background preloader

Mespert

Facebook Twitter

Mespert

Password – Needs Focused Teaching. This content is password protected.

password – Needs Focused Teaching

Free English Lessons. Quizizz: Fun Multiplayer Classroom Quizzes. Avaluar per aprendre. Les rúbriques d'avaluació són uns documents presentats en forma de taules que permeten objectivitzar el procés d'avaluació d'activitats concretes.

Avaluar per aprendre

Aquestes documents també permeten oferir a l'alumne informació detallada del què i de com s'avaluaran les seves activitats. A la secció de recursos hem recollit una sèrie de documents que creiem podem ser de gran ajuda per introduir-se en la metodologia d'avaluar per aprendre. Seguidament trobareu el model de rúbrica que ha elaborat el claustre de professors de l'institut de Gurb, i de sis punts que resumeixen bones pràctiques de la utilització i realització de rúbriques d'avaluació. En el menú de l'esquerra trobareu exemples de rúbriques classificats segons les àrees que les han elaborat. Bones pràctiques en la utilització i realització de rúbriques. Mucho+queFLE , blog de Maria: Blogs para aprender / enseñar francés. DOQUA Formació: Inicia sessió en aquest lloc. Pàgina personal de Maria del Mar Lluelles Perera. Proyectos: Inglés. Las tics en el aula de clase LA REVOLUCIÓN SOCIAL DE INTERNET De sobra es sabido a estas alturas que internet ha supuesto una auténtica revolución.

Proyectos: Inglés

Ha transformado drásticamente nuestros hábitos de consumo (comercio electrónico, pago por internet, …), de comunicación (redes sociales, blogs, …), de educación (elearning, mlearning, mooc, ….), ocio (música, vídeo, planificación de viajes, …) En este artículo vamos a hablar de la revolución social de internet, que ha dado lugar a lo que Genis Roca, arqueólogo especializado en paleolítico inferior, denomina sociedad digital.

El vídeo que compartimos fue una ponencia que dio en TED x Galicia en el año 2012. Te resumo este interesantísimo vídeo con los principales puntos de su exposición, pero te recomiendo lo veas completo ya que es muy instructivo. Proyecto EDIA: 20 rúbricas para ABP en Inglés. Una colección de rúbricas y materiales de evaluación del proyecto EDIA que nos permite trabajar en la materia de Inglés y en todas aquellas que sean impartidas en esa lengua.

Proyecto EDIA: 20 rúbricas para ABP en Inglés

#ProyectoEDIA publica estos materiales, creados para los REA de inglés en Secundaria. Un banco de documentos, que continúa ampliándose y que podemos usar directamente o adaptar a nuestras necesidades. Docentes y estudiantes encuentran cuatro tipos de recursos: rúbricas de evaluación para actividades y tareas, guías para procesos como los diarios de aprendizajes y documentos para la evaluación global de proyectos de aula. Estos recursos permiten enriquecer la evaluación en Inglés y materias impartidas en esa lengua y también dar orientaciones para que los estudiantes sepan qué objetivos tienen que conseguir en cada momento. Augmented Reality & Visual Discovery Solutions.

Create Infographics, Presentations & Flyers. (by Eva Viñas Casals) Crear una página web gratis. Lino - Sticky and Photo Sharing for you.

Avaluacio Eso I Activitats. 2º ESO – Blog de inglés. Projects in ESO. Banc de rúbriques. XTEC - Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya. Tresor de Recursos. E-portafoli plantilla. Essays for Kids Archives. Essay on Postman The postman is a very integral part of our daily life.

Essays for Kids Archives

Though this the age of computes and all that goes with it, the postman still delivers letters, books, magazines, parcels and money orders which cannot b done by computers. The postman, being a government servant has to be identified as such, so he dons a khaki uniform, a matching cap and carries a bag on his shoulder in which he packs all the post that needs to be delivered. Story Maker 1. A Short Love Story. This EFL lesson is based on a beautiful animation called A Short Love Story by Carlos Lascano, and the theme of dreams.

A Short Love Story

It also encourages students to write narratives using a fantastic storytelling site called Storybird. The lesson is probably best suited to young learners, but could also be used with older learners. Montserrat Irun. La memòria auxiliar d'en cHristian negre i walczak: cultivant la creativitat. Montse's English Learning Units. Returnpast. Pantalla de cerca. Què és l'ARC?

Pantalla de cerca

Competències bàsiquesAjuda i contacte Inici Educació Secundària Obligatòria 2n curs Llengua anglesa x Comunicació oral cerca textual Afegeix descriptor cerca visual Dimensió comunicativa Dimensió literària Dimensió plurilingüe i intercultural elements [14] No hi ha elements que corresponguin als criteris de selecció. Health - Hàbits saludables.

` Montse Irun Chavarria. Viral Videos for Higher Level ELT.