazba stanovovaná ČNB. Za tuto sazbu si půjčují banky od ČNB. Od ní se odvíjejí všechny ostatní úrokové sazby v ekonomice. Pokud se změní 2-týdenní reposazba, změní se i všechny ostatní úrokové sazby stejným směrem (včetně koncových úrokových sazeb bank pro klienty). Next Finance. Písmeno A - Finance.cz. Akcie Akcie je cenným papírem, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se na řízení společnosti, jejím zisku a likvidačním zůstatku při zániku společnosti. ... více Akcie na jméno Akcie na jméno mohou znít na fyzické nebo právnické osoby.

Převádějí se písemným prohlášením o převodu, takzvaným indossamentem. Zanesením nového majitele do ... více Akcie na majitele Na rozdíl od akcií na jméno je vlastníkem akcie na majitele ten, kdo cenný papír drží. Akciová opce. Příruční slovník a databáze lexikálního archivu. Nový encyklopedický slovník češtiny. Chemicky slovnik. Slovník spisovného jazyka českého. Historická čeština.

Electric Motor & Machines Terminology - U.S. MOTORS. Accelerating Time: The time required for a motor to reach full speed from standstill (zero speed) position. AC Contactor: An alternating current (ac) contactor is designed for the specific purpose of establishing or interrupting an AC power circuit. Accelerating Torque: The torque developed from standstill (zero speed) to full speed at nameplate voltage.

Sometimes the term "Net Accelerating Torque" is used to mean the excess motor torque capability over the torque for the attached load. Adjustable Speed: The concept of varying the speed of applications. Adjustable Speed Drive: A unit comprised of a motor, drive controller and operator’s controls (either manual or automatic). Adjustable Speed Motor: A motor that can be varied in speed over a range, but a motor that is essentially constant speed at any one set speed within that range.

Aerator Motors: A specific duty motor used pump air into a sludge type environment. Medical Dictionary English-Czech/ Czech-English - TZ- one - Knihy Google.