background preloader

Llengües

Facebook Twitter

Forvo: diccionario de pronunciación. Todas las palabras que existen pronunciadas por hablantes nativos. TERMCAT – Benvingut al web del TERMCAT. Optimot, consultes lingüístiques - Llengua catalana. ÉsAdir > Gramàtica > Gramàtica. Untitled. EL TEXTO Y SUS PROPIEDADES. TEXTOS CONVERSACIONALS - SOM UNS BONS ESCRIPTORS. 10 coses que passaran a ser correctes amb la nova gramàtica. Tot i que la norma vigent no era explícita en aquest tema, tant la gramàtica de Fabra del 1912, escrita en castellà, com els exemples del DIEC abonaven la manera de dir les hores de la primera frase.

Dossier1. 3. MILLOREM EL NOSTRE ESTIL - CATALÀ PACFGS.

English

Morfologia dels pronoms relatius. Hi ha de dos tipus: QUE, relatiu àton, pot fer de: QUE col·loquial: Exemples:

Morfologia dels pronoms relatius

L'ús de "per què, per a què, perquè" - català - ESO - edu365.cat. Tipos de conectores gramaticales. Se refiere a la palabra o conjunto de palabras utilizadas para unir ideas manteniendo una relación en ambas.

Tipos de conectores gramaticales

Son usados de forma oral y escrita para conseguir una correcta coherencia, conectando así las partes de un texto, de frases, palabras, párrafos largos o cortos. Los conectores no son mas que frases cortas o palabras que se encargar de enlazar oraciones, palabras y párrafos para darle un significado contextual. 202 actividades de vocabulario para los estudiantes mas pequeños (actualizado 2015) Yo Profesor Este post incluye 202 actividades actualizadas con las cuales los estudiantes mas pequeños pueden aprender mas del vocabulario en nuestro idioma.

202 actividades de vocabulario para los estudiantes mas pequeños (actualizado 2015)

Estas actividades pueden ayudar a los estudiantes mas pequeños… Este post incluye 202 actividades actualizadas con las cuales los estudiantes mas pequeños pueden aprender mas del vocabulario en nuestro idioma. Diccionario español-inglés, entre otros idiomas. Porqué / porque / por qué / por que. A) porqué Es un sustantivo masculino que equivale a causa, motivo, razón, y se escribe con tilde por ser palabra aguda terminada en vocal.

Porqué / porque / por qué / por que

Puesto que se trata de un sustantivo, se usa normalmente precedido de artículo u otro determinante: Don Quijote para escuchar. Audiolibro de Literatura Sonora - Didactalia: material educativo. Disfruta de la primera novela moderna de la historia y también, a juicio de escritores de todo mundo, la mejor de la historia con este audiolibro de Don Quijote de la Mancha.

Don Quijote para escuchar. Audiolibro de Literatura Sonora - Didactalia: material educativo

El texto de la obra cumbre de Miguel de Cervantes corresponde a la edición digital del Instituto Cervantes dirigida por Francisco Rico (académico RAE). El audiolibro destaca por la calidad de su grabación, edición y narración. El proyecto, bajo la dirección de Sonia Almau (Literatura Sonora), cuenta con diversos lectores, la propia Sonia como narradora y otros participantes que dan vida a los personajes de la obra: Cipriano Lodosa, Ricardo Alonso Maturana, Ángel Ramón Jiménez, María José San Martín, Luis Cacho, Jorge Padín, Valentín de la Fuente, Joaquín León Carpallo,Jesús Echarri Martínez y un largo etcétera.

La voz, la entonación y la interpretación impecable y expresiva de los lectores permiten zambullirse de una grata manera en el universo cervantino. Paraules que, el laboratori de paraules. El blog de Gabriel Bibiloni » Caçadors (furtius) de paraules. Els principatins necessiten com el pa conèixer millor Mallorca.

El blog de Gabriel Bibiloni » Caçadors (furtius) de paraules

En lloc de Mallorca podeu posar-hi qualsevol part del país exterior al perímetre de les quatre províncies. Qualsevol espanyol sap perfectament com és la pronúncia andalusa o la sud-americana, però els nostres connacionals dels voltants de Barcelona es fan un senyor embull amb el català de Mallorca. Qui és Ramon Llull? La necessitat de distingir acuradament entre Ramon Llull i els pseudo-Ramon Llull no es va manifestar fins a les aportacions de la crítica positivista, iniciades al segle XVIII amb les Vindiciae Lullianae (1778) del pare A.

Qui és Ramon Llull?

R. Any Ramon Llull. XTEC - Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya. Els deu errors més freqüents en català. Biografia Ramon Llull. Llull va néixer a Mallorca cap a 1232 o 1233, és a dir, tres o quatre anys després de la conquesta cristiana de l’illa.

Biografia Ramon Llull

Sense cap mena de dubte, aquest fet va marcar-lo profundament i explica la seva preocupació per la conversió dels no cristians. Malgrat tot, durant les tres primeres dècades de la seva existència va fer la vida que era esperable en algú del seu estament. Recursos per a l'Aula d'Acollida. Recursos: WEBS DE CONTES,LITERATURA INFANTIL I ANIMACIÓ LECTORA. Llegir per parlar, llegir per aprendre. Llengua catalana. Generalitat de Catalunya. Imaginaria. CONCIENCIA FONOLÓGICA. Consulteca. © Autoria i edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2015 El diccionari en línia Consulteca és un diccionari en creixement que recull les fitxes terminològiques elaborades pel TERMCAT procedents de les consultes fetes pels usuaris al Servei de Consultes i de les recerques puntuals fetes per altres àrees de recerca del Centre.

Consulteca

L’objectiu del diccionari és posar a disposició dels usuaris tota la recerca en terminologia puntual que no forma part de cap producte temàtic i, per tant, no inclosa en cap altre diccionari en línia. Destaquem, en aquest sentit, el botó de noves incorporacions com a opció de cerca al costat de l’accés alfabètic i l’accés temàtic. Aquest opció permet accedir a les fitxes terminològiques incorporades en el darrer trimestre. És, per tant, un diccionari que va creixent i es va actualitzant amb els dubtes resolts plantejats pels usuaris, amb les seves aportacions, observacions o comentaris. Free Translation and Professional Translation Services from SDL. Bibliografia. Història de la literatura infantil i juvenil catalana (finals del XIX i principis del XX) Literatura infantil i juvenil - lletrA. La creació d'una literatura genèricament concebuda per al públic infantil i juvenil és un fenomen recent.

Literatura infantil i juvenil - lletrA

Diccionari d'autors i autores de literatura infantil i juvenil en català. Laura Online: PLAN DE MEJORA ( COMPETENCIA LINGÜÍSTICA) ESCRITURA CREATIVADECÁLOGO DIDÁCTICO DE LA ENSEÑANZA DE LA COMPOSICIÓN (CASSANY) SECUENCIAS DIDÁCTICAS (3º CICLO PRIMARIA Y 1º ESO) Juegos para aprender vocabulario Ofrecemos un conjunto de juegos para la ampliación del léxico en los primeros niveles educativos donde iremos presentando aspectos del vocabulario que debe ser conocido por los alumnos más pequeños. La adivinanza es un juego verbal por medio del cual, y a partir de cierta información -formulada generalmente en verso-, se llega a descubrir el nombre de un determinado ser. • Ver propuesta.

El català i el castellà