background preloader

Utbildning

Facebook Twitter

Filmer om lässtrategier. Skolämnen.

Förskoleklass

Lgr11. Praktiska/Estetiska ämnen. Idrott/Hälsa. Fritidshem. Länkar för barn. Fritidshemsbloggar. Lektion/Föreläsning. Forskning. Student. Uppslag/sök. Språk. Svenska. Historia. Samhällskunskap. Etik. Religon. Geografi. Geocaching. Matematik. Naturkunskap. Specialpedagogik. IKT. Resurser.