background preloader

Madeleinehedenbergh

Facebook Twitter

Live in a typical Swedish red cottage in the country with my husband and my cat Mezzi. Love gardening and reading books. Watch a LOT of sports on TV and am involved with volleyball.

BBC Bitesize - GCSE English Language.

Talking

I svenska och engelska. Mindset. English listening. Elementary podcasts. Elementary Podcasts are suitable for learners with different levels of English.

Elementary podcasts

Here are some ways to make them easier (if you have a lower level of English) or more difficult (if you have a higher level of English). Creating Vokis – online animated characters that speak. Learn English ESL Irregular Verbs Grammar Rap Song! StickStuckStuck with Fluency MC!

English vokabulary

English spelling. Matte. Inför Världsvattendagen 2014 - WaterAid. Lördag den 22 mars är det dags för den årliga Världsvattendagen.

Inför Världsvattendagen 2014 - WaterAid

Världsvattendagen instiftades av FN 1993 för att få människor i hela världen att uppmärksamma vikten av att verka för en hållbar förvaltning av världens vattentillgångar. Vi är alla beroende av att ha tillgång till rent vatten och runt om i världen samlas och engagerar sig människor i olika arrangemang lördag den 22 mars. Gör det ni med!​ Till er hjälp har vi tagit fram 10 korta fakta om vatten, som vi hoppas ni vill använda för att uppmärksamma detta. Se relaterat material på MyNewsdesk för en illustration av dessa fakta. 10 fakta om vatten: · 768 miljoner människor i världen har inte tillgång till rent vatten. . · I områden utan tillgång till rent vatten måste kvinnorna gå i snitt en mil om dagen bara för att hämta vatten. · I Sverige använder vi i snitt 160 liter vatten om dagen, i USA är snittanvändandet 570 liter vatten om dagen.

CastleVille Ledgends - The Great Egg Hunt. Pluggkoden: Strategier för matematik.

Formativ bedömning

Exit tickets, kahoot, google classroom mm. Webbmagistern. Formativ undervisning med IKT i svenska. Skrivarskola - Mediekompass. Publicerad: 10 december 2018 Medie- och informationskunnighet – MIK – är centrala frågor i Skolverkets styrdokument och avgörande för vår förmåga och möjlighet att orientera oss i en komplex och föränderlig omvärld.

Skrivarskola - Mediekompass

Förståelse för och kunskap om det journalistiska uppdraget och arbetssättet är därför av stor betydelse i undervisningen för våra barn och ungdomar. Genom att låta eleverna själva arbeta med journalistiskt skrivande som ett led i undervisningen, ges de möjligheten att utveckla förmågor att förstå, värdera och tolka nyheter och information. Mediekompass Skrivarskola syftar till att underlätta för lärare som vill använda sig av det journalistiska arbetet som metod i sin undervisning. Att skriva journalistiska texter lämpar sig såväl inom ramen för språkundervisningen, som ämnesövergripande där textens innehåll formas av kursmomentens innehåll.

Centralt i Skrivarskolan är Publicistguiden som Mediekompass utvecklat tillsammans med Statens Medieråd. Publicistguiden 2018 i helhet. Allmänna skrivtips.

Svenska

Engelska. Learn Languages for Free with Music Videos, Lyrics and Karaoke! English, Spanish, French, German, Italian, Portuguese and Dutch. WebEnglish.se ⋆ Teaching Material for English (ESL/EFL) Teachers in Sweden. Hitta motivationen. Bra pluggstrategier är viktigare än talang Läraren Martin Fernström är övertygad om att alla kan lära sig plugga.

Hitta motivationen

Det handlar bara om att hitta rätt strategier! Och här på Orka plugga-sajten kan du hitta just det – tips och verktyg som hjälper dig att plugga o... Din skolgång kostar en miljon Skolan är gratis för dig, men utbildningen du får kostar ungefär en miljon kronor. Alla kan lära sig plugga Vi människor kan inte springa som geparder eller klättra som lemurer, men vi är skapta för att lära oss olika saker. ”Alla människor kan lära sig, det handlar inte om talang utan om att lära smart och att använda rätt... Läsning kan öppna världar Att läsa är ett unikt sätt att få ta del av en annan människas upplevelser och perspektiv. Alla har olika strategier. Teaching Ideas - Free lesson ideas, plans, activities and resources for use in the primary classroom. Utbilda dig själv och arbetslaget.

