background preloader

Svenska

Facebook Twitter

Alessandro Acquisti: What will a future without secrets look like?

När hundarna kommer

Litteraturen nödvändig för att väcka sövda sinnen. Audiovisuella medier kan inte på samma sätt som litteraturen hjälpa oss att förstå människans avgrunder och höjder.

Litteraturen nödvändig för att väcka sövda sinnen

Om litteraturen inte tar tillbaka den roll den haft kommer det att bli svårare att bekämpa barbariet. Mitt kall föddes ur idén att det litterära arbetet är ett ansvar som inte begränsas till det konstnärliga, utan också är förbundet med moraliskt engagemang och medborgerligt inflytande. Denna tanke har fram till i dag varit drivfjädern i allt jag skrivit och just därför håller den, i dessa tider av virtual reality, på att förvandla mig till en dinosaurie i slips och långbyxor i en värld av datorer. Jag vet att statistiken hävdar att det aldrig publicerats och sålts så många böcker som nu och att inget finns att frukta om man begränsar sig till siffror. Niklas Orrenius: Hotellstäderskor vet att feminismen inte har gått för långt.

På hotellets fjärde våning.

Niklas Orrenius: Hotellstäderskor vet att feminismen inte har gått för långt

Väntar på hissen. Söndagsmorgon en arbetshelg i Stockholm. Ostruken skjorta, jobbstress i kroppen, sen till frukosten. The surprising secret to speaking with confidence. Want to sound like a leader? Start by saying your name right. Diff Checker - Online diff tool to compare text to find the difference between two text files.

10 Intriguing Photographs to Teach Close Reading and Visual Thinking Skills. Flygresor hotar miljön. Betala för dina utsläpp Bäst för miljön är att flyga mindre.

Flygresor hotar miljön

Ett steg på vägen kan dock vara att betala för sina koldioxutsläpp. Det kan man göra genom att köpa utsläppsrätter genom Svenska naturskyddsföreningen (www.snf.se). Ett annat sätt är att stödja organisationer som Climate Care som med projekt i tredje världen arbetar för att reducera den globala uppvärmningen. På hemsidan www.climatecare.org finns en smart kalkylator. Visa merVisa mindre Varje år reser 700 miljoner människor utomlands. Lararpodden_23_Jag_forstar_inte_vad_det_star. Modern-art-simplified. Grammatik-vad ska det vara bra för? 6 oktober kl 13:35 - Språket. Stephen Burt: Why people need poetry. Septemberlyran sidan 47 etext. Sluta följa andras digitala låtsasliv och följ dig själv och dina egna idéer - Sydsvenskan. Uppsalaretorikerna. Citat och uttryck: Om böcker och läsning. Här är en mängd citat och böcker och läsning som jag hittade hos Scrappiz.

Citat och uttryck: Om böcker och läsning

Korta rubriker bättre än långa. Korta rubriker får större uppmärksamhet.

Korta rubriker bättre än långa

Det gäller åtminstone inom den akademiska världen. Det hävdar forskare från University of Warvick i brittiska Coventry. Det är inte bara på löpsedlar och förstasidor som rubriker är viktiga. Efter att ha undersökt titlarna på 140 000 forskningsstudier drar en brittisk forskartrio slutsatsen att samma sak gäller även inom den akademiska världen. Sannolikheten för att en artikel publicerad i en vetenskaplig tidskrift citeras ökar nämligen ju kortare titlarna är. Forskarna har varje år genomfört en statistik analys av 20 000 vetenskapliga artiklar publicerade mellan 2007 och 2013. Kampen med återkopplingen, del 1 « Venit in mentem. Minns någon de här symbolerna?

Kampen med återkopplingen, del 1 « Venit in mentem

Jag skulle tro att de är rätt okända eller i varje fall oanvända av svensklärare idag. Kanske förekommer korrekturtecken som dessa ännu inom förlagsbranschen, men det vet jag inget om. Nationalencyklopedin, korrektur. Lista över svenska idiomatiska uttryck. Att leva som man lär - hur lär jag mina elever utveckla skrivandet? - Annika ...

Svenska 2

KRÖNIKA: Därför vore skoluniform en befrielse. "Kardborrband", säger Lynne, medan hon rycker ärmarna av den katolska skoluniformen och vänder den skotskrutiga kjolen ut och in, "är näst efter Walkman och lightcola 1900-talets coolaste uppfinning.

KRÖNIKA: Därför vore skoluniform en befrielse

" Ohederliga debattekniker kortsluter debatt. Inom vetenskapsteorin finns en idé som brukar gå under benämningen generositetsprincipen.

Ohederliga debattekniker kortsluter debatt

Dylan Wiliam. Julian Treasure: How to speak so that people want to listen. Mytodrama® Vi använder kraften i litteraturens och teaterns berättelser för att jobba med ledarskapets eviga frågor.

Mytodrama®

Vår utgångspunkt i detta är att människan är kodad att minnas bilder, symboler och känslor starkare, längre och tydligare än information och fakta. Varje Mytodrama® bygger på en tidlös berättelse och är en ingång och ram för en interaktiv dynamisk utvecklingsresa i ledarskapet, för såväl grupper som för enskilda ledare. Få metoder öppnar på samma effektiva sätt upp en grupp som vill utvecklas för att aktivt reflektera kring ledarskapets svåra frågor. Att utbyta erfarenheter och spegla ledarskap och den egna verksamheten är kärnan i Mytodrama, med syftet att bättre hantera osäkerhet, förändring, svåra val etc. How to build a fictional world - Kate Messner. Alla avsnitt - Creepypodden med Jack Werner. RadioScience. Harry Ransom Center Digital Collections.

File_download. Jlsu. Novell kursplan och bedömningsmatris. Arbetsordning för olika slags texter. Det osynliga barnet. Den sista text vi läste gemensamt i Hjärtat i år var Tove Janssons novell Det osynliga barnet.

Det osynliga barnet

Vi började gemensamt genom att titta på framsidan och samtala om vilke associationer titeln och bilden väckte. Best Close Reading Tools and Tips. This year, as I’ve written about close reading, I’ve come across what seems like hundreds of ways to approach close reading from kindergarten through high school. I’ve also come across the creative ways that teachers are adapting close reading for their students and their subjects. Here are 10 of my favorites. (Find more at our close-reading strategies Pinterest board.) How to give a persuasive presentations: A Q&A with Nancy Duarte. Stepping onto the TED or TEDx stage — or speaking in front of any group of people, for that matter — is truly nerve-wracking. Will you remember everything you wanted to say, or get so discombobulated that you skip over major points? Will the audience be receptive to your ideas, or will you notice a guy in row three nodding off to sleep?

Presentation expert Nancy Duarte, who gave the TED Talk “The secret structure of great talks,” has built her career helping people express their ideas in presentations. Tips och tricks: skapa en video för rättning av ... Till salu: En försäljare. Uttrycksformer för upptäckare - fördjupning. Förstelärarblogg på Östra Real läsåret 2013/14, med fokus...

Before public speakingA TED speaker coach shares 11 tips for right before you go on stage. Matthew Lush - Téléchargements mobiles. How to build a fictional world - Kate Messner. Fem strategier för läsning av faktatexter. Ordföljd i huvudsatser och bisatser - För studenter - Umeå universitet. Duras_alskaren. Suzanne Talhouk: Don't kill your language.

Detta med "de" och "dem". Och "de". Den retoriska arbetsprocessen partesmodellen. Att utveckla ett resonemang i svenska. Grammatik i Svenska 2. Texttyper. Olika texttyper kan antingen vara beskrivande, berättande, argumenterande eller utredande. En sammanfattning av olika texttyper (pdf) Mallar och instruktioner. Lektioner med stationer och gemensam lärarledd läsning.

Språkutveckling och återkoppling – vi tränar på strukturen i en debattartikel.