background preloader

Trender & spaning

Facebook Twitter

These Are the World's Most Innovative Economies - Bloomberg. Nordic nations dominate the top 15, while South Korea reigns supreme and Russia is dealt a huge blow There’s something about those Nordic countries.

These Are the World's Most Innovative Economies - Bloomberg

Outlook on the Global Agenda 2015. Nominerade till GULDÄPPLET 2016. Ett stort grattis till de nominerade till lärarstipendiet Guldäpplet!

Nominerade till GULDÄPPLET 2016

Guldäpplet har delats ut sedan 2002 till lärare som förnyat undervisningen med stöd av IT, arbetar inkludernade och bidragit till kollegernas kompetensutveckling genom att dela med sig av sina idéer och erfarenheter. Omvärldsbloggen – Skolans digitalisering. Omvärldsbloggen – Skolans digitalisering. Mary Meeker’s essential 2016 Internet Trends Report.

IoT

Digital skolutveckling från skandinavisk horisont. Idag publicerar New Media Consortium (NMC) 2015 NMC Technology Outlook: Scandinavian Schools, en regional rapport inom ramen för Horizon Report-projektet.

Digital skolutveckling från skandinavisk horisont

Rapporten är skriven tillsammans med och på uppdrag av Senter for IKT i utdanningen, Skolverket och Styrelsen for It og Læring. Författarna har med hjälp av en skandinavisk expertpanel, där bland annat jag själv ingick, använt delfimetoden för att identifiera nio nyckeltrender, nio utmaningar och tolv viktiga tekniktrender. Dessa beskrivs och analyseras i rapporten. ​Smedingeskolan vann Next Up Väst 2015 - IT&Telekomföretagen. Igår avgjordes Next Up Väst på Universeum i Göteborg, där laget från Smedingeskolan 8C och 8D i Kungsbacka, tog hem segern och en prischeck på 25 000 kronor till klasserna.

​Smedingeskolan vann Next Up Väst 2015 - IT&Telekomföretagen

Utmärkande för all lag som tävlat och vunnit i alla tre regioner - Väst, Stockholm och Umeå - är att de till övervägande del bestått av tjejer. Vad är #Gamergate – 9 frågor och svar. I augusti bröt den så kallade Gamergate-skandalen ut i spelvärlden.

Vad är #Gamergate – 9 frågor och svar

Vad är det som händer? 14 things that are obsolete in 21st century schools. Saying that it has always been this way, doesn’t count as a legitimate justification to why it should stay that way.

14 things that are obsolete in 21st century schools

Teacher and administrators all over the world are doing amazing things, but some of the things we are still doing, despite all the new solutions, research and ideas out there is, to put it mildly, incredible. I’m not saying we should just make the current system better… we should change it into something else. I have compiled a list of 14 things that are obsolete in 21st century schools and it is my hope that this will inspire lively discussions about the future of education. 1.

Computer Rooms. The 7 Transformational Concepts in The 21st Cen. Managementkonsulter styr upp lärartid. Företagstänkandet hittar olika vägar in i skolvärlden.

Managementkonsulter styr upp lärartid

PRIO-projektet som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Stockholms Stad har tagits fram med stöd av konsultföretaget Mc Kinsey & Company. Projektet handlar i stora drag om att effektivisera skolans verksamhet, hur tiden kan användas och vad som ska prioriteras. Det övergripande målet är att höja elevernas kunskapsresultat. Vuxna, väx upp! - Kultur & Nöjen. Svenskarna och internet 2013 släppt. I dag släpper vi på .SE (Stiftelsen för internetinfrastruktur) rapporten Svenskarna och internet 2013 som sätter svenskarnas internetanvändning under lupp.Nytt för i år är att Svenskarna och internet nu finns som webbversion.

Svenskarna och internet 2013 släppt

På soi2013.se går det att söka och sortera statistik på olika ämnen och dela diagram från årets rapport. I rapporten framgår att den mobila boomen fortsätter. Andelen som kopplar upp sig mot internet med en mobiltelefon har ökat från 22 till 65 procent på bara tre år. 31 procent använder en surfplatta. What Is Web 3.0 And How Will It Change Education? We’re living in a Web 2.5 kinda world. If that makes no sense to you, check out this chart. Six Big Tech Trends in Education to Follow. Ett systemmässigt generationsskifte i skolan. Skolan ska ge eleverna den kompetens som krävs för att bli goda samhällsmedborgare.

Ett systemmässigt generationsskifte i skolan

Men vilken världsbild levererar skolan idag och är den kompatibel med den värld som eleverna lever i? Skolan befinner sig i en övergångsfas, från ett analogt till ett digitalt arbetssätt. Det innebär att skolan är på väg att överge papper och penna, böcker och skrivtavla till förmån för bärbara datorer, läsplattor och molntjänster. Förutom den rent praktiska förändringen som skolan står inför gällande inköp av en ny typ av skolmaterial och nya kompetenser för lärarna innebär det faktiskt en större omställning än vad som kanske syns vid en första anblick. Den stora förändringen handlar om övergången från en analog till en digital struktur. Det digitala arbetssättet har helt andra förutsättningar än det analoga. Det går också att beskriva paradigmskiftet som att vi går från att vara monomodala till att vara multimodala. Multimodalitet gäller också på systemnivå.

Kairos Future - Den mörknande framtid är vår, tycker 3 av 5 unga. 73.4 miljoner unga förväntas vara arbetslösa år 2013 och det avspeglas också i deras handlingar, värderingar och drömmar.

Kairos Future - Den mörknande framtid är vår, tycker 3 av 5 unga

I Kairos Futures nya globala ungdomsstudie där 6 500 unga i elva länder har intervjuats anser 62 procent att samhället har blivit för individualiserat och 3 av 5 anser att samhällets framtid är mörk. Många är övertygade om att deras generation kommer att få det sämre än deras föräldrar. Man oroar sig allra mest över att inte få ett jobb och tilltron till politiken är låg. 7 Jobs Made Obsolete By Technology.

The 20th century saw a massive loss of jobs in factories as machines replaced humans. The US economy moved to “services” and everyone was happy! Of course service jobs are not going to be replaced by machines … are they? Think again. Menco Platform // Exploring tomorrow's education, today. [INFOGRAPHIC] Coursera. 5 Emerging Technology Categories that Exist Across Horizon Reports. Five key categories describe a decade of emerging technologies that the annual NMC Horizon Reports outline. 5 Reasons The OLPC Tablet Could Replace Classroom iPads.

I’m a huge fan of iPads . That’s been documented quite frequently on this site. 2 Predictions For The Future Of Education Technology. While walking my dog this morning, I started to think about, what else, education and technology. It’s my passion and fun to explore even on dog walks. After mulling over the various pitches I got in my inbox last night (everyone wants coverage, same ol’ story), I started to think about differentiating factors. Trends Shaping Education 2013. OECD om globala trender som påverkar skolan. I slutet av januari gav OECD ut boken Trends Shaping Education 2013, som ger en lättläst presentation av viktiga globala utvecklingsprocesser som påverkar skola och utbildning. Syftet är att ge beslutsfattare, skolledare, lärare, föräldrar och alla andra intresserade en översiktlig bild av hur världen förändras, och att stimulera till tankar och diskussioner om vad detta kan betyda för den fortsatta utvecklingen. De senaste åren har flera internationella rapporter pekat på behovet av en bredare utbildnings- och skoldebatt, som tar sig an de pågående samhällsförändringarna.