background preloader

Debatt kring läxor

Facebook Twitter

Läxor skapar onödig stress. Det finns goda exempel på skolor som har gjort enkla och billiga omorganiseringar för att arbeta läxfritt.

Läxor skapar onödig stress

Pernilla Alm Läxor regleras inte i skollagen. De nämns inte i läroplanen. De är, enligt Skolverket, inte obligatoriska för elever att utföra. Trots detta är läxor vanligt förekommande i svenska skolor. Vad önskar regeringen, skolvärlden, föräldrar och elever till exempel åstadkomma med läxhjälp? Läxor är nämligen inte lika med mer kunskap, enligt forskning. Den här forskningen är det många som nonchalerar, förmodligen för att man ”vet” att läxor är bra. 2010 blev läxhjälp obligatorisk i alla skolor i Norge. 2013 kom utvärderarnas rapport. Fastän läxor inte nämns i skolans styrdokument har Skolverket gett ut stödmaterialet ”Läxor i praktiken”, som vänder sig till lärare. Lärare håller ofta med om att läxor är svåra ur en likvärdighetsaspekt eftersom vi vet att alla elever inte har samma förutsättningar att utföra de uppgifter vi ger dem.

Läxor har tydliga negativa sociala effekter. Stoppa häxjakten på läxor i skolan. Det är inte för mycket arbete, utan för litet, som har gjort att Sverige är det land som rasar snabbast i världen i internationella mätningar.

Stoppa häxjakten på läxor i skolan

Helena von Schantz Språkläraren Pernilla Alm vill se ett läxförbud i skolan (Brännpunkt 27/12). I gengäld utlovar hon minskad stress, ökad likvärdighet och höjda resultat i Pisa. Men det är inte för mycket arbete, utan för litet, som har gjort att Sverige är det land som rasar snabbast i världen i internationella mätningar, och klassresor sker inte utan hårt arbete. Läxor behövs sålunda både för resultaten och för likvärdigheten. I en skola utan läxor styrs resultaten av lärarnas skicklighet, elevens förkunskaper, hemmiljö och begåvning, snarare än av elevernas egna mål, ambitioner och arbetsinsatser.

Alm hänvisar till forskning och nämner fem forskare i sin artikel. Intresserar vi oss för forskning gällande läxor kan vi också se till Finland där inlärningsfaktorer utvärderas ämne för ämne. Skolan kan inte ge alla samma livsförutsättningar. Slöseri att satsa pengar på verkningslösa läxor. Om mindre än en månad är det val i Sverige. Därför är det hög tid att prata om läxorna. Socialdemokraterna vill avskaffa läxrut och i stället ge läxhjälp åt alla. Även regeringen vill satsa 400 miljoner kronor per år till läxhjälp i skolan. Innan vår regering, hur den än ser ut efter valet i september, rusar i väg och årligen lägger 400 miljoner på läxhjälp i skolan bör de ställa sig några frågor. Hjälper läxhjälp elever att lära sig mer?

Läxor behövs för att bli bra - gd.se. Alla vet att för bli bra i idrott krävs det massor av träning.

Läxor behövs för att bli bra - gd.se

Men för att bli bra i skolan verkar det inte vara lika självklart att man behöver träna. Lärarna introducerar nya moment, går igenom, förklarar och hjälper eleverna att förstå. Säg nej tack till läxor. Glosor, mattetal, läsuppgifter och inhämtning av fakta – under decennier har det varit självklart att svenska skolelever får hemläxor att göra efter skoldagen.

Säg nej tack till läxor

Men trots att generation efter generation växer upp med hemläxor som en naturlig del av vardagen finns det i dag knappt något vetenskapligt stöd för läxan som effektiv inlärningsmetod. I hälso- och sjukvården får man överhuvudtaget inte rekommendera en metod som saknar stöd i forskning. I svenska skolor finns lärare som ger läxor utifrån sin individuella tro på vilken effekt läxorna har, och lärare som inte ger läxor alls. I gällande skollag finns krav på att skolan ska vila på ”vetenskaplig forskning och beprövad erfarenhet.”

Trots detta delas läxor slentrianmässigt ut i svenska skolor och genom det överlåter vi en stor del av skolbarnens utbildning på outbildad personal, dvs föräldrarna. Hillevi Wahl: Därför älskar jag läxor. 9 september 2014 HILLEVI WAHL: Just nu pågår det en het debatt om läxor.

Hillevi Wahl: Därför älskar jag läxor

Behövs de? Är de bra? Är det rättvisa? Min absoluta övertygelse är att läxor är nödvändiga – och många gånger förbaskat roliga. Pernilla Alm, själv lärare, har nyss kommit ut med debattboken ”Läxfritt – för en likvärdig skola” (Hoi förlag). Jag har alltid älskat läxor, av samma orsak som jag älskar böcker – de vidgar min värld. De ger mig en chans att hänga med i deras skolarbete. Ibland får jag en känsla av att det största motståndet mot läxor kommer från föräldrar som tycker det är jobbigt. Hög tid att ifrågasätta läxorna - Start. Det är måndag morgon, och Adam och Khadija promenerar lite smått yrvakna på sin väg mot skolan.

Hög tid att ifrågasätta läxorna - Start

Klockan närmar sig 08.00, och en lång och stundom arbetssam dag väntar. Från klockan 08.15 till 15.15 tar sig Adam och Khadija i tur och ordning sig an lektioner i matematik, svenska, idrott, samhällskunskap och engelska. Lektioner där Adam och Khjadija förväntas närvara med full koncentration, vara alerta på alla sätt och vis, och kunna visa upp sina kunskaper efter bästa förmåga. En dag som genomlevs i klassrum och korridorer, med ett ständigt flöde av ljud, förflyttningar mellan klassrum samt byten av lärare. Det blir väldigt många, och ibland komplicerade, intryck för hjärnan att bearbeta under en lång skoldag. När Adam och Khadija sedan släntrar hemåt känner de sig trötta, men också ganska nöjda med vad de presterat under dagen.