Appar för SFI - Sfipaddan. Nio appar för att lära sig svenskaPinned: 23 Feb 2015 Sfichatt: ett nytt och annorlunda lärarrum!

Appar för SFI - Sfipaddan

Pinned: 15 Feb 2015 Sfipaddan.se behöver din hjälp! Pinned: 6 Oct 2014 Sfipodd: gratis poddradiotjänst för sfi-studerande + intervju med projektledaren Olga Carlberg.Pinned: 14 Sep 2014 I detta inlägg presenterar jag ett urplock av de sfi-bloggar som finns ute på nätet (de flesta har jag hittat i olika Facebook-grupper). Det har blivit populärt att ha en klassblogg för att publicera all möjlig information till sina elever. Nio appar för att lära sig svenska. Nio appar för att lära sig svenskaPinned: 23 Feb 2015 Sfichatt: ett nytt och annorlunda lärarrum!

Nio appar för att lära sig svenska

Pinned: 15 Feb 2015 Sfipaddan.se behöver din hjälp! Pinned: 6 Oct 2014 Sfipodd: gratis poddradiotjänst för sfi-studerande + intervju med projektledaren Olga Carlberg.Pinned: 14 Sep 2014 I detta inlägg presenterar jag ett urplock av de sfi-bloggar som finns ute på nätet (de flesta har jag hittat i olika Facebook-grupper). Det har blivit populärt att ha en klassblogg för att publicera all möjlig information till sina elever. Vocabulary. Vocabulary. School Cafeteria Lunches Around the World. Each day in the United States, over 32 million students eat lunches from their school cafeterias.

School Cafeteria Lunches Around the World

Engelska. LearnEnglish Kids. Lektionstips. Online Reading Activities. Intermediate 7-9 - WebEnglish.se. Can you google that? – informationssökning på engelska. Att internet flyttat in i våra klassrum är det ingen som har missat, men att det smugit sig in bland kunskapskraven är det många som missat, försöker låtsas om att de inte sett eller helt enkelt tycker är riktigt jobbigt.

Can you google that? – informationssökning på engelska

Men det finns ju där, vad vi än tycker om det. Det ska undervisas och bedömas, säga vad man vill om det. Att gå in på hur relevant och effektivt eleverna återanvänder sina sökresultat i sin egna produktion är en diskussion i sig, men nu tänkte jag fokusera på själva undervisningen. Jag har satt ihop ett material för att undervisa mina 9or i informationssökning. Materialet baserar sig till stor del på Skolverkets bedömningsstöd i digital läsförståelse, vilket man kan hämta hem från Skolverkets bedömningsportal.

Can you google that? Som en del av övningen gör eleverna en självskattning, hämtad från bedömningsstödet. Efter genomgång och självskattning får eleverna öva på att söka information. Filen med övningen kan ni hämta här. Vocabulary Games, English Vocabulary Word Games. Mobile. Spot the Difference - Free Spot the Difference Puzzles. Teen Advisors & Velocity - Live Real, Really Live. 101 Conversation Starters.

(Also see How to Start a Conversation)

101 Conversation Starters

20 Teen and Tween Conversation Starters. How was your day?

20 Teen and Tween Conversation Starters

Fine. How was school? Good. Conversation Questions for the ESL/EFL Classroom. If this is your first time here, then read the Teacher's Guide to Using These PagesIf you can think of a good question for any list, please send it to us. Home | Articles | Lessons | Techniques | Questions | Games | Jokes | Things for Teachers | Links | Activities for ESL Students Would you like to help? If you can think of a good question for any list, please send it to us. If you would like to suggest another topic, please send it and a set of questions to begin the topic. Questions to make you think, conversation starters, mind games. What's this? Places around us. Play this quiz now! Learning Chocolate - Vocabulary Learning Platform. Grammar Exercises. Grammar.