background preloader

Ämnesövergripande tips

Facebook Twitter

Vem eller vad ska bort? Grej of the day. Vem eller vad ska bort? Grej of the day. Språkutvecklande arbetssätt. Stödinsatser: extra anpassningar, särskilt stöd och åp - exempel. Vem tar ansvar för elevernas digitala kunnande? - Mia Smith. Digitalt ansvarstagande.

Vem tar ansvar för elevernas digitala kunnande? - Mia Smith

Nytorpsmodellen – samordning för att lyckas. Anna Borgs arbete går främst ut på att aktivt bidra till att utveckla arbetsmetoder och teknologiska hjälpmedel som ska stödja skolgången för elever med särskilda behov, främst inom NPF-området.

Nytorpsmodellen – samordning för att lyckas

Anna Borg är i grunden ämnespedagog men har under åren haft många olika uppdrag inom skolans värld. Hon har en bakgrund som luftpistolskytt i landslaget och menar att mycket av hennes tankar kring skola och målsättning har en bakgrund i detta. – När du sätter ett mål behöver du bygga på styrkorna hos individen och förbättra dessa för att nå målet, säger hon. Hemmasittare, nyttiga länkar om vägen tillbaka till skolan, lite tankar för att stoppa långvarig skolfrånvaro och skolvägran. Skolan är en allmän tillgång.

Hemmasittare, nyttiga länkar om vägen tillbaka till skolan, lite tankar för att stoppa långvarig skolfrånvaro och skolvägran.

Den är till för alla. Det finns en rätt till utbildning. Men…

Planering

Bedömning. Fem_steg_for_planering. Checklista_fyra_sprakfardigheter. Källkritik. Lägereld och vattenhål:ett sätt att organisera lektioner med inkludering som förhållningssätt. I läroplanen står det att läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter sina egna förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga.

Lägereld och vattenhål:ett sätt att organisera lektioner med inkludering som förhållningssätt

Ordvalet är noga avvägt: organisera och genomföra arbetet. Ändå pratar vi fortfarande om att planera lektioner, sällan hör jag att lärare säger “nu ska jag ta och organisera arbetet inför veckan!” Vad är det för skillnad kanske du tänker, det är väl inte hela världen vad man kallar det? Som språknörd tänker jag att orden är viktiga. Det spelar roll om jag kallar det planering eller organisering. En välplanerad lektion har också ofta EN elev i fokus. Om vi nu tänker att läroplanen faktiskt är styrande i bemärkelsen att den visar vägen till det ideala i en lärandesituation så blir planeringen eller förberedelserna inför lektionen/lektionerna annorlunda.

Teacher's Guide to Using Padlet in Class Educational Technology and Mobile Learnin. Tips: Padlet – en interaktiv anslagstavla. Synliggör lärandet vid filmvisning med Zaption presenter. Synliggöra lärande när ni ser film tilsammans.

Synliggör lärandet vid filmvisning med Zaption presenter

Att snabbt kunna stämma av om eleverna hänger med, att låta eleverna diskutera i grupp och sen smidigt låta dem ta del av varandras tankar eller att låta eleverna digitalt markera med hjälp av en padda/mobile när de har en fråga, varje gång de hör en viss verbform eller vad nu läraren har bett dem att uppmärksamma i filmen, allt detta är möjligt med Zaption presenter.

I Zaption kan du lägga in text och frågor i en film och dela den med eleverna. Eleverna måste svara på frågorna innan de kan se vidare på filmen och läraren kan sen se vad alla elever har svarat. EPA – allas röster blir hörda – ThereseLinnér. I min undervisning använder jag olika metoder för att få alla elever delaktiga och aktiva.

EPA – allas röster blir hörda – ThereseLinnér

Många gånger förändrar jag metoderna och utvecklar dem så att de passar mig och gruppen. Itslearning steg 1-3. Övergripande syfte med satsningen på en lärplattform är att förenkla informationsflöde och kommunikation som rör den pedagogiska verksamheten.

itslearning steg 1-3

Pedagogisk vision gällande itslearning inför januari 2016 All pedagogisk personal på Örebro kommuns gymnasieskolor ska: Goda, självständiga läsare. Respektive svaga, osjälvständiga läsare!?

Goda, självständiga läsare

Min erfarenhet är att vi, lärare, ofta talar om våra elever som goda respektive svaga läsare alternativt starka respektive svaga. Barbro Westlund (2012) föreslår termerna expertläsare respektive novisläsare för att understryka att läsfärdighet är något som utvecklas. Ja, det är till och med färskvara. Läser vi mindre under en period så blir vi alla lite ringrostiga som läsare. Läser vi mer så flyter läsningen lättare, bättre och med mindre ansträngning. Läslogg, loggbok, lärarjournal, kunskapsjournal, dialoglogg och demokratilogg. För den som vill fördjupa sig mer i läsloggar så kan jag rekommendera Gunilla Molloys artikel som du hittar i Läslyftets Läs- och skrivportal.

Läslogg, loggbok, lärarjournal, kunskapsjournal, dialoglogg och demokratilogg

Artikeln heter Läsloggen – ett tankeredskap. Här får du en dos teori och en dos praktiska exempel. Artikeln redogör för tidigare forskning för att sätta in läsloggarna i teoretiskt sammanhang. Att introducera en texttyp med hjälp av lässtrategier. Idag hade jag en lektion i Svenska 2 med min samhällstvåa där vi hade de sista fyrtio minuterna på slutet till att komma igång med vårt nästa område, nämligen att skriva debattartikel.

Att introducera en texttyp med hjälp av lässtrategier

Eleverna hade tidigare på lektionen lyssnat på varandras utredande tal så jag ville göra något kreativt där de fick engagera sig och samtidigt använda och fördjupa sina lässtrategier. Upplägget blev väldigt lyckat så jag delar med mig av det i detta inlägg! Jag nämnde inte för klassen att vi skulle fördjupa oss i debattartikeln som genre utan skrev ut och delade ut (ja, ibland är det skönt med papper trots att vi är en 1-1-skola) debattartikeln ”Hjälp unga att hantera sina uppkopplade liv” och la på deras bänkar under rasten. När de kom tillbaka in klassrummet blev de indelade i par och så fick de i uppgift att komma fram till följande: ”Vad är det här för texttyp och hur vet vi det?”. Nästa steg blev att börja läsa vissa delar i texten lite mer noggrant. Åsa. Tips: Padlet – en interaktiv anslagstavla. Padlet ideas reading. Engelska. Strukturerat arbete och långsiktig planering är för mig A och O.

Kollegialt lärande. Tips: Padlet – en interaktiv anslagstavla. QR-koder steg för steg (del 2 förskola/skola) Använder du iPhone eller iPad Observera! Eftersom Croak.it inte fungerar just nu har jag gått över till Fotobabble Steg 1. Fröken Marias blogg. Ni som redan har prövat Kahoot, Grattis! Ni som inte har, gör det. Det är ett mycket roligt sätt att kolla av elevernas kunskaper. Du startar ett konto på sedan är du igång. Kunskapsjournalen - ett digitalt lärverktyg i den formativa undervisningen. Kunskapsjournalen är ett digitalt verktyg som synliggör lärandet för eleverna och läraren. Att använda sig av den i undervisningen innebär ett formativt, reflekterande arbete där eleverna systematiskt dokumenterar vad de arbetat med under varje lektion (aktivitet), skriver vad de ska lära sig?

(mål/ kunskapskrav), hur de har arbetat (metod), och hur det har gått? Plickers! Responsenhet på papper! Jag älskar när jag kan integrera det digitala på ett naturligt sätt, att kunna använda digital teknik även om det inte finns 1-1 i klassrummet. Jag hittade Plickers för en tid sen, men har väntat på att appen ska uppdateras för att få de funktioner som jag eftersökte. Plickers är ett responsverktyg som utgår både från en webbsida och en app.

Skapa ett konto på www.plickers.com så synkar webb och app. IKT-Tips: Tre sätt att använda Kahoot i undervisningen. När jag första gången kom i kontakt med Kahoot var det lite en dröm som hade uppfyllts.