background preloader

Nationell IT-strategi

Facebook Twitter

Nationell digitaliseringsstrategi for skolvasendet. Strategiskt ledarskap för skolans digitalisering. Digitaliseringen av skolan – ett teamwork som kräver att hela styrkedjan samarbetar! Bilden är gjord av:lumaxart (CC-BY-SA 2.0) I torsdags var jag på del två i Trippel Helix serier med workshops.

Digitaliseringen av skolan – ett teamwork som kräver att hela styrkedjan samarbetar!

Syftet med dessa workshops är att få till en nationell kraftsamling i arbetet med skolans digitalisering. På dessa workshops deltar representanter från skola, universitet och näringsliv, vilket ger en bra blandning och goda förutsättningar för framåtsyftande dialoger. Ledarskapet avgörande för skolans digitaliseringen!

Denna text publicerades på Gleerups blogg för några veckor sedan då jag var gästbloggare hos dem inför release av boken 12 tankar om skolans digitalisering.

Ledarskapet avgörande för skolans digitaliseringen!

Jag publicerar texten här också så att mina texter är samlade på ett ställe. Rektors förmåga att driva utvecklingen åt rätt håll under lång tid är ett absolut måste när vi utvecklar skolan i allmänhet och när vi utvecklar skolans digitalisering i synnerhet. Detta är en tes jag för fram i min bok 12 tankar om skolans digitalisering. Släpp barnen fria framför skärmen. I en tid där varannan 2-åring i Sverige är ute på internet regelbundet vill Jan Gulliksen, dekan och professor på KTH samt ordförande i Digitaliseringskommissionen, byta fokus för debatten om barn och internet.

Släpp barnen fria framför skärmen

Han menar att det inte finns behov av att regelmässigt begränsa barnens skärmtid. Och han tycker åldersgränserna för sociala medier inte med automatik skyddar barnen. – Försiktighetsåtgärder får inte hejda utvecklingen som internet ger barnen. Skyll inte problemen på tekniken. Det är viktigt att föräldrar tar ansvar för barnens uppfostran när det gäller digitala medier och internet precis som inom alla andra områden. 20170125 skolverket@bett 2017. Leva och lära i ett digitaliserat samhälle – Omvärldsbloggen. I torsdags förra veckan arrangerade forskningsprojektet DiDiDi vid Åbo Akademi i Vasa seminariedagen Medietanken 2017.

Leva och lära i ett digitaliserat samhälle – Omvärldsbloggen

Dagens tema var verksamhetskulturen i den digitala skolan: Hur förändrar digitaliseringen undervisning och lärande i skolan? Seminariedagen innehöll två nyckelföreläsningar som streamades över nätet och som även kan ses i efterhand. Den första hölls av Linda Mannila, fil. dr i datavetenskap, och Charlotta Hilli, fil. dr i pedagogik. De tog upp vad det innebär att leva och lära i ett digitaliserat samhälle. Robotaktivisten Cristina Andersson höll den andra nyckelföreläsningen. Linda Mannila inledde med att berätta att hennes verksamhet vilar på två ben: Dels är hon delaktig i arbetet med att skapa ViRum, ett virtuellt gymnasium för Svenskfinland, och dels arbetar hon med elevers digitala skapande samt hur skolans undervisning förändras av den digitala utvecklingen.

Att leda digitaliseringen på skolor och förskolor. Du som skolledare och beslutsfattare organiserar och leder förändringsarbetet, och engagerar din personal i det.

Att leda digitaliseringen på skolor och förskolor

Din uppgift är att göra strategiska vägval som leder till att undervisningen utvecklas och måluppfyllelsen ökar. I det ingår också hur administrationen ska göras mer effektiv så att lärare får mer tid för undervisningen. Du behöver inte kunna samma saker som din personal men du behöver kunna förstå deras pedagogiska användning digitala verktyg och material för att kunna fatta rätt beslut och ge stöd. Som skolledare och beslutsfattare behöver du ha kunskap om. Förslaget till revideringen av Lpfö 98/10 – LekMiT.

Jag har suttit med i en referensgrupp som ansvarade för att tycka till angående förslagen till tilläggen runt digitalitet i förskolans läroplan.

Förslaget till revideringen av Lpfö 98/10 – LekMiT

Ser nu att det skickas runt protestlistor mot detta förslag, även att en kolumnist i Expressen uttalat sig om detta. Det kan du läsa här. Ser även att detta diskuteras i sociala medier, t ex i grupper på Facebook. Här kan ni läsa förslaget till förändringarna i läroplanen i ett sammandrag. Det som är understruket är det som är lagt till: Förskolans värdegrund och uppdrag Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvän­dig i ett samhälle präglat av stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt. Kunskap är inget entydigt begrepp. Ny digital strategi diskuteras på Innovationsrådet. Statsråden Peter Eriksson och Ardalan Shekarabi presenterar inriktningen för regeringens samlade digitaliseringsstrategi på Nationella innovationsrådets möte den 24 november.

Ny digital strategi diskuteras på Innovationsrådet

Digitalisering påverkar alla delar av samhället och bidrar till hållbar tillväxt, sysselsättning och sammanhållning. Regeringen vill med digitaliseringsstrategin se till att Sverige fortsätter vara ledande när det gäller digitalisering. Lärportalen.

Modern ICT for 21st Century Schools

Det sociala kontraktet i en digital tid – ny temarapport från Digitaliseringskommissionen. Peyman Vahedi: Idag är skolan i händerna på system, skapade för en annan tid! Skolan är ofta slagpåse i den offentliga debatten, där mycket handlar om bristande resurser.

Peyman Vahedi: Idag är skolan i händerna på system, skapade för en annan tid!

Men det finns undantag. Ledare inom verksamheten som förstår att medvetet arbeta för en praktisk förändring av de invecklade stuprörssystem vilka bakbinder skolan och dess möjliga utveckling. En utveckling vi inte har råd att vänta på. En utveckling helt nödvändig för att kunna klara omställningen. Why It's Time for Education Technology to Become an Academic Discipline. Education Trends Why It's Time for Education Technology to Become an Academic Discipline Eddie Maloney, executive director of Georgetown's Center for New Designs in Learning and Scholarship, makes the case for a new academic discipline built around the study of educational technology, learning analytics and instructional design.

Why It's Time for Education Technology to Become an Academic Discipline

LIKA - Start. Uppdrag om nationella it-strategier för skolväsendet. Digitaliseringen av förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola - Väsby Lärlabb. Se även: Del 1 – Visioner och strategier kring skolans digitalisering av Stefan PålssonDel 2 – Om skapandet av hållbara strategier av Carl Heath Del 3 – En sammanfattning av Skolverkets förslag till nationell it-strategi av Stefan Pålsson I september 2015 fick Skolverket i uppdrag av regeringen att föreslå nationella strategier för digitaliseringen av den svenska skolan. 4 april presenterade Skolverket ett förslag som gäller förskola, förskoleklass, fritidshem samt grundskola och motsvarande skolformer. 29 april presenteras ett motsvarande förslag för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan samt vuxenutbildningen.

Digitaliseringen av förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola - Väsby Lärlabb

Här är en kort sammanfattning: Förslaget bygger på en vision om att den svenska skolan 2022 ska kunna förbereda alla elever för de villkor och förutsättningar som gäller i ett digitaliserat samhälle. Strategin är utformad för att göra detta möjligt under de kommande åren. Strategin föreslår insatser inom följande fem områden. 1. 2. 3. 4. 5.

Digital kompetens

Ny nationell strategi för att bättre ta tillvara möjligheterna med it i skolan. – Både tillgången till it och den digitala kompetensen skiljer sig mellan elever. Med vår strategi vill vi utjämna skillnaderna.