background preloader

Malhoi

Facebook Twitter

Spel och pyssel - JUL - Julpyssel för barn - Runda snöstjärnor. Pc3a5skskattjakt. ABC Julkorsord. ABC Julrebusar. Sjaelvkaensla & Sjaelvfoertroende. Skolan. Jag sjaelv(1) Loegn och sanning. Gemenskap - utanfoerskap. Svenskaak13. Sagoprojekt. Höstterminen 2011 läste jag svenska på lärarlyftet i Borås. Denna kurs var mycket inriktad på läsförståelse och skrivprocessen. Lgr 11 var ny och det som vi jobbade mycket med när det gäller skrivandet var genrepedagogiken. Jag gjorde då ett arbete runt sagor med min klass. Detta var innan vi hade iPads och endast tillgång till några datorer. Vi började med att läsa olika sagor högt i klasserna för att eleverna ska få veta hur en saga kan vara uppbyggd och för att ge dem en förförståelse. De fick lära sig skillnaderna mellan konstsagor och folksagor och även titta närmare på uppbyggnaden, t ex ”Det var en gång”, ”De levde lyckliga i alla sina dagar” och tre- och sjutalen.

Efter detta så delades klassen in i fem grupper. När de var klara med sina utkast på datorn gick vi igenom hur man bearbetar texten. Sedan var det dags för grupperna att sätta sig igen med sina egna sagor för att titta igenom hur de skulle kunna bearbeta sina texter på samma sätt som vi gjort med min saga. Cirkelmodellens fyra faser. Cirkelmodellen har påverkat både elever och lärare i de klasser som utvecklingspedagogen Sonja Dahlqvist arbetat. Elevernas arbete blir både bättre och roligare när de gått igenom modellens fyra faser - och lärarna tycker att modellen förändrat deras sätt att vara som pedagoger. Det började med att Sonja Dahlqvist, utvecklingspedagog med ansvar för skriv- och språkutveckling inom Vänersborgs kommuns grundskolor, och lärarkollegorna funderade kring vad en faktatext egentligen är och vad som skiljer den från en berättande text. Tidigare hade de inte funderat kring frågorna och eleverna hade svårt att veta vad som förväntades av dem.

För att eleverna skulle bli bättre på att läsa och skriva texter, och lärarna på att lära ut hur man gör, började man arbete enligt cirkelmodellens fyra faser: bygga upp kunskap om ämnesområdet, studera texter i genren för att få förebilder, skriva en gemensam text och skriva en individuell text. Tankekartor till hjälp Skaffar förebilder Text och foto: Sofia Ax. Att Skriva Faktatexter Med Läsfixarna. Checklista skriva faktatext. Den magiska dörren. Dagens 5 skrivning. Dagens 5 ordarbete. Skribentens delar. Eldorado. ABC. Elevledda utvecklingssamtal. Blev uppringd av en reporter på en tidning idag som ville intervjua mig om elevledda utvecklingssamtal. Hon hade tydligen googlat och då kom det jag skrivit om elevledda samtal på min hemsida upp först.

Har i ca 8 års tid haft elevledda utvecklingssamtal med mina elever i åk 1-3 och jag måste bara säga att det är en av de bästa saker jag gjort under min 25 år som lärare. Reportern hade skrivit om det för ett antal år sedan och då var det inte alls så vanligt. Jag hoppas och tror att det idag är mer vanligt att man har den formen av utvecklingssamtal än det var då. Att få eleverna delaktiga i sitt lärande är en självklarhet för mig och då är en del utvecklingssamtalet.

Innan samtalet fyller alla elever i en checklista där de svarar på olika frågor. Jag har haft elever i åk 1-3 som gjort detta galant. Efter att checklistan är klar diskuterar jag med varje elev inför samtalet utifrån den. Vid själva samtalet är det eleven som är i centrum och pratar mest. /Ullis. Cirkelmodellen- en väg till bättre måluppfyllelse.

- Vad vet ni om Sverige? Gunilla Lindberg ställer frågan till sina fjärdeklassare som får i uppgift att två och två skriva ner vad de kan. "Stockholm är Sveriges huvudstad", "Det är förbjudet att slå barn i Sverige", "Sveriges prins heter Carl Philip". Högarna med lappar växer men efter ett tag börjar det gå lite långsammare, eleverna går och kollar på kartan och börjar diskutera: Hur var det, var Gotland Sveriges största ö? I större grupper läser eleverna upp vad de skrivit, därefter kategoriserar de alla lappar genom att placera ut dem på ett större papper.

I klassrummet bredvid sitter klass 3B i par och läser upp ord för varandra: häcka, ruva och hjässa. Emil kan berätta för sin kompis vad häcka betyder och får lappen som ett poäng. - Det här är roligt och bra för man lär sig de svåra orden. Cirkelmodellen ökar språkutveckling Men arbetet med cirkelmodellen tar tid. Första fasen inleder Förebilder i fas två Lätt att glömma fas tre Klassen skriver nu en gemensam text. Fas fyra avslutar. Hem och expertgrupper- en modell för grupparbete. Det här med grupparbete är en utmaning att jobba med eftersom det inte alltid är lätt att få alla att vara delaktiga i arbetet tycker jag.

Det är lätt att det slutar med att någon står helt ensam med hela arbetet. Jag har genom åren på alla sätt och vis försökt hitta former som göra att alla är med och tränar på att samarbeta i en grupp. Nu har jag hittat en form som verkligen fungerar! Jag läste boken Stärk språket, stärk lärandet av Pauline Gibbon i somras. I boken får man många konkreta tips på hur man kan jobba för att stärka språket i en grupp samt många påminnelser om språkets betydelse i alla ämnen. Ett av tipsen handlade om grupparbeten i form av hem- och expertgrupper. Det innebär att klassen delas in ett antal grupper som kallas för hemgrupper. Det här har vi nu testat vid två tillfällen. Vi kombinerade arbetet med att fundera på hur vi kunde gå till väga för att hitta svar på den här typen av frågor.

27 sätt att få syn på elevers kunnande. Checklista-vt-14-åk-1. Formagor thebigfive liber aug14 1. BIG 5 LATHUND. Regler i klassrummet knutna till lärande och utveckling... ...istället för "ording och reda" - regler knutna till vett, etikett och uppförande.. Malin. Download 1408903701596. Tankar och fragor. Download 1409145941923. Familjen Räv och valet: - en saga om att rösta. 101659_Vem bestammer. En-kort-vagledning. Sveriges-riksdag-LL-2013.pdf. E471099702 1. Lektion_se_26346_Riksdagspartierna. Lektion_se_26349_Valet 2014. Fran-a-till-on-2014.