background preloader

Goda exempel

Facebook Twitter

Elever i Avesta ska utveckla entreprenöriella förmågor - Avesta kommun. Nyfikenhet, kreativitet, mod och initiativförmåga är förmågor som elever i Avesta ska ges förutsättningar att utveckla.

Elever i Avesta ska utveckla entreprenöriella förmågor - Avesta kommun

Därför utbildas alla medarbetare inom grundskolan i Avesta ientreprenöriellt lärande och entreprenörskap. Syftet är att skapa förutsättningar för att barn och elever ska ges möjlighet att utveckla entreprenöriella förmågor och öka intresset för entreprenörskap i tidig ålder. ENA-2014-38 - Flashpublisher 2.0. Entreprenöriellt lärande. Entreprenöriellt lärande - Teknologisk Institut. Att ta initiativ och ansvar, skapa nyfikenhet, självkänsla och kreativitet samtidigt som man vågar gå utanför sin trygghetszon är alla viktiga förmågor som du har till uppgift att hjälpa eleverna att utveckla.

Entreprenöriellt lärande - Teknologisk Institut

Men hur får du det att fungera? Få konkreta verktyg och tips, från teori till praktik. Motivation · prestation · engagemang. Entreprenöriellt lärande på Olandsskolan - Olandsskolan - Osthammars kommun. Entreprenöriellt lärande (EPL) är ett pedagogiskt förhållningssätt i undervisning som syftar till att elever ska få en större motivation för skolämnen genom att stimulera deras egna fantasi och skaparförmåga.

Entreprenöriellt lärande på Olandsskolan - Olandsskolan - Osthammars kommun

EPL utgår ifrån att sätta skolämnens kunskaper i ett sammanhang genom att t.ex.bedriva ämnesövergripande och tematisk undervisning, med ett stort elevinflytande och/eller med ett samarbete med personer, företag och institutioner utanför skolan. Sedan 2013 ingår Olandsskolan som pilotskola i Östhammars kommuns satsning på att implementera Entreprenöriellt lärande i undervisningen. Allt sedan Olandsskolan ingått i projektet har olika EPL-moment genomförts tillsammans med eleverna. Entreprenörskap I Skolan / Entreprenöriellt Lärande. Entreprenörskapsutbildning i skolan – ett nordiskt perspektiv « Entreprenörskapsforum. En allt rörligare arbetsmarknad ställer nya krav på unga människor som ska ut i arbetslivet.

Entreprenörskapsutbildning i skolan – ett nordiskt perspektiv « Entreprenörskapsforum

Utbildningsväsendet måste anpassa sig för att bemöta förändringarna i samhället. Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt som handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar. Entreprenörskapsforum och Ung företagsamhet bjuder in till ett lunchseminarium den 13 oktober. Frågor som kommer att diskuteras: Hur arbetar skolor med entreprenörskap idag? FOLDER.pdf. Handbok%20VFU%20HVV webb. Project based/ inquiry learning. Studie- och yrkesvägledning. Studie- och yrkesvägledning i undervisningen. Fem lärande exempel från grundskolan.

Stödmaterialet visar på lärande exempel där studie- och yrkesvägledning integrerats i undervisningen på ett medvetet sätt genom att tidigt visa på yrkes- och utbildningsalternativ.

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen. Fem lärande exempel från grundskolan.

Det här stödmaterialet bygger på lärande exempel från fyra olika skolor från tre olika kommuner där studie- och yrkesvägledning integrerats i undervisningen på ett medvetet sätt genom att tidigt visa på yrkes- och utbildningsalternativ. Eleverna har på så sätt sett meningen med olika ämnen och de kunskaper som krävs. Exemplen är hämtade från olika ämnen och årskurser och utgår från läroplanens övergripande mål och riktlinjer samt det centrala innehållet i kursplanerna. Materialet vänder sig i första hand till dig som är lärare på grundskolan, men även till huvudmän, rektorer samt studie- och yrkesvägledare.

Ladda ner som PDF (6247 KB) Future City. I Future City ska eleverna i årskurs 6-9 ta på sig rollen som framtidens samhällsbyggare och med sin kreativitet och kunskap bygga framtidens stad.

Future City

Eleverna tänker fritt och inspireras av dagens tekniska lösningar. Hur ser framtidens stad ut? Vem bor där? Töllsjöskolan har utsetts till en av Skolverkets fem referensskolor i hela Sverige - Bollebygd kommun. Anna Backström, förstelärare i entreprenöriellt lärande, Milena Lampret, rektor och Lina Andersson, förstelärare i entreprenöriellt lärande, driver arbetet med att ta in forskningen i lärandet på Töllsjöskolan.

Töllsjöskolan har utsetts till en av Skolverkets fem referensskolor i hela Sverige - Bollebygd kommun

Foto: Pernilla Augustsson, Bollebygds kommun. En del i framgången är att det finns en bra organisation på skolan för att ta in forskningen i lärandet. Varje vecka har de pedagogiska konferenser där rektor och lärare diskuterar litteratur och forskning inom olika områden för att bestämma vad och på vilket sätt det kan föras in i undervisningen. Solita.