background preloader

Matildaekman

Facebook Twitter

Grindtorpsskolanslärcenter

Jag arbetar som skolbibliotekarie på Grindtorpsskolans lärcenter i Alby.

Filmer

Mångspråk. Skolbiblioteksplaner. Boksamtal och läsning. Källkritik. Lära sig svenska. IKT.