background preloader

Dynamiskt tankesätt i skolan

Facebook Twitter

Vilket förhållningssätt har jag till min lärarroll och min undervisning? Om statiska och dynamiska tankesätt. Carol Dweck Eftersom jag är lärare i psykologi intresserar jag mig så klart för frågor som rör människors personligheter.

Vilket förhållningssätt har jag till min lärarroll och min undervisning? Om statiska och dynamiska tankesätt.

Varför blir vi som vi blir? Varför reagerar vi som vi gör i olika situationer? Gunnel Thydell – undervisning under utveckling. Jag ser inte hur det här ska kunna lösas, Tänk att ett litet ord kan förflytta en hel föreställningsvärld!

Gunnel Thydell – undervisning under utveckling

Det finns en framåtrörelse som är så påtaglig i ordet än eller ännu! En förtröstan om att insikter och kunskaper är att vänta, de är inom räckhåll och de är möjliga. Våra förväntningar är oerhört kraftfulla, det visar t ex Robert Rosenthals kända klassrumsexperiment från 60-talet, som jag tror de flesta känner till. I veckan som gick var jag på en konferens i Malmö, som befriande nog adresserade själva kärnan i vårt uppdrag som lärare.

Carol Dweck, James Nottingham och Bosse Larsson var talare och det handlade om mindset (tänkesätt), vilket också är titeln på en bok av Dweck . Det här kanske inte något nytt. Lärande som pågår hos riktigt små barn sker ofta fullt synligt på ett annat sätt än mycket av det som sker senare i skolvärlden. När tecken på lärande syns applåderas det ibland och barnen får höra att de ÄR duktiga snarare än att det var duktigt kämpat. Jlsu. Teaching strategies to create 'growth' mindsets. As a kid I wanted to become a cliché when I grew up so I bought a guitar and grew my hair.

Teaching strategies to create 'growth' mindsets

I successfully learnt all the chords but struggled to combine them in a meaningful way (perhaps I should’ve joined an experimental jazz band instead of churning out 1980s power ballads). When my dreams of rock stardom eventually withered on the vine, I turned my attention to mastering magic, then to conquering chess, and to all manner of other hobbies. What all these childhood endeavours had in common – apart from their mutual failure – was that I took it for granted that I’d have to work hard at them, I knew I’d have to practise endlessly and that I wouldn’t become expert overnight. I played that old six-string every night after school till my fingers bled, readily accepting that improvement would be incremental.

Most of us feel this way about our interests. And yet when it comes to schooling – to mastering English or maths or science – we often forget the importance of hard work and practice. 4 Ways to Encourage a Growth Mindset in the Classroom. EdSurge Newsletters Receive weekly emails on edtech products, companies, and events that matter.

4 Ways to Encourage a Growth Mindset in the Classroom

Contrary to popular belief, high achievement isn’t merely a product of talent and ability. In fact, our internal beliefs about our own abilities, skills, and potential actually fuel behavioral patterns and predict success. Leading Stanford psychologist Carol Dweck argues that the pivotal quality separating successful people from their unsuccessful counterparts is whether they think their intelligence can be developed versus believing it is fixed. “There is no relation between students' abilities or intelligence and the development of mastery-oriented qualities.

This is something that really intrigued me from the beginning. Mindset Works®: Student Motivation through a Growth Mindset, by Carol Dweck, Ph.D. Research on the growth mindset shows that students who believe they can grow their basic abilities have greater motivation and higher achievement than do students who believe their abilities are fixed, and that teachers can influence students’ mindsets.

Mindset Works®: Student Motivation through a Growth Mindset, by Carol Dweck, Ph.D.

The beginning of the new school year is a great time to establish your classroom as a growth mindset environment. Here are some tools that you can use to lay a foundation for growth all year: 1. Educational Leadership:Giving Students Meaningful Work:Even Geniuses Work Hard. Developing a Growth Mindset in Teachers and Staff. An idea that is beginning to gain a lot of favour in educational circles at the moment is the notion of fixed versus growth mindsets, and how they might relate to students and learning.

Developing a Growth Mindset in Teachers and Staff

Based on the work of Stanford University psychologist, Carol Dweck, the idea of mindset is related to our understanding of where ability comes from. It has recently been seized upon by educators as a tool to explore our knowledge of student achievement, and ways that such achievement might be improved. However, in my work, I have found that the notion of developing a growth mindset is as equally applicable to staff and teacher performance as it is to students.

This article begins with a brief discussion about the difference between the two mindsets, what that means for education, and concludes with some ideas for how school leaders might seek to develop a growth mindset amongst their staff. According to Dweck: Needless to say, this idea of mindsets has significant implications for education. Modelling. Carol Dweck: The power of believing that you can improve. Response: Classroom Strategies to Foster a Growth Mindset. UserID: iCustID: IsLogged: false IsSiteLicense: false UserType: anonymous DisplayName: TrialsLeft: 0 Trials: Tier Preview Log: Exception pages ( /teachers/classroom_qa_with_larry_ferlazzo/2012/10/response_classroom_strategies_to_foster_a_growth_mindset.html ) = NO Internal request ( 108.162.216.112 ) = NO.

Response: Classroom Strategies to Foster a Growth Mindset