background preloader

Skolutveckling

Facebook Twitter

Utmanande undervisning

Litteratur. Andras träd. BFL - Lilla Edet. Bloggar jag inspireras av. Boktips sommaren 2014. Tänk om alla lärare i Sverige skulle läsa en eller flera av nedanstående böcker i sommar.

Boktips sommaren 2014

Vilket uppsving det skulle ge till de pedagogiska diskussionerna nästa läsår! Välj ut minst en bok som du själv läser i sommar och skicka vidare förslagen till dina kollegor så blir nästa läsår ännu bättre! Jag har inte läst alla böckerna själv, men jag har läst en del och de andra är sådana som jag vill läsa. John Hattie Synligt lärande för lärare. Christian Lundahl. Det utökade kollegiet.

Dylan Wiliam. Forskning i korthet - Kommunförbundet Skånes startsida. I FoU Skolas skriftserie Forskning i korthet sammanfattas resultat av relevans för skolutveckling.

Forskning i korthet - Kommunförbundet Skånes startsida

Serien består dels av kunskapsöversikter, vars syfte är att ge en snabb inblick i forskningsläget inom skilda fält, dels sammanfattningar på svenska av intressanta internationella forskningspublikationer. Det handlar om rapporter som endast finns tillgängliga på engelska och som därför ofta fått begränsad spridning i vårt land. Nedan finns även särtryck som tagits fram i samarbete med andra aktörer.

Förändringens sex hemligheter – vad goda ledare gör för att deras organisationer ska utvecklas och överleva. Kommunförbundet Skåne. Kvartssamtal.se - Fortbildning för pedagoger. Kvartssamtal.se - Fortbildning för pedagoger. KvUtiS- Michael Rystad. Läromedel och skolutveckling samt bra facklitteratur. Orka plugga. Pedagog Stockholm. Pedagog Värmland. Pedagogiska rum.

Skollänkar. Skolverkets filmer. Skolvärlden. SO Kungsbacka. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. På min skola, Furuparksskolan i Luleå, bestämde skolutvecklingsgruppen i höstas att vi skulle ha ett övergripande visionsparaply som blev just ”Ett språk- och kunskapsutvecklande arbetsätt”.

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Jag har alltid haft som eget mantra att utan språket klarar man sig inte i samhället. Språket är för mig centralt i allt vi gör. Vi behöver språket för att kunna kommunicera på olika sätt; tala, läsa, skriva, räkna, arbeta med digitala verktyg för att nämna några sätt. Torghandel Göteborg. Uppsala tar initiativ för en forskningsbaserad skola - Uppsala universitet. Publicerad 2014-10-27 Debatten om skolan är intensiv och åsikterna går isär om vad som behövs för en positiv utveckling av den svenska skolan.

Uppsala tar initiativ för en forskningsbaserad skola - Uppsala universitet

Nu tar Uppsala universitets utbildningsvetare ett kraftfullt initiativ för att i dialog med verksamma lärare utveckla skolan och undervisningen. - Vi har uppfattat en reformtrötthet och en önskan från lärarna att själva få möjlighet att vidareutveckla undervisning och arbetsmetoder. Därför lanserar vi nu en digital plattform med fokus på forskningsbaserad kompetensutveckling för lärare inom alla nivåer och ämnen, berättar Leif Östman, professor i didaktik vid Uppsala universitet, som grundat plattformen tillsammans med kollegan Lena Molin. Den digitala plattformen – Academy of Education (www.acedu.se) – kommer att byggas upp stegvis i samarbete med skolans aktörer, lärarutbildare, lärarstudenter och utbildningsforskare. UR Samtiden. Utvecklingsprojekt.

I min roll som förstelärare har jag i samråd med rektor formulerat ett utvecklingsprojekt på den egna skolan.

Utvecklingsprojekt

Det övergripande temat är ”Ledarskap och förhållningssätt i klassrummet”. Det är ett långsiktigt arbete som i slutändan skall resultera i högre måluppfyllelse. Övriga filmklipp.