background preloader

Mikaeljungevall

Facebook Twitter

Mikju

Critique and feedback - the story of austin's butterfly - Ron Berger. Formativ bedömning- Nyckelstrategi 5. Formativ bedömning- Nyckelstrategi 4. Formativ bedömning- Nyckelstrategi 3. Formativ bedömning- Nyckelstrategi 2. Formativ bedömning- Nyckelstrategi 1. John Steinberg: Att lyckas med digitala verktyg. Digital verktygslåda BFL+IKT – NORDSTRÖM EDUCATION. Här hittar ni ett lite längre undervisningstips och en sammanställning av olika resurser för hur lärare och elever kan utveckla sin källkritiska förmåga och digitala kompetens i undervisningen.

Tipset kommer att följas upp med en sammanställning av olika Creative Commons-licenser. Koppling till läroplanen ”Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.” Ur Lgr11, Kap.1 Skolans värdegrund och uppdrag, sid 9 ”Eleverna ska också kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort informationsflöde och snabb förändringstakt.

Koppling till kurs- och ämnesplanen Förmågor i läroplanen Källkritisk förhållningsätt i undervisningen Källkritik för tryckta källor Källkritik för digitala källor.

Dylan Williams