background preloader

Tävlingar

Facebook Twitter

Anslagstavlan 2016 - ForskarFredag. Forska med ForskarFredag 2016!

Anslagstavlan 2016 - ForskarFredag

Hur används den svenska anslagstavlan i dagens digitala samhälle? Det här är en fråga som aldrig tidigare har undersökts i stor skala. Nu vill forskare ha hjälp av skolelever i ett banbrytande massexperiment! Fotografera och transkribera! Höstförsöket - www.naturenskalender.se - Följ naturens kalender i skolan. Välkommen till Höstförsöket 2016!

Höstförsöket - www.naturenskalender.se - Följ naturens kalender i skolan

Vill du och dina elever delta i riktig forskning? För fjärde året i rad genomför vi Höstförsöket. Genom att delta i detta massexperiment skapar ni enastående forskningsdata som redan väckt nyfikenhet bland forskningskollegor och lett till vetenskapliga publikationer. Nu bjuder vi in till ett nytt samarbete mellan skola och forskning med utgångspunkt i naturens kalender. KLASSTÄVLING. Tävla med din klass i Natur & Miljöbokens rikstäckande klasstävling för årskurs 4-6.

KLASSTÄVLING

I år handlar tävlingsuppgiften om att skapa en affisch som kommunicerar ”5 tips för en bättre värld”. Tipsen ska handla om hur vi bättre kan ta hand om vår natur och miljö. Använd fantasin, rita och skriv. Använd papper i A4-format (bidragen scannas, läses av digitalt) Skriv 5 tips tydligt Illustrera - använd gärna mycket färg Uppgiften kan göras enskilt, i grupp eller tillsammans hela klassen (om klassen har flera individuella bidrag går det bra att skicka samtliga). 1:a pris 10 000 kronor (till en klass) 2:a pris 5 000 kronor (till två klasser) 3:e pris 1 000 kronor (till femton klasser) Vi önskar att prispengarna används till en upplevelse eller aktivitet inom området natur och miljö.

Glöm inte att tipsen i affischen ska handla om hur världen kan bli bättre ur ett miljöperspektiv. Natur & Miljöboken Klasstävling ”5 tips för en bättre värld” 112 27 Stockholm Lycka till! Skriv ut tävlingsbeskrivningen här. Future City. I Future City ska eleverna i årskurs 6-9 ta på sig rollen som framtidens samhällsbyggare och med sin kreativitet och kunskap bygga framtidens stad.

Future City

Eleverna tänker fritt och inspireras av dagens tekniska lösningar. Hur ser framtidens stad ut? Vem bor där? Hur transporterar vi oss själva och gods? Hur fungerar det med vatten, avlopp, återvinning… ja, allt som finns i en stad. Syftet med Future City är att öka nyfikenheten och kunskapen kring teknik och yrken inom samhällsbyggnad och skapa intresse kring hur vi skapar ett hållbart samhälle. Anmälan är öppen – anmäl din skola här» De fyra tävlingskategorierna 1. 2. 3. 4.

Alla tävlingsbidrag ska skickas in senast den 15 februari 2017. Du hittar mer information i menyn till höger. Årets tema är staden för alla I år fokuserar vi på att alla invånare i staden. Anmälan Anmälan är öppen till och med den 20 oktober. Det kostar 800 kr att delta i Future City, oavsett om du deltar i en eller flera tävlingskategorier. Mattetalanger. Många elever uppskattar att vara med i matematiktävlingar.

Mattetalanger

Tävlingsuppgifterna har ibland en annan karraktär än de uppgifter som eleverna vanligtvis jobbar med i skolan. Att låta sina elever delta på matematiktävlingar kan därför ge läraren ytterligare en möjlighet att få upp ögonen för elever med särskild begåvning i matematik. På tävlingarnas hemsidor finns också mängder av utmanande och i flera fall ovanliga matematikproblem som kan väcka lust till matematik. OBS! De flesta tävlingarna erbjuds inom skolans regi. Följande matematikrelaterade tävlingar erbjuds idag: Högstadiets matematiktävling: Högstadiets matematiktävling går varje år och riktar sig till högstadieelever.

IT-tävlingen Bebras: ”Databävern” är en internationell, årligen återkommande tävling för såväl grundskol- som gymnasieelever. Kängurutävlingen: Kängurun är en internationell, årligen återkommande matematiktävling som är riktad mot alla elever i grund-och gymnasieskolan, alltså inte enbart mot de talangfulla eleverna. Uppgifter, lösningar och "att arbeta vidare med" 2015. Pangea Matematiktävling » Matematiktävling. Pangea Matematiktävling består av olika nivåer utefter årskursernas nivå.

Pangea Matematiktävling » Matematiktävling

Upplägget av frågorna är både lätta och svåra. Syftet med detta är att eleven ska känna sig motiverad efter att ha kunnat lösa första frågorna och sedan försöka ge sig på de svåra frågorna. Tävlingen är inte betygsgrundande och resultatet kommer att inte påverka elevens betyg. Tävlingens upplägg består av tre omgångar: Första omgång. Tävla här - Finn upp. Går du i årskurs 6-9 och har en bra idé?

Tävla här - Finn upp

Då kan du delta i Sveriges största uppfinnartävling och tävla om stipendier på 1 000 – 5 000 kr och en medverkan på prisceremoni i Stockholm i maj 2017! Bidragsinlämningen Du kan skicka in ett eller flera förslag till uppfinningar, idéer till hur man kan lösa problem eller andra idéer till saker som gör livet lättare eller roligare. Det kan vara helt nya saker eller förbättringar av sådant som redan finns. Alla idéer är välkomna! Du kan tävla själv, med en kompis eller varför inte med hela klassen.