background preloader

Klassrummets möblering/organisering

Facebook Twitter

Klassrumsregler. Jag blev så inspirerad av Malin Larssons klassrumsregler, så jag gjorde egna till mitt klassrum. Det blev en enorm spridning på sociala medier då många fick inspiration av detta precis som jag. Upprinnelsen till bilderna kommer från Tommy Lucassi som var med i ett radioprogram.

Här hittar du hans regler som är riktade till pedagoger samt de han har i sitt klassrum. Hej då ”lydnadskultur” och välkommen ”eget ansvar” för att eleverna ska utveckla sitt bästa jag. Vill du skriva ut dem eller dela? Längre ner hittar ni ljudkort att ha i klassrummet. Klassrumsregler från Phoster Ljudkort från Canva De finns här som pdf – Ljudnivåer – om du vill skriva ut dem! 30 Inspiring Posters To Jazz Up Any Classroom. Att förbereda för lektionen i klassrummet. Då jag förbereder mina möten med elever, lärarkandidater eller lärare jag håller seminarier för brukar jag göra en klassrumspromenad. Då gör jag detta: ställer i ordning bord och stolar så att de håller en linje, håller ihop, ställer in stolar, tar ned stolar från bord, gör linjerna vilsamma.

Det betyder att borden sitter ihop och inga glipor finns. Det gör rummet vilsammare.plockar bort skräp om detta finns. Ställer i papperskorgar på strategiska platser.torkar av whiteboard eller rengör andra skrivytor, tar fram ett nytt blädderblockspapper, gör mig beredd för kollektiva anteckningar.skriver något ord på tavlan, vilket som helst ur den text jag ska läsa. Jag är mycket noggrann med allt som hör klassrummet till. Hur skapa arbetsro i svenska klassrum? Behövs det mer ordning och reda i svenska klassrum och hur skapar lärare i så fall det på bästa sätt? Det är frågan som denna text ska resonera kring. Metta Fjelkner är tidigare ordförande ­i Lärarnas Riksförbund och regeringens utredare i frågan. Hon betonar att problemformuleringen inte kommer från regeringen utan från OECD. – Efter Pisa–rapporten bad Sverige om en snabbanalys. Pisa-chefen Andreas Schleicher påpekade då att studiero är en av de viktigaste frågorna för Sverige att ta tag i, säger hon.

Så vad är arbetsro i ett klassrum, går det att definiera? – Det är en intressant frågeställning och något som vi ska titta på. Att arbetsro är ett problem behöver vi inte gå till OECD eller Pisa för att konstatera. Nästan åtta av tio lärare instämmer i påståendet »Det ska vara mer ordning och reda i skolan«. Var fjärde lärare uppger att de inte har tillräcklig kompetens för att kunna motverka mobbning och annan kränkande behandling. Problemet är långt ifrån nytt. . – Det är plakatpolitik. Inspirerande skolmiljö on Pinterest. Klassrumsorganisation – att skapa ett klassrum för lärande. Då jag skapar klassrum funderar jag över hur det är att vara elev i detta rum. Jag tänker så här: För vem är detta rum? Hur ska många kunna vara här samtidigt? Från hur många platser undervisar jag som lärare? Hur ser eleven från olika platser i rummet?

Hur kan eleven röra sig i rummet? Vad händer om klassrummet är organiserat i rader och man hamnar längst bak? Jag kan konstruera mängder av frågor kring klassrummet men detta är de mest basala frågorna i mitt klassrumsorganisatoriska tänk. Här är de modeller jag följer i mitt klassrumsutvecklande. Skolmiljöerna i skolorna på Nya ZeelandFrån skolmiljöer i SydAfrika och AmerikaFrån teorierna och då främst de socialkonstruktivistiska – vilket betyder att människan är social och lär genom att vara tillsammans med andra människor.Vygotskijs teorier om samtal och dialogJohn Deweys syn på demokrati och lärandets handlingAtt jag omsätter läroplan och kursplanerna i rummet Jag tänker inte hemtrevligt. Det tar tid att skapa ett klassrum för lärande. Klassrumsorganisation – att skapa ett klassrum för lärande. Klassrumsregler | Mitt öppna klassrum. Kunskapsvägg | Mitt öppna klassrum. New Teachers: Designing Learning Environments.

The Importance of Classroom Design Why does the physical design of classrooms matter? Mark Phillips discusses this question in "A Place for Learning: The Physical Environment of Classrooms" and offers examples of and resources for turning impersonal spaces into student-friendly havens of learning. For further inspiration, VideoAmy has compiled some videos to help you begin to conceptualize your classroom vision in "Five-Minute Film Festival: Classroom Makeovers. " Be sure to take a look at the resource list at the end of her post. Learning Zones, Seating, and More For advice about seating arrangements, bulletin boards, and other considerations, Todd Finley has written a helpful overview of some factors to consider related to your classroom design, including information about the research, and links to video tours of exemplary elementary, middle, and high school classrooms. Other Factors to Consider Does your classroom design take into account opportunities for student creativity?

Regler i klassrummet knutna till lärande och utveckling... ...istället för "ording och reda" - regler knutna till vett, etikett och uppförande.. Malin.