background preloader

Madeleinehedenbergh

Facebook Twitter

Live in a typical Swedish red cottage in the country with my husband and my cat Mezzi. Love gardening and reading books. Watch a LOT of sports on TV and am involved with volleyball.

BBC Bitesize - GCSE English Language.

Talking

I svenska och engelska. Mindset. English listening. Elementary podcasts. Elementary Podcasts are suitable for learners with different levels of English.

Elementary podcasts

Here are some ways to make them easier (if you have a lower level of English) or more difficult (if you have a higher level of English). You can choose one or two of these suggestions – you don't have to follow all of them! Making it easier. Creating Vokis – online animated characters that speak. Learn English ESL Irregular Verbs Grammar Rap Song! StickStuckStuck with Fluency MC!

English vokabulary

English spelling. Matte. Inför Världsvattendagen 2014 - WaterAid. Lördag den 22 mars är det dags för den årliga Världsvattendagen.

Inför Världsvattendagen 2014 - WaterAid

Världsvattendagen instiftades av FN 1993 för att få människor i hela världen att uppmärksamma vikten av att verka för en hållbar förvaltning av världens vattentillgångar. Vi är alla beroende av att ha tillgång till rent vatten och runt om i världen samlas och engagerar sig människor i olika arrangemang lördag den 22 mars. Gör det ni med!​ Till er hjälp har vi tagit fram 10 korta fakta om vatten, som vi hoppas ni vill använda för att uppmärksamma detta.

Se relaterat material på MyNewsdesk för en illustration av dessa fakta. CastleVille Ledgends - The Great Egg Hunt. Pluggkoden: Strategier för matematik.

Formativ bedömning

Exit tickets, kahoot, google classroom mm. Webbmagistern. Formativ undervisning med IKT i svenska. Skrivarskola - Mediekompass. Publicerad: 04 augusti 2014 Journalistiskt skrivande påminner på flera sätt om skrivande som vi övar i skolan och därför kan det vara ytterst givande att försöka lära sig lite om hur man skriver nyhetsartiklar, reportage, krönikor, etc.

Skrivarskola - Mediekompass

På de pdf-er som finns här finns en bra introduktion till den här sortens skrivande. Här poängteras noggrannhet när det gäller källor och källkritik och här ges handfasta regler för hur man skriver. Någon har visserligen sagt, med visst fog, att det är när man bryter mot alla regler som det blir som allra bäst. Men kan man inte reglerna för skrivandet så kan man inte heller bryta mot dem på ett kreativt sätt!

Nyhetsartikel Reportaget Krönika Insändare Fakta och åsikter När man skriver journalistiska texter gäller det att ha koll på det här med fakta och åsikter – det är på något sätt utgångspunkten, grundkunskapen. Den som skriver en ledare, en krönika eller en insändare, producerar egna åsikter. Etik Journalistiken i Sverige styrs av lagar och regler. Allmänna skrivtips.

Svenska

Engelska. Learn Languages for Free with Music Videos, Lyrics and Karaoke! English, Spanish, French, German, Italian, Portuguese and Dutch. WebEnglish.se ⋆ Teaching Material for English (ESL/EFL) Teachers in Sweden. Hitta motivationen. Bra pluggstrategier är viktigare än talang Läraren Martin Fernström är övertygad om att alla kan lära sig plugga.

Hitta motivationen

Det handlar bara om att hitta rätt strategier! Och här på Orka plugga-sajten kan du hitta just det – tips och verktyg som hjälper dig att plugga o... Din skolgång kostar en miljon Skolan är gratis för dig, men utbildningen du får kostar ungefär en miljon kronor. Alla kan lära sig plugga Vi människor kan inte springa som geparder eller klättra som lemurer, men vi är skapta för att lära oss olika saker. ”Alla människor kan lära sig, det handlar inte om talang utan om att lära smart och att använda rätt... Läsning kan öppna världar Att läsa är ett unikt sätt att få ta del av en annan människas upplevelser och perspektiv. Teaching Ideas - Free lesson ideas, plans, activities and resources for use in the primary classroom.

Utbilda dig själv och arbetslaget. Appar för SFI - Sfipaddan. Nio appar för att lära sig svenskaPinned: 23 Feb 2015 Sfichatt: ett nytt och annorlunda lärarrum!

Appar för SFI - Sfipaddan

Pinned: 15 Feb 2015 Sfipaddan.se behöver din hjälp! Pinned: 6 Oct 2014 Sfipodd: gratis poddradiotjänst för sfi-studerande + intervju med projektledaren Olga Carlberg.Pinned: 14 Sep 2014 I detta inlägg presenterar jag ett urplock av de sfi-bloggar som finns ute på nätet (de flesta har jag hittat i olika Facebook-grupper). Det har blivit populärt att ha en klassblogg för att publicera all möjlig information till sina elever. Har du planer på att starta en egen blogg för er klass? Nio appar för att lära sig svenska. Nio appar för att lära sig svenskaPinned: 23 Feb 2015 Sfichatt: ett nytt och annorlunda lärarrum!

Nio appar för att lära sig svenska

Pinned: 15 Feb 2015 Sfipaddan.se behöver din hjälp! Pinned: 6 Oct 2014 Sfipodd: gratis poddradiotjänst för sfi-studerande + intervju med projektledaren Olga Carlberg.Pinned: 14 Sep 2014 I detta inlägg presenterar jag ett urplock av de sfi-bloggar som finns ute på nätet (de flesta har jag hittat i olika Facebook-grupper). Det har blivit populärt att ha en klassblogg för att publicera all möjlig information till sina elever. Vocabulary. Vocabulary. School Cafeteria Lunches Around the World. Each day in the United States, over 32 million students eat lunches from their school cafeterias.

School Cafeteria Lunches Around the World

The food consumed accounts for more than half of each students daily calorie intake – which therefore makes the school cafeteria that much more important in delivering healthy food and preventing child obesity. Engelska. LearnEnglish Kids. Lektionstips. Online Reading Activities. Intermediate 7-9 - WebEnglish.se. Can you google that? – informationssökning på engelska.

Att internet flyttat in i våra klassrum är det ingen som har missat, men att det smugit sig in bland kunskapskraven är det många som missat, försöker låtsas om att de inte sett eller helt enkelt tycker är riktigt jobbigt.

Can you google that? – informationssökning på engelska

Men det finns ju där, vad vi än tycker om det. Det ska undervisas och bedömas, säga vad man vill om det. Att gå in på hur relevant och effektivt eleverna återanvänder sina sökresultat i sin egna produktion är en diskussion i sig, men nu tänkte jag fokusera på själva undervisningen. Jag har satt ihop ett material för att undervisa mina 9or i informationssökning. Materialet baserar sig till stor del på Skolverkets bedömningsstöd i digital läsförståelse, vilket man kan hämta hem från Skolverkets bedömningsportal. Can you google that? Som en del av övningen gör eleverna en självskattning, hämtad från bedömningsstödet. Efter genomgång och självskattning får eleverna öva på att söka information. Vocabulary Games, English Vocabulary Word Games.

Mobile. Spot the Difference - Free Spot the Difference Puzzles. Teen Advisors & Velocity - Live Real, Really Live. 101 Conversation Starters. (Also see How to Start a Conversation) Ice Breakers.

101 Conversation Starters

20 Teen and Tween Conversation Starters. How was your day?

20 Teen and Tween Conversation Starters

Fine. How was school? Good. Conversation Questions for the ESL/EFL Classroom. If this is your first time here, then read the Teacher's Guide to Using These PagesIf you can think of a good question for any list, please send it to us. Questions to make you think, conversation starters, mind games.

What's this? Places around us. Play this quiz now! Learning Chocolate - Vocabulary Learning Platform. Grammar Exercises. Grammar.