background preloader

Marfol1021

Facebook Twitter

Monster.pdf. Ewas länkar för mellanstadiet. Blandat Faktabanken Länkar med frågor och svar inom alla tänkbara ämnen.

Ewas länkar för mellanstadiet

Forskningsportalen Här finns information för dig som ännu inte börjat i högstadiet men tycker att forskning verkar spännande. De flesta av länkarna på den här sidan handlar om naturvetenskap och teknik. Fria Nationalencyklopedin Här hittar du korta förklaringar till alla NEs uppslagsord. Länkskafferiet Skolverkets stora länkskafferi där du klickar dig vidare till allt mellan himmel och jord. Pics4Learning Här finns bilder som är gratis för elever att använda till sina arbeten. Unga fakta Här hittar du fakta om allt från stjärnor & planeter till däggdjur, världshav, dinosaurier och grekisk mytologi. UR Barn Lär dig om vulkaner, rymden, människokroppen och mycket mer på Utbildningsradions sida för barn och unga. Vi i 5:an Programmets egen sida där du kan spela, träna och tävla. Spel.se - Spel Spela Gratis Online! Träna multiplikation med spel. 2 sekunder sedan: Någon fick alla rätt på nivå 1.

Träna multiplikation med spel

En faktor är 0 som tog 8 sekunder. 5 sekunder sedan: Någon fick alla rätt på nivå 4. Träna division eller delat. Division (Skolår 6, De fyra räknesätten) Henrik har 12 spännande böcker som han och två vänner vill läsa.

Division (Skolår 6, De fyra räknesätten)

De delar upp dem mellan sig så alla får lika många var. Hur många får var och en? Det tal du delar kallas täljare. Talet du delar med kallas nämnare. Svaret kallas kvot. TäljareNämnare=Kvot→123=4. Spett.pdf. 0808_87_2.pdf. Stravorna_4A_100-rutan.pdf. Jonny Webbsida. Montessoriinspirerad matematik. Här kommer ett förslag på pedagogisk planering till arbetsområde ”Tabeller och Diagram”.

Montessoriinspirerad matematik

PP Tabeller och diagram word-dokument PP Tabeller och diagram PDF I åk 1 tränar vi mycket på att automatisera uppgifter i ”Lilla Plus” dvs uppgifter där summan blir max 10. Jag synliggör elevernas lärande genom att de får färglägga de uppgifter de har automatiserat. Papperna sitter längst fram i varje elevpärm. Här kommer Lilla Plus, Lilla Minus och Multiplikation som PDF-fil och word-dokument.

Informationstext till föräldrar om Lilla Plus och Lilla Minus. Synligt lärande för lärare kopplar världens största forskningsöversikt om undervisningsstrategier till praktiskt genomförande i klassrummet. Nu i början av terminen vill jag belysa följande rader om den sk ”sommareffekten”. Hur gör du/ni på din skola för att undvika ”sommareffekten” i barnens kunskapsutveckling? Förmågan att resonera och att lösa matematiska problem tränas.

Webbmatte.se. Pres_tal_sthlm.pdf. 5964_10_2.pdf. Termer12.pdf. 1417_00_1.pdf. Matematik. Som sommarläxa till ettan fick min klass att samla kapsyler.

matematik

OJ, vad många kapsyler det blev. Och det kom bara fler och fler. Till slut hade vi två plastbackar fulla… Vad gjorde vi med dem då? Här kommer lite av det vi gjorde med kapsylerna! Det första vi gjorde vara att börja räkna dem. Vi använde plastmuggar i olika storlekar och det blev på så sätt stor matematik. 10 kapsyler i varje liten plastmugg, när 10 småmuggar var fulla fick man hälla över i en stor plastmugg. Första omgången vi räknade var 1032 stycken!

Vi använde givetvis kapsylerna för att jobba med mönster. Sen kunde det bli många olika slags mönster på längden och tvären. Vi jobbade också med statistik. Jag skrev upp på tavlan, då jobbade vi med romerska tally-markeringar, fem i taget. Vi använde också kapsylerna som plockmaterial och som marker i bingo. Vi spelade även ett spel där två barn fick två likadana uppsättningar och varsin bingotavla. Matematik. _k_9_vt09_del_b1-c.pdf. Trianglar_Uppgift.pdf. Skrivbar_Mall_Trianglar.pdf. Br%C3%A5k%20o%20del%20av%20-%20Uppgift.pdf. Monster_stickor_Uppgift.pdf. Exempel%20pa%CC%8A%20uppgifter%20a%CC%88p%203%202010_2011_.pdf. Delprov%20B.pdf. Delprov%20C.pdf. Formelblad.pdf. Delprov%20D.pdf. Bedo%CC%88mningsanvisningar%20B%20och%20C.pdf. Webbmatte.se. Omkrets och area (Matte 1, Geometri) I det här kapitlet kommer vi att lära oss om samband som gäller för olika geometriska figurer.

Omkrets och area (Matte 1, Geometri)

Inledningsvis kommer vi i det här avsnittet att titta närmare på hur vi kan bestämma omkrets och area för några vanligt förekommande geometriska figurer: rektanglar, trianglar och cirklar. Omkrets En figurs omkrets är den sammanlagda längden av de linjer och/eller kurvor som avgränsar figuren. För fyrhörningar gäller att de alltid har fyra sidor, och om man summerar längden på dessa fyra sidor så får man fyrhörningens omkrets.

Nedan ser vi några av de vanligare fyrhörningarna. Parallellogram En parallellogram har fyra sidor och dess motstående sidor är parallella. Rektangel En rektangel är ett specialfall av en parallellogram, som enbart har räta vinklar. Kvadrat En kvadrat är i sin tur ett specialfall av en rektangel, där alla fyra sidorna har samma längd. På liknande sätt som för fyrhörningar har trianglar, som ju alltid har tre sidor, en omkrets som utgörs av summan av längden på dess tre sidor. Omkrets och area. Matematik för årskurs 7-9/Geometri/3D-geometri - Wikibooks. Används dm3 när man räknar blir svaret i liter.

Matematik för årskurs 7-9/Geometri/3D-geometri - Wikibooks

Används cm3 när man räknar blir svaret i ml. När man räknar volymer är det precis som när man räknar med areor viktigt att man använder samma måttenhet på alla mått. Så om en låda är 50 cm hög, 7 dm djup och 1 meter lång måste man välja vilken enhet man vill använda och göra om alla andra enheter till den INNAN man räknar ut volymen. En liter har man bestämt att det är samma sak som en dm3. Därför kan det vara smidigt att använda just dm eftersom svaret då blir i liter.

Produkter. What is Area? Area is the size of a surface!

What is Area?

Example: These shapes all have the same area of 9: It helps to imagine how much paint would cover the shape. Area of Simple Shapes. Area_laborationer.pdf. Stravorna_4C.pdf. 2C. Webbmatte.se. Webbmatte.se. Spela Omkrets och area. Klarade omgångar: 0 nivåerIntjänade kunskapspoäng: 0 poäng.

Spela Omkrets och area

Spela Skala geometri. Klarade omgångar: 0 nivåerIntjänade kunskapspoäng: 0 poäng 11 timmar sedan: Någon fick alla rätt på nivå 1. skala 1 som tog 3 minuter. 11 timmar sedan: Någon hade problem på nivå 1. skala 1 som tog 1 minut. 13 timmar sedan: Någon hade problem på nivå 1. skala 1 som tog 9 sekunder.

Spela Skala geometri

Problem loading page. Unga Fakta - en sajt för nyfikna! Barn.

M À T E M À T I